Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Мазур Надежда
Căutare avansată

Cazacliu Aurelia

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 05.11.2004

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova Nr. 1069 din 04 Ianuarie 2019, doamna Cazacliu Aurelia se numește, prin transfer, în funcția de judecător la  Judecătoria Chișinău.

CAZACLIU Aurelia   Prin Hotărârea nr. 521/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a  doamnei Cazacliu Aurelia în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 435/20 din 27 iunie 2017, se desemnează judecătorul Aurelia Cazacliu, pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la sediul central al instanței, iar în perioada de imposibilitate a acestuia de a-și realiza sarcinile de serviciu, atribuțiile judecătorului de instrucție urmează a fi îndeplinite de judecătorul Romina Țurcan.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 13-V din 16 octombrie 2009 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
05.11.2004 - numită în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, pe un termen de cinci ani (Decret nr. 2080-III)
24.06.2005 - i s-a conferit gradul cinci de calificare a judecătorului
20.12.2007 - i s-a conferit gradul patru de calificare a judecătorului
16.10.2009 - numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 13-V)

Data numirii în funcţie: 05.11.2004

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova Nr. 1069 din 04 Ianuarie 2019, doamna Cazacliu Aurelia se numește, prin transfer, în funcția de judecător la  Judecătoria Chișinău.

CAZACLIU Aurelia   Prin Hotărârea nr. 521/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a  doamnei Cazacliu Aurelia în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 435/20 din 27 iunie 2017, se desemnează judecătorul Aurelia Cazacliu, pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la sediul central al instanței, iar în perioada de imposibilitate a acestuia de a-și realiza sarcinile de serviciu, atribuțiile judecătorului de instrucție urmează a fi îndeplinite de judecătorul Romina Țurcan.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 13-V din 16 octombrie 2009 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
05.11.2004 - numită în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, pe un termen de cinci ani (Decret nr. 2080-III)
24.06.2005 - i s-a conferit gradul cinci de calificare a judecătorului
20.12.2007 - i s-a conferit gradul patru de calificare a judecătorului
16.10.2009 - numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 13-V)

Publicații
Autoarea publicațiilor:
Probleme actuale ale jurisdicției constituționale”, nr. 4 (37) din anul 2011;
Rolul Curții Constituționale în garantarea drepturilor și libertăților fundamentale”, revista Ex lege;
O atribuție majoră a legislativului”, ziarul Dreptul;
Uniunea juriștilor din Moldova este nu numai oportună ci și indispensabilă”, ziarul Juristul Moldovei din 03.10.2001, nr. 15 (122);
Justiția Constituționlă, garant al sistemului de Drept” și ”Relațiiile Curții Constituționale cu organismele internaționale” revista Justiția Constituțională nr. 1 din anul 2003;
Probleme actuale ale Constituției” ziarul Dreptul.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 90/10 din 20 Octombrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Aurelia Cazacliu nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărîrii nr. 63/5 din 12 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Cazacliu Aurelia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 45/4 din 21 iunie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Cazacliu Aurelia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2018 au nu fost contestate careva hotărâri, sentințe și încheieri;
2017 au fost contestate în total 15 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 6, ceea ce constituie 40%; 
2016 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 0 ceea ce constituie 0%.
Judecător de instrucție: 
2017 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2, ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4 ceea ce constituie 100%.

2015 au fost contestate 62 de Hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 37, ceea ce constituie 51,61%;
2014 au fost contestate 75 de Hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 44, ceea ce constituie 58,66%;
2013 au fost contestate 59 Hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 42, ceea ce constituie 71,18%.

Procentajul hotărîrilor menţinute din cele contestate pe cauze civile pentru anii 2010-2012 este de 77,80%, respectiv, 88 Hotărîri menţinute din 107 contestate. Pe cauze penale, din 29 sentinţe contestate 19 au fost menţinute - 58,61%. Iar pe cauze contravenţionale, din 2 hotărîri contestate ambele au fost menţinute.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
Judecător de drept comun:

2016, din 433 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,61%;
2017, din 538 cauze examinate, 31 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,76%;
2018, din 34 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.
Judecător de instrucție: 
2016, din 25 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2017, din 263 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,52%;
2018, din 311 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,96%.

2015, din 605 de cauze examinate, 25 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4%;
2014, din 505 de cauze examinate, 30 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6%;
2013, din 296 cauze examinate, 17 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea 90/10 din 20 Octombrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Aurelia CAZACLIU de la Judecătoria Criuleni (sediul Criuleni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Bine, acumulînd un total de 70 de puncte.

Prin Hotărârera nr. 332/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Roman Mazureț, Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru un eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Potrivit Hotărârii nr. 7/3 din 03 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Cazacliu Aurelia pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 735/30 din 01 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Criuleni, Cazacliu Aurelia, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de selecție în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru un eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel.

Potrivit  Hotărîrii nr. 63/5 din 12 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 75 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 66/10 din 26 decembrie 2013, s-a admis judecătorul Cazacliu Aurelia la concurs pentru numire în funcția de judecător la Curtea de Apel.

Prin Hotărîrea nr. 45/4 din 21 iunie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 86 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 65/10 din 26 decembrie 2010, a fost admisă candidatura judecătorului Cazacliu Aurelia la concurs pentru numire, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Botanica mun. Chișinău.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 631/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 90/10 din 20 Octombrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Aurelia Cazacliu nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărîrii nr. 63/5 din 12 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Cazacliu Aurelia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 45/4 din 21 iunie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Cazacliu Aurelia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2018 au nu fost contestate careva hotărâri, sentințe și încheieri;
2017 au fost contestate în total 15 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 6, ceea ce constituie 40%; 
2016 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 0 ceea ce constituie 0%.
Judecător de instrucție: 
2017 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2, ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4 ceea ce constituie 100%.

2015 au fost contestate 62 de Hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 37, ceea ce constituie 51,61%;
2014 au fost contestate 75 de Hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 44, ceea ce constituie 58,66%;
2013 au fost contestate 59 Hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 42, ceea ce constituie 71,18%.

Procentajul hotărîrilor menţinute din cele contestate pe cauze civile pentru anii 2010-2012 este de 77,80%, respectiv, 88 Hotărîri menţinute din 107 contestate. Pe cauze penale, din 29 sentinţe contestate 19 au fost menţinute - 58,61%. Iar pe cauze contravenţionale, din 2 hotărîri contestate ambele au fost menţinute.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
Judecător de drept comun:

2016, din 433 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,61%;
2017, din 538 cauze examinate, 31 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,76%;
2018, din 34 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.
Judecător de instrucție: 
2016, din 25 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2017, din 263 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,52%;
2018, din 311 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,96%.

2015, din 605 de cauze examinate, 25 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4%;
2014, din 505 de cauze examinate, 30 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6%;
2013, din 296 cauze examinate, 17 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea 90/10 din 20 Octombrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Aurelia CAZACLIU de la Judecătoria Criuleni (sediul Criuleni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Bine, acumulînd un total de 70 de puncte.

Prin Hotărârera nr. 332/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Roman Mazureț, Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru un eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Potrivit Hotărârii nr. 7/3 din 03 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Cazacliu Aurelia pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 735/30 din 01 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Criuleni, Cazacliu Aurelia, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de selecție în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru un eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel.

Potrivit  Hotărîrii nr. 63/5 din 12 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 75 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 66/10 din 26 decembrie 2013, s-a admis judecătorul Cazacliu Aurelia la concurs pentru numire în funcția de judecător la Curtea de Apel.

Prin Hotărîrea nr. 45/4 din 21 iunie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 86 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 65/10 din 26 decembrie 2010, a fost admisă candidatura judecătorului Cazacliu Aurelia la concurs pentru numire, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Botanica mun. Chișinău.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 631/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

 

Hotărârea nr. 521/24 din 13 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 90/10 din 20 Octombrie 2018

Hotărârera nr. 332/16 din 03 iulie 2018

Hotărârea nr. 7/3 din 03 februarie 2017

Hotărîrea nr. 63/5 din 12 august 2016

Hotărârea nr. 735/30 din 01 noiembrie 2016

Hotărîrea nr. 45/4 din 21 iunie 2013

Hotărîrea nr. 66/10 din 26 decembrie 2013

Hotărîrea nr. 631/31 din 16 octombrie 2012

Hotărîrea nr. 65/10 din 26 decembrie 2010

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 90/10 din 20 Octombrie 2018”în baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Aurelia Cazacliu au fost intentate 2 proceduri disciplinare, și, respectiv, au fost pronunțate hotărârile CD: nr. 57/16 din 18 noiembrie 2016 și nr. 34/5 din 16 iunie 2017, prin care au fost încetate procedurile disciplinare pe motiv că nu au fost comise careva abateri disciplinare”.

Conform Hotărârii nr. 43/3 din 25 martie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Mîrleanu Serghei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.1111s-1786p/m din 12 februarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 29 decembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Cazacliu Aurelia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 154/6 din 09 Iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Luncașu Angela împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 401s-536p/m din 26 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 30 aprilie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Cazacliu Aurelia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de petiţionarul Tofan Marin împotriva hotărârii nr. 206/8 din 18 octombrie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Cazacliu Aurelia.

Prin Hotărârea nr. 4/1 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a restituie fără examinare contestaţia depusă de petiţionarul Tofan Marin împotriva hotărârii nr. 219/8 din 18 octombrie 2019 a Completului de examinare 3 a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa judecătorului Cazacliu Aurelia, de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 7/1 din 24 Ianuarie 2020,  Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de cet. Tofan Marin împotriva hotărîrii nr. 284/9 din 29 noiembrie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Cazacliu Aurelia de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani). 

Conform Hotărârii nr. 59/2 din 21 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Tofan Marin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1287s-1547p/m din 18 decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 23 octombrie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Cazacliu Aurelia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 206/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Tofan Marin, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 605s-624 p/m din 04 19 Iulie 2019, de respingеrе а sesizării avocatului Sorochin Iurie în interesele lui Tofan Marin, privind faptele judecătоrului Judecătoriei Сhișinău sediul Buiucani, Cazacliu Aurelia саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe.

Prin Hotărârea nr. 219/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Tofan Marin, împotriva deciziei Insресției judiciaгe nr. 972s-1092 p/m din 04 Septembrie 2019, de respingеrе а sesizării avocatului Sorochin Iurie în interesele lui Tofan Marin, privind faptele judecătоrului Judecătoriei Сhișinău sediul Buiucani, Cazacliu Aurelia саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe.

Prin Hotărârea nr. 284/9 din 29 Noiembrie 2019, Completul de ехаmiпаrе a contestațiilor al Colegiului disciplinar a rеsрins contestația declarată de сătrе cet.Tofan Маriп îmроtгivа deciziei Inspecției judiciare nr.895-990p/m din 08 осtоmbriе 2019 de rеsрiпgеrе а sesizării privind faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani Cazacliu Aurelia, саre pot constitui abateri disciplinaгe.

Prin Hotărârea nr. 91/4 din 12 Aprilie 2019, Completul de examinare a contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestația declarată de către cet. Tofan Marin împotriva deciziei Inspecției Judiciare nr. 255s - 214 p/m din 13 Martie 2019, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Cazacliu Aurelia, care pot constitui abateri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 62/6 din 21 Iunie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de petiţionarul Tofan Marin împotriva hotărârii nr. 91/4 din 12 aprilie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa judecătorului judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Cazacliu Aurelia. 

Prin Hotărârea nr. 148/6 din 20 Iunie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Tofan Marin, împotriva deciziei Inspecției Judiсiаге din 22 mai 2019, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu рrivirе la faptele саге pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Criuleni, Aurelia Cazacliu.

Prin Hotărârea nr. 215/7 din 18 Iunie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Vîntu Anatolie împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 22 martie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Vîntu Anatolie cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Criuleni Cazacliu Aurelia.

Conform Hotărârii nr. 2/2 din 23 februarie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Criuleni, sediul Central Cazacliu Aurelia, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea 34/5 din 16 iunie 2017, Plenul Colegiul disciplinar a dispus încetetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Criuleni, (sediul Central), Aurelia Cazacliu, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 111/6 din 10 martie 2017, a respins contestația depusă de cet.Chiriţa Eugeniu, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 25 ianuarie 2017 de respingere a sesizării acestuia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Criuleni, Cazacliu Aurelia.

Conform Hotărârii nr. 3/1 din 13 ianurie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet. Anastasia Gavriciuc împotriva deciziei Inspecției judiciare din 15 august 2016 de respingere a sesizării acesteia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Criuleni, Aurelia Cazacliu.

Potrivit Hotărârii nr. 57/16 din 18 Noiembrie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare, intentată în privința judecătorului Judecătoriei Criuleni, Aurelia Cazacliu, pe motiv că, nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Prin Hotărîrea nr. 82/10 din 06 iulie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins sesizarea depusă de administratorul Î.M. „RNP Pharmaceuticals" SRL- Nicolae Bideac cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Criuleni, Aurelia Cazacliu. În esenţă, în sesizarea depusă se invocă că, la data de 04 februarie 2015, Judecătoria Criuleni a emis o incheiere prin care a admis cererea de asigurare a acţiunii, şi a aplicat sechestru asupra bunurilor mobile şi imobile, şi mijloacele băneşti din conturile ce aparţin Î.M. „RNP Pharmaceuticals" în limitele valorii acţiunii de 26 367 053,23 lei.

Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărîrea nr. 4/2 din 06 februarie 2015 a respins sesizarea, semnată de Oleg Cîrlig, privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Criuleni Aurelia Cazacliu în cadrul examinării cauzei civile nr. 2-38/14 (24-2-362- 13032013). Autorul sesizării pretinde că judecătorul Judecătoriei Criuleni, Aurelia Cazacliu, a emis încheiere ilegală, nu a citat părțile, a tergiversat examinarea cererii de recurs și a încălcat în așa mod dreptul la un proces echitabil.

La 30 noiembrie 2010 în privința judecătorului Judecătoriei Criuleni Cazacliu Aurelia a fost intentată procedura disciplinară în baza art. 22 alin. (1) lit. b), f1) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 1/1 din 21 ianuarie 2011 procedura disciplinară a fost sistată. Prin Hotărîrea nr. 127/10 din 22 martie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 1/1 din 21 ianuarie 2011.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 24 sesizări, dintre care (7 rapoarte la Completul de Admisibilitate, 4 rapoarte respinse, 3 rapoarte admise, la Colegiul Disciplinar – 3 rapoarte încetate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului nu au fost depuse petiții.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 90/10 din 20 Octombrie 2018”în baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Aurelia Cazacliu au fost intentate 2 proceduri disciplinare, și, respectiv, au fost pronunțate hotărârile CD: nr. 57/16 din 18 noiembrie 2016 și nr. 34/5 din 16 iunie 2017, prin care au fost încetate procedurile disciplinare pe motiv că nu au fost comise careva abateri disciplinare”.

Conform Hotărârii nr. 43/3 din 25 martie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Mîrleanu Serghei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.1111s-1786p/m din 12 februarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 29 decembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Cazacliu Aurelia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 154/6 din 09 Iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Luncașu Angela împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 401s-536p/m din 26 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 30 aprilie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Cazacliu Aurelia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de petiţionarul Tofan Marin împotriva hotărârii nr. 206/8 din 18 octombrie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Cazacliu Aurelia.

Prin Hotărârea nr. 4/1 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a restituie fără examinare contestaţia depusă de petiţionarul Tofan Marin împotriva hotărârii nr. 219/8 din 18 octombrie 2019 a Completului de examinare 3 a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa judecătorului Cazacliu Aurelia, de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 7/1 din 24 Ianuarie 2020,  Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de cet. Tofan Marin împotriva hotărîrii nr. 284/9 din 29 noiembrie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Cazacliu Aurelia de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani). 

Conform Hotărârii nr. 59/2 din 21 Februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Tofan Marin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1287s-1547p/m din 18 decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 23 octombrie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Cazacliu Aurelia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 206/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Tofan Marin, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 605s-624 p/m din 04 19 Iulie 2019, de respingеrе а sesizării avocatului Sorochin Iurie în interesele lui Tofan Marin, privind faptele judecătоrului Judecătoriei Сhișinău sediul Buiucani, Cazacliu Aurelia саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe.

Prin Hotărârea nr. 219/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Tofan Marin, împotriva deciziei Insресției judiciaгe nr. 972s-1092 p/m din 04 Septembrie 2019, de respingеrе а sesizării avocatului Sorochin Iurie în interesele lui Tofan Marin, privind faptele judecătоrului Judecătoriei Сhișinău sediul Buiucani, Cazacliu Aurelia саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe.

Prin Hotărârea nr. 284/9 din 29 Noiembrie 2019, Completul de ехаmiпаrе a contestațiilor al Colegiului disciplinar a rеsрins contestația declarată de сătrе cet.Tofan Маriп îmроtгivа deciziei Inspecției judiciare nr.895-990p/m din 08 осtоmbriе 2019 de rеsрiпgеrе а sesizării privind faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani Cazacliu Aurelia, саre pot constitui abateri disciplinaгe.

Prin Hotărârea nr. 91/4 din 12 Aprilie 2019, Completul de examinare a contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestația declarată de către cet. Tofan Marin împotriva deciziei Inspecției Judiciare nr. 255s - 214 p/m din 13 Martie 2019, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Cazacliu Aurelia, care pot constitui abateri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 62/6 din 21 Iunie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de petiţionarul Tofan Marin împotriva hotărârii nr. 91/4 din 12 aprilie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa judecătorului judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Cazacliu Aurelia. 

Prin Hotărârea nr. 148/6 din 20 Iunie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Tofan Marin, împotriva deciziei Inspecției Judiсiаге din 22 mai 2019, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu рrivirе la faptele саге pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Criuleni, Aurelia Cazacliu.

Prin Hotărârea nr. 215/7 din 18 Iunie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Vîntu Anatolie împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 22 martie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Vîntu Anatolie cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Criuleni Cazacliu Aurelia.

Conform Hotărârii nr. 2/2 din 23 februarie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Criuleni, sediul Central Cazacliu Aurelia, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea 34/5 din 16 iunie 2017, Plenul Colegiul disciplinar a dispus încetetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Criuleni, (sediul Central), Aurelia Cazacliu, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 111/6 din 10 martie 2017, a respins contestația depusă de cet.Chiriţa Eugeniu, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 25 ianuarie 2017 de respingere a sesizării acestuia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Criuleni, Cazacliu Aurelia.

Conform Hotărârii nr. 3/1 din 13 ianurie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet. Anastasia Gavriciuc împotriva deciziei Inspecției judiciare din 15 august 2016 de respingere a sesizării acesteia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Criuleni, Aurelia Cazacliu.

Potrivit Hotărârii nr. 57/16 din 18 Noiembrie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare, intentată în privința judecătorului Judecătoriei Criuleni, Aurelia Cazacliu, pe motiv că, nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Prin Hotărîrea nr. 82/10 din 06 iulie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins sesizarea depusă de administratorul Î.M. „RNP Pharmaceuticals" SRL- Nicolae Bideac cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Criuleni, Aurelia Cazacliu. În esenţă, în sesizarea depusă se invocă că, la data de 04 februarie 2015, Judecătoria Criuleni a emis o incheiere prin care a admis cererea de asigurare a acţiunii, şi a aplicat sechestru asupra bunurilor mobile şi imobile, şi mijloacele băneşti din conturile ce aparţin Î.M. „RNP Pharmaceuticals" în limitele valorii acţiunii de 26 367 053,23 lei.

Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărîrea nr. 4/2 din 06 februarie 2015 a respins sesizarea, semnată de Oleg Cîrlig, privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Criuleni Aurelia Cazacliu în cadrul examinării cauzei civile nr. 2-38/14 (24-2-362- 13032013). Autorul sesizării pretinde că judecătorul Judecătoriei Criuleni, Aurelia Cazacliu, a emis încheiere ilegală, nu a citat părțile, a tergiversat examinarea cererii de recurs și a încălcat în așa mod dreptul la un proces echitabil.

La 30 noiembrie 2010 în privința judecătorului Judecătoriei Criuleni Cazacliu Aurelia a fost intentată procedura disciplinară în baza art. 22 alin. (1) lit. b), f1) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 1/1 din 21 ianuarie 2011 procedura disciplinară a fost sistată. Prin Hotărîrea nr. 127/10 din 22 martie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 1/1 din 21 ianuarie 2011.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 24 sesizări, dintre care (7 rapoarte la Completul de Admisibilitate, 4 rapoarte respinse, 3 rapoarte admise, la Colegiul Disciplinar – 3 rapoarte încetate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului nu au fost depuse petiții.

 

Hotărârea nr. 154/6 din 09 Iulie 2020

Hotărârea nr. 3/1 din 24 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 4/1 din 24 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 59/2 din 21 Februarie 2020

Hotărârea nr. 7/1 din 24 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 206/8 din 18 Octombrie 2019

Hotărârea nr. 219/8 din 18 Octombrie 2019

Hotărârea nr. 284/9 din 29 Noiembrie 2019

Hotărârea nr. 91/4 din 12 Aprilie 2019

Hotărârea nr. 62/6 din 21 Iunie 2019

Hotărârea nr. 148/6 din 20 Iunie 2019

Hotărârea nr. 215/7 din 18 Iunie 2018

Hotărârea nr. 2/2 din 23 februarie 2018

Hotărârea nr. 34/5 din 16 iunie 2017

Hotărârea nr. 1114/6 din 10 martie 2017

Hotărârea nr. 3/1 din 13 ianurie 2017

Hotărîrea nr. 1/1 din 21 ianuarie 2011

Hotărîrea nr. 127/10 din 220 martie 2011

Hotărîrea nr. 4/2 din 06 februarie 2015

Hotărîrea nr. 82/10 din 06 iulie 2015

Hotărârea nr. 57/16 din 18 Noiembrie 2016

Știri
 • Alte două candidate la funcția de judecătoare ale Curții Supreme de Justiție, evaluate pozitiv de Comisia Vetting

  Comisia Vetting anunță joi, 22 februarie, că a finalizat evaluarea în privința judecătoarei Aurelia Cazacliu, de la Judecătoria Chișinău, și avocatei Aliona Ciocanu, candidate la funcția de judecătoare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), și a transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) rapoartele sale de evaluare. Comisia propune CSM-ului ca cele două candidate să promoveze evaluarea externă.

  În cazul candidatei la CSJ Aurelia Cazacliu, dubiile examinate de membrii Comisiei în cadrul audierii s-au referit la două aspecte de integritate etică:

  • un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu funcția de judecătoare pe care o deține aceasta;
  • circumstanțele nedepunerii declarației de avere pentru anul 2019.

  Comisia Vetting anunță joi, 22 februarie, că a finalizat evaluarea în privința judecătoarei Aurelia Cazacliu, de la Judecătoria Chișinău, și avocatei Aliona Ciocanu, candidate la funcția de judecătoare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), și a transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) rapoartele sale de evaluare. Comisia propune CSM-ului ca cele două candidate să promoveze evaluarea externă.

  În cazul candidatei la CSJ Aurelia Cazacliu, dubiile examinate de membrii Comisiei în cadrul audierii s-au referit la două aspecte de integritate etică:

  • un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu funcția de judecătoare pe care o deține aceasta;
  • circumstanțele nedepunerii declarației de avere pentru anul 2019.

  Candidata Aliona Ciocanu a răspuns la întrebările Comisiei legate de următoarele aspecte ce țin de componenta financiară:

   
  • Averea inexplicabilă dobândită în 2014, 2018 și 2021;
  • Sursa banilor obținuți din donații de la părinți;
  • Circumstanțele achiziționării unui automobil la preț sub-evaluat.

  Rapoartele includ detalii despre evaluare, faptele relevante și motivele care stau la baza concluziilor Comisiei. Urmează ca CSM să examineze în ședință publică rezultatele primite de la Comisie și să decidă asupra lor, printr-o hotărâre motivată. Comisia Vetting va publica rapoartele de evaluare pe pagina sa web în termen de 3 zile de la adoptarea hotărârilor de către CSM, conform prevederilor Legii 65/2023 și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei.

  Până în acest moment, Comisia Vetting a transmis CSM-ului cinci rapoarte de evaluare în total, toate cu propunere de promovare. CSM a examinat două dintre acestea, acceptând propunerea Comisiei Vetting și constatând promovarea.

  Comisia Vetting desfășoară evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător la CSJ în temeiul prevederilor Legii 65/2023. Evaluarea presupune verificarea detaliată a integrității financiare și etice a subiecților. Pentru evaluarea integrității etice, perioada de analiză este de până la 10 ani. Comisia verifică dacă subiectul a admis în activitatea sa profesională comportamente arbitrare sau conflicte de interese incompatibile cu funcția deținută. 

  Pentru evaluarea integrității financiare, perioada de analiză este de pâna la 12 ani. Comisia verifică respectarea de către subiect a regimului fiscal și cel juridic de declarare a averii și intereselor personale, modul de dobândire a bunurilor aflate în proprietate sau posesie, precum și cheltuielile legate de întreținerea bunurilor respective și sursele de venit. 
  Sursa: zdg.md

 • Audierea candidatei la funcția de judecătoare CSJ, Aurelia CAZACLIU

 • Magistrații Aurelia Cazacliu și Andrian Ciobanu, candidați la funcția de judecător al CSJ, audiați de Comisia Vetting privind conflicte de interese și averi nedeclarate

  Aurelia Cazacliu, judecătoare la Judecătoria Chișinău, și Andrian Ciobanu, judecător la Curtea de Apel Bălți, sunt evaluați de Comisia Vetting în calitate de candidați la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ) și au fost invitați luni, 15 ianuarie, la interviul public ca să clarifice unele aspecte legate de integritatea lor financiară și etică.

  În cazul candidatei la CSJ, Aurelia Cazacliu, dubiile examinate de membrii Comisiei în cadrul audierii s-au referit la două aspecte de integritate etică:

  • un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu funcția de judecătoare pe care o deține aceasta;
  • circumstanțele nedepunerii declarației de avere pentru anul 2019.

  Aurelia Cazacliu, judecătoare la Judecătoria Chișinău, și Andrian Ciobanu, judecător la Curtea de Apel Bălți, sunt evaluați de Comisia Vetting în calitate de candidați la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ) și au fost invitați luni, 15 ianuarie, la interviul public ca să clarifice unele aspecte legate de integritatea lor financiară și etică.

  În cazul candidatei la CSJ, Aurelia Cazacliu, dubiile examinate de membrii Comisiei în cadrul audierii s-au referit la două aspecte de integritate etică:

  • un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu funcția de judecătoare pe care o deține aceasta;
  • circumstanțele nedepunerii declarației de avere pentru anul 2019.

  Candidatul la CSJ, Andrian Ciobanu, a fost întrebat de Comisie despre un aspect de integritate financiară și două aspecte de etică:

  • diferența dintre venituri și cheltuieli în perioada 2011-2022, care depășește cumulativ 20 de salarii medii pe economie (cuantum stabilit de Guvern pentru anul 2023, când a fost inițiată evaluarea subiectului);
  • un posibil conflict de interese cu doi avocați;
  • activitatea de jocuri de noroc.

  „La finalul fiecărei audieri, subiecții au avut oportunitatea să facă câte o declarație, dacă au considerat necesar. Interviurile, desfășurate în limba română, cu interpretare consecutivă în limba engleză, au fost înregistrate prin mijloace audio și video, iar înregistrările vor fi publicate pe pagina web a Comisiei Vetting www.vettingmd.eu în termen de 3 zile”, notează Comisia într-un comunicat de presă emis.

  După audieri, Comisia urmează să întocmească rapoarte cu privire la cei doi candidați, care vor conține faptele relevante, motivele și propunerea de promovare sau nepromovare a evaluării. Rapoartele vor fi expediate Consiliului Superior al Magistraturii pentru emiterea unei hotărâri motivate pe fiecare candidat în parte.

  În săptămâna 15 – 19 ianuarie 2024, Comisia Vetting va desfășura noi audieri publice în contextul evaluării judecătorilor CSJ și candidaților la funcția de judecător CSJ. Opt candidați și o judecătoare CSJ în funcție sunt audiați în temeiul prevederilor Legii 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție și Regulamanetului de organizare și funcționare al Comisiei.

  Calendarul interviurilor

  Luni, 15 ianuarie

  • ora 10:00 – Aurelia Cazacliu (candidată CSJ)
  • ora 14:00 – Andrian Ciobanu (candidat CSJ)

  Marți, 16 ianuarie

  • ora 09:00 – Ion Buruiană (candidat CSJ)
  • ora 14:00 – Aliona Ciocanu (candidată CSJ)

  Miercuri, 17 ianuarie

  • ora 09:00 – Irina Iacub (candidată CSJ)
  • ora 14:00 – Ion Tețcu (candidat CSJ)

  Joi, 18 ianuarie

  • ora 09:00 – Mihail Lvovschi (candidat CSJ)
  • ora 14:00 – Svetlana Balmuș (candidată CSJ)

  Vineri, 19 ianuarie

  • ora 09:00 – Mariana Ursachi (Pitic) (judecătoare CSJ în funcție)

  Comisia Vetting a anunțat la sfârșitul lunii decembrie că a finalizat evaluarea în privința a trei candidați la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), procurorul Sergiu Brigai, judecătoarea Curții Constituționale (CC) Viorica Puica și judecătoare în funcție la CSJ Aliona Miron. Astfel, Comisia propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca cei trei subiecți să promoveze evaluarea externă.
  Sursa: zdg.md

 • Judecătorul „din iad”, admis la Curtea de Apel Chişinău

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis trei din cei cinci judecători înscriși la concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău. Astfel, Mihail Diaconu, judecător la Judecătoria Buiucani din Chişinău, Aurelia Cazacliu, judecător la Judecătoria Criuleni și Oxana Robu, judecător la Judecătoria Ciocana din Chișinău au fost admiși pentru funcția de judecător la Curtea de Alel Chișinău. Amintim că ZdG a scris despre Mihail Diaconu, judecătorul „din iad”, în drum spre Curtea de Apel Chişinău. În aprilie 2009, Mihail Diaconu îndeplinea funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Buiucani.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis trei din cei cinci judecători înscriși la concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău. Astfel, Mihail Diaconu, judecător la Judecătoria Buiucani din Chişinău, Aurelia Cazacliu, judecător la Judecătoria Criuleni și Oxana Robu, judecător la Judecătoria Ciocana din Chișinău au fost admiși pentru funcția de judecător la Curtea de Alel Chișinău. Amintim că ZdG a scris despre Mihail Diaconu, judecătorul „din iad”, în drum spre Curtea de Apel Chişinău. În aprilie 2009, Mihail Diaconu îndeplinea funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Buiucani.

  Conform raportului Comisiei Nagacevschi, care a investigat evenimentele din 7 aprilie 2009, acesta s-a deplasat în incinta Comisariatului General de Poliţie (CGP), unde a admis toate cele nouă demersuri înaintate de procuror, privind aplicarea arestului preventiv a persoanelor reţinute. Diaconu, însă, spre deosebire de alţi magistraţi implicaţi în judecarea participanţilor la evenimentele din aprilie 2009, şi-a păstrat intactă funcţia.

 • Feciori, fiice şi nepoţi de judecători vor să ajungă magistraţi în Chişinău

  Opt absolvenţi ai Institutului Naţional de Justiţie (INJ), candidaţi la funcţia de judecător din promoţia 2013, un asistent judiciar de la CSJ şi o absolventă a INJ din promoţia 2011, care a fost bătută de fiica judecătoarei Eugenia Fistican, pe atunci directoarea INJ, se luptă pentru fotoliile de magistraţi din instanţele din Chişinău. În şedinţa de marţi, 11 martie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urma să decidă asupra eliberării din funcţie a doi judecători, alţii fiind aleşi în funcţii. Printre candidaţii care aspiră la un fotoliu de magistrat în instanţele din Chişinău sunt şi absolvenţi ai INJ din promoţia 2013.

  Opt absolvenţi ai Institutului Naţional de Justiţie (INJ), candidaţi la funcţia de judecător din promoţia 2013, un asistent judiciar de la CSJ şi o absolventă a INJ din promoţia 2011, care a fost bătută de fiica judecătoarei Eugenia Fistican, pe atunci directoarea INJ, se luptă pentru fotoliile de magistraţi din instanţele din Chişinău. În şedinţa de marţi, 11 martie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urma să decidă asupra eliberării din funcţie a doi judecători, alţii fiind aleşi în funcţii. Printre candidaţii care aspiră la un fotoliu de magistrat în instanţele din Chişinău sunt şi absolvenţi ai INJ din promoţia 2013.

  Asta după ce, anterior, CSM i-a declarat compatibili pentru suplinirea funcţiei de magistrat, iar ulterior Colegiul de selecţie şi evaluare a judecătorilor le-a oferit un anumit punctaj, conform pregătirii lor profesionale.

  După mici discuţii, CSM a decis, marţi, să-l aleagă pe Vladislav Holban la Judecătoria Botanica, pe Natalia Sandu, asistentă judiciară la CSJ, şi pe Gheorghe Stratulat, absolvent INJ, la Judecătoria Centru, pe Olga Cernei şi Victoria Hadârcă — la Judecătoria Buiucani. Totodată, membrii Consiliului le-au sugerat candidaţilor că pot participa şi la alte concursuri — pentru suplinirea funcţiilor de judecători în instanţele din raioane, nu doar în cele din Chişinău.

  Proaspăta judecătoare Olga Cernei are 27 de ani şi a absolvit INJ cu media generală de 9,51. Ea este fiica judecătoarei Ludmila Cernei, care activează în calitate de inspector-judecător în Inspecţia Judiciară de pe lângă CSM, detaşându-se de funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana până la expirarea mandatului de 4 ani. Despre Victoria Hadârcă, ZdG a scris că Elena Istrati, fiica judecătoarei Eugenia Fistican, fosta directoare a INJ, care urma şi ea să devină magistrată, a pălmuit-o pe Victoria Hadârcă chiar în biroul mamei sale, în prezenţa Eugenei Fistican şi a conducerii instituţiei în cauză.

 • Назначены новые судьи

  На заседании Высшего совета магистратуры (ВСМ) во вторник утверждены в должности председатель суда сектора Буюкань столицы Дорин Долгиеру и член Высшей судебной палаты (ВСП) Ион Гузун. Как сообщил "Инфотаг" глава ВСП Михай Поалелунжь, оба назначенца имеют большой опыт работы в судах и доказали свой профессионализм. С его слов, на заседании ВСМ не было принято решение по наказанию группы из пяти судей различных инстанций - Александру Ротарь, Гарри Бивола, Нины Чернат, Анны Гаврилица и Анатола Рахопола.

  На заседании Высшего совета магистратуры (ВСМ) во вторник утверждены в должности председатель суда сектора Буюкань столицы Дорин Долгиеру и член Высшей судебной палаты (ВСП) Ион Гузун. Как сообщил "Инфотаг" глава ВСП Михай Поалелунжь, оба назначенца имеют большой опыт работы в судах и доказали свой профессионализм. С его слов, на заседании ВСМ не было принято решение по наказанию группы из пяти судей различных инстанций - Александру Ротарь, Гарри Бивола, Нины Чернат, Анны Гаврилица и Анатола Рахопола.

  "Причина в том, что министр юстиции Олег Ефрим не успел в оговоренные законом сроки подать мотивированный запрос по данному поводу. К названным судьям есть претензии, и они обоснованны. Их перечисление займет много времени. Месяц назад решение также переносилось. Надеюсь, что больше это не повторится", - сказал Михай Поалелунжь. Глава ВСП отметил, что отложено решение в отношении еще одной судьи - Аурелии Казаклиу из суда района Криулень. "Месяц назад она подала заявление об увольнении. Сегодня его отозвала, мотивируя тем, что хочет найти работу, прежде чем оставит место судьи. Нареканий на ее деятельность много. В 2013 г. Казаклиу подавала документы на занятие поста члена ВСП, но мы сочли ее недостойной", - пояснил Поалелунжь.

 • Noi judecători au fost numiţi în funcţii

  În şedinţa de marţi a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Dorin Dolghieru a fost confirmat în funcţia de preşedinte al Judecătoriei sectorului Buiucani al capitalei, iar Ion Guzun – în cea de membru al Curţii Supreme de Justiţie (CSJ). Solicitat de agenţia „Infotag”, preşedintele CSM, Mihai Poalelungi, a spus că şi Dolghieru, şi Guzun au o experienţă vastă de activitate în judecătorii şi şi-au demonstrat profesionalismul.

  În şedinţa de marţi a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Dorin Dolghieru a fost confirmat în funcţia de preşedinte al Judecătoriei sectorului Buiucani al capitalei, iar Ion Guzun – în cea de membru al Curţii Supreme de Justiţie (CSJ). Solicitat de agenţia „Infotag”, preşedintele CSM, Mihai Poalelungi, a spus că şi Dolghieru, şi Guzun au o experienţă vastă de activitate în judecătorii şi şi-au demonstrat profesionalismul.

  Conform spuselor sale, în şedinţa CSM nu s-a decis în privinţa sancţionării unui grup de cinci judecători din diferite instanţe (Alexandru Rotari, Harry Bivol, Nina Cernat, Ana Gavriliţa şi Anatol Rahopol), pe motiv că ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, nu a reuşit să depună o sesizare motivată în acest sens, în termenele stipulate de lege. „Există pretenţii, şi unele motivate, referitoare la aceşti judecători. Enumerarea acestora va dura mult.

  Acum o lună decizia a mai fost amînată. Sper că aceasta nu se va repeta”, a spus Poalelungi. Şeful CSM a mai precizat că a fost amînată şi decizia în privinţa altui judecător, Aurelia Cazacliu, de la Judecătoria raionului Criuleni. „În urmă cu o lună, ea a depus cerere de eliberare din funcţie. Azi a retras-o pe motiv că vrea să-şi găsească un loc de muncă înainte să lase postul de judecător. Există multe obiecţii faţă de activitatea ei. În 2013 Cazacliu a depus dosarul pentru numirea în postul de membru al CSJ, dar noi am considerat că nu merită”, a explicat Poalelungi.

 • Cu un judecător MAI PUȚIN la CSJ

  Judecătorul Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție (CSJ) Andrei Harghel s-a pensionat. Demisia acestuia a fost acceptată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit președintelui CSM, Dumitru Visterniceanu, nu este vorba despre curățarea sistemului. „Domnul Harghel a atins vârsta de pensionare. Legea prevede expres că un judecător nu poate activa după atingerea vârstei de 65 de ani. În ultimul timp, mulți judecători pleacă din sistem din această cauză”, a explicat Visterniceanu.

  Judecătorul Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție (CSJ) Andrei Harghel s-a pensionat. Demisia acestuia a fost acceptată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit președintelui CSM, Dumitru Visterniceanu, nu este vorba despre curățarea sistemului. „Domnul Harghel a atins vârsta de pensionare. Legea prevede expres că un judecător nu poate activa după atingerea vârstei de 65 de ani. În ultimul timp, mulți judecători pleacă din sistem din această cauză”, a explicat Visterniceanu.

  În cadrul ședinței de astăzi a CSM, urma a fi examinată și cererea de demisie a unui judecător de la Judecătoria Criuleni, Aurelia Cazacliu. Judecătoarea și-a retras însă cererea de concediere.

 • Встать, судья уходит

   Высшая судебная палата (ВСП) постепенно избавляется от судей, которые на протяжении профессиональной карьеры успели засветиться в скандалах или «запятнали» резюме чрезмерной лояльностью бывшему руководству страны. Одни служители Фемиды сами подали заявления об отставке, других переведут в нижестоящие инстанции в «добровольно-принудительном» порядке. Пустующие места занимают люди в мантиях, в благосклонности которых могут быть уверены лидеры правящей коалиции. В течение последних лет власти неоднократно давали понять, что изменения в судебной системе притормаживаются во многом из-за старых кадров, не заинтересованных в переменах. Выносимым судами решениям то и дело придавалась политическая подоплека, исходя из того, кому они на руку – Альянсу за европейскую интеграцию или оппозиции.

   Высшая судебная палата (ВСП) постепенно избавляется от судей, которые на протяжении профессиональной карьеры успели засветиться в скандалах или «запятнали» резюме чрезмерной лояльностью бывшему руководству страны. Одни служители Фемиды сами подали заявления об отставке, других переведут в нижестоящие инстанции в «добровольно-принудительном» порядке. Пустующие места занимают люди в мантиях, в благосклонности которых могут быть уверены лидеры правящей коалиции. В течение последних лет власти неоднократно давали понять, что изменения в судебной системе притормаживаются во многом из-за старых кадров, не заинтересованных в переменах. Выносимым судами решениям то и дело придавалась политическая подоплека, исходя из того, кому они на руку – Альянсу за европейскую интеграцию или оппозиции.

  Всеми силами мажоритарная коалиция старалась отстранить от руководящих функций судей, чья тесная связь с бывшими властями не оставляет почвы для сомнений.

  Очищению от «коммунистического наследия» в судейском корпусе содействует реформа, разворачивающаяся в нынешнее время в секторе юстиции. Новое штатное расписание судебной системы, которое вступит в силу с 1 января 2013 года, включает в себя 504 судейских места. Из них 33 закреплено за Высшей судебной палатой, при этом 20 судей будут рассматривать гражданские, административные и коммерческие споры, 10 – уголовные дела. Остальные трое – это председатель инстанции и два заместителя, которые одновременно возглавляют специализированные коллегии.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU