Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Стратан Марианна
Căutare avansată
Foto: presedinte.md

Furdui Angela

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1123-VIII din 11 martie 2019, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 220/13 din 25 iunie 2019, se suspendă doamna Angela Furdui din funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău în perioada aflării în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, începând cu 21 iulie 2019 până la 20 iulie 2020, inclusiv.

Conform Hotărîrii CSM nr. 654/27 din 04 octombrie 2016, se suspendă judecătorul Angela Furdui din funcţia deţinută, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, începând cu 05 octombrie 2016 pînă la 20 iulie 2019 inclusiv. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1016-VII din 26 februarie 2014 numită pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
20.04.1993 - grefier, Judecătoria sect. Rîșcani, mun. Chișinău;
02.09.1997 - numită, prin transfer, în funcția de grefier la Curtea de Apel a Republicii Moldova;
16.04.1998 - transferată în funcția de specialist-coordonator la Curtea de Apel a Republicii Moldova;
10.05.2005 - 2014 - referent (asistent judiciar), Curtea Supremă de Justiție;
26 februarie 2014 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău.

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1123-VIII din 11 martie 2019, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 220/13 din 25 iunie 2019, se suspendă doamna Angela Furdui din funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău în perioada aflării în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, începând cu 21 iulie 2019 până la 20 iulie 2020, inclusiv.

Conform Hotărîrii CSM nr. 654/27 din 04 octombrie 2016, se suspendă judecătorul Angela Furdui din funcţia deţinută, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, începând cu 05 octombrie 2016 pînă la 20 iulie 2019 inclusiv. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1016-VII din 26 februarie 2014 numită pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
20.04.1993 - grefier, Judecătoria sect. Rîșcani, mun. Chișinău;
02.09.1997 - numită, prin transfer, în funcția de grefier la Curtea de Apel a Republicii Moldova;
16.04.1998 - transferată în funcția de specialist-coordonator la Curtea de Apel a Republicii Moldova;
10.05.2005 - 2014 - referent (asistent judiciar), Curtea Supremă de Justiție;
26 februarie 2014 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 8/1 din 25 ianuarie 2019, Hotărârile judecătorului Angela Furdui de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 38/5 din 31 martie 2017, hotărârile judecătorului Furdiu Angela nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 18 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 12 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 66,6%;
2015 au fost contestate 44 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 37 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 84%;
2016 au fost contestate 38 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 28 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 73,6%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 416 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,96%;
2015, din 515 de cauze examinate, 6 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,16%;
2016, din 187 de cauze examinate, 6 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,20%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 35/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnelor Violeta Gîrleanu, Angela Furdui, Tatiana Vasilică, Svetlana Vîșcu, Irina Maxim, domnilor Igor Barbacaru de la Judecătoria Chișinău și Ghenadie Eremciuc de la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărârea Nr. 8/1 din 25 ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 518/24 din 13 noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Angela Furdui de la Judecătoria Chișinău (sediul central) și Tatiana Vasilică de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor pentru realizarea procedurii de evaluare a performanțelor în vederea numirii în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 38/5 din 31 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 80 de puncte

Prin Hotărîrea nr. 84/10 din 26 decembrie 2013 a fost admisă candidatura doamnei Furdui Angela la concurs, pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 8/1 din 25 ianuarie 2019, Hotărârile judecătorului Angela Furdui de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 38/5 din 31 martie 2017, hotărârile judecătorului Furdiu Angela nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 18 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 12 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 66,6%;
2015 au fost contestate 44 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 37 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 84%;
2016 au fost contestate 38 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 28 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 73,6%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 416 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,96%;
2015, din 515 de cauze examinate, 6 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,16%;
2016, din 187 de cauze examinate, 6 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,20%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 35/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnelor Violeta Gîrleanu, Angela Furdui, Tatiana Vasilică, Svetlana Vîșcu, Irina Maxim, domnilor Igor Barbacaru de la Judecătoria Chișinău și Ghenadie Eremciuc de la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărârea Nr. 8/1 din 25 ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 518/24 din 13 noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Angela Furdui de la Judecătoria Chișinău (sediul central) și Tatiana Vasilică de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor pentru realizarea procedurii de evaluare a performanțelor în vederea numirii în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 38/5 din 31 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 80 de puncte

Prin Hotărîrea nr. 84/10 din 26 decembrie 2013 a fost admisă candidatura doamnei Furdui Angela la concurs, pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

Hotărârea nr. 220/13 din 25 iunie 2019

Hotărârea nr. 35/3 din 05 februarie 2019

Hotărârea nr. 8/1 din 25 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 518/24 din 13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 38/5 din 31 martie 2017

Hotărîrea nr. 84/10 din 26 decembrie 2013

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 8/1 din 25 ianurie 2019de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2014-2016), în privința judecătorului Angela Furdui nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 38/5 din 31 martie 2017"de către Colegiul disciplinar în perioada de raportare, în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica), Angela Furdui nu a fost intentată nici o procedură disciplinară”.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 8/1 din 25 ianurie 2019de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2014-2016), în privința judecătorului Angela Furdui nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 38/5 din 31 martie 2017"de către Colegiul disciplinar în perioada de raportare, în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica), Angela Furdui nu a fost intentată nici o procedură disciplinară”.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

 

Știri
 • Judecătoarea Furdui mă declară huligan

  Deja a doua oară în instanța de fond, judecătoarea Angela Furdui a respins azi contestația mea la procesul-verbal de contravenție întocmit anul trecut pentru un incident de la aceeași judecătorie, Botanica.

  Deja a doua oară în instanța de fond, judecătoarea Angela Furdui a respins azi contestația mea la procesul-verbal de contravenție întocmit anul trecut pentru un incident de la aceeași judecătorie, Botanica.

 • Тимофти назначил 15 новых судей

  Сегодня президент Николае Тимофти подписал указы о назначении 15 новых судей. Ещё для 7 судей срок их полномочий был продлён.
  Во время совещания в Государственной резиденции Николае Тимофти заявил, что увеличение заработной платы судей, одобренное парламентом, обеспечит их беспристрастность при принятии решений.

  Сегодня президент Николае Тимофти подписал указы о назначении 15 новых судей. Ещё для 7 судей срок их полномочий был продлён.
  Во время совещания в Государственной резиденции Николае Тимофти заявил, что увеличение заработной платы судей, одобренное парламентом, обеспечит их беспристрастность при принятии решений.

  В то же время глава государства предупредил судей, что в случае совершения ими неправомерных действий, они покинут систему правосудия.
  «Вашим долгом является строгое соблюдение законов. Деятельность судей должна вернуть доверие граждан к акту правосудия. Те, кто оступятся, будут наказаны и исключены из судебной системы», - заявил президент Николае Тимофти.

  Новые судьи назначены на пятилетний срок, по предложению Высшего совета магистратуры.
  Речь идёт об Эдуарде Галусчак и Анжеле Фурдуй – Суд сектора Ботаника, Кишинёв; Александре Негру, Оксане Парфени, Виолете Кисилица и Василисе Мунтян – Суд сектора Буюкань; Светлане Вышку, Серджиу Булару, Инге Вештиман, Ирине Максим и Наталье Патрашку – Суд сектора Чентру, Кишинёв.

  Георге Мыцу, Татьяна Василикэ, Виолета Гырляну и Игорь Барбакару - новые судьи инстанции сектора Рышкань, Кишинёв.

  Магистраты с продлёнными полномочиями: Рената Попеску в Районном суде Новых Анен, Людмила Холевицкая – Суд сектора Рышкань, Кишинёв, Геннадие Еремчук – Суд Бельц, Владислав Клима - вице-председатель Суда сектора Чокана, Кишинёв, Валентина Крючкова - вице-председатель Районного суда Калараш, Виорика Урсу - вице-председатель Районного суда Криулян, Дорин Дулгиеру - председатель Суда сектора Буюкань, Кишинёв.
  point.md

   

 • Preşedintele Nicolae Timofti a numit în funcţie 15 judecători

  Președintele ţării, Nicolae Timofti, a semnat, astăzi, decretele de numire în funcție a unui grup de magistraţi. La propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, 15 judecători au fost numiţi în funcţie pentru o perioadă de cinci ani. Astfel, Eduard Galusceac şi Angela Furdui vor activa la Judecătoria Botanica, Chișinău.

  Președintele ţării, Nicolae Timofti, a semnat, astăzi, decretele de numire în funcție a unui grup de magistraţi. La propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, 15 judecători au fost numiţi în funcţie pentru o perioadă de cinci ani. Astfel, Eduard Galusceac şi Angela Furdui vor activa la Judecătoria Botanica, Chișinău. Alexandru Negru, Oxana Parfeni, Violeta Chisilița şi Vasilisa Muntean au fost numiţi judecători la Judecătoria Buiucani, Chişinău.

  Urmează Svetlana Vâșcu, Sergiu Bularu, Inga Veștiman, Natalia Patrașcu şi Irina Maxim - la Judecătoria Centru, Chişinău. Tatiana Vasilică, Violeta Gârleanu şi Igor Barbacaru au fost numiţi în funcţii la Judecătoria Râşcani, Chişinău.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU