Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Stambol Tudor
Căutare avansată

Botezatu Igor

Judecătorie Comrat, Președinte interimar

Date biografice

Data numirii în funcție: 23.09.2011

Potrivit Hotărârii nr. 21/1 din 19 Ianuarie 2021, se desemnează judecătorul Igor Botezatu pentru exercitarea interimatului funcţiei de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, începând cu 04 februarie 2021 pînă la completarea funcției în modul stabilit de lege. 

Prin Hotărârea nr. 317/19 din 06 August 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Igor Botezatu în funcția de președinte al Judecătoriei Comrat, înaintând proiectul decretului respectiv.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova  Nr. 54-VIII din 27 ianuarie 2017, domnul Igor BOTEZATU se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat.

Conform Hotărârii nr. 820/33 din 29 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea judecătorului Igor Botezatu, în funcţia de vicepreședinte la Judecătoria Comrat, pe un termen de 4 ani, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Potrivit Hotărârii nr. 629/27 din 17 septembrie 2013, Consiliul Superior al Magistraturii a dispus exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte la Judecătoria Vulcăneşti de către domnul Igor Botezatu, începând cu 17 septembrie 2013.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 295-VI din 23 sepembrie 2011 numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Vulcănești.

Anul naşterii 1968
 
Instruire/Diplome
1999 - 2003 studii de licenţă, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2003 - 2004 studii de masterat, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
14.10.1992 - 27.07.1993 împutemicit operativ al Sectiei poliţiei Economice a CPS Ciocana al IP mun.Chişinau
18.08.1993 -16.01.1998 inspector al secţiei poliţiei economice a CPS Ciocana IP mun. Chişinau
16.01.1998 - 15.09.1998 inspector al secţiei poliţiei economice sectorul Rişcani al IP mun. Chişinau
15.09.1998 - 14.04.1999 inspector al biroului poliţiei economice a CP sectorul Rîşcani
14.04.1999 - 17.05.2002 inspector superior al biroului poliţiei economice al CP sectorul Rîşcani

Data numirii în funcție: 23.09.2011

Potrivit Hotărârii nr. 21/1 din 19 Ianuarie 2021, se desemnează judecătorul Igor Botezatu pentru exercitarea interimatului funcţiei de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, începând cu 04 februarie 2021 pînă la completarea funcției în modul stabilit de lege. 

Prin Hotărârea nr. 317/19 din 06 August 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Igor Botezatu în funcția de președinte al Judecătoriei Comrat, înaintând proiectul decretului respectiv.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova  Nr. 54-VIII din 27 ianuarie 2017, domnul Igor BOTEZATU se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat.

Conform Hotărârii nr. 820/33 din 29 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea judecătorului Igor Botezatu, în funcţia de vicepreședinte la Judecătoria Comrat, pe un termen de 4 ani, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Potrivit Hotărârii nr. 629/27 din 17 septembrie 2013, Consiliul Superior al Magistraturii a dispus exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte la Judecătoria Vulcăneşti de către domnul Igor Botezatu, începând cu 17 septembrie 2013.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 295-VI din 23 sepembrie 2011 numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Vulcănești.

Anul naşterii 1968
 
Instruire/Diplome
1999 - 2003 studii de licenţă, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2003 - 2004 studii de masterat, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
14.10.1992 - 27.07.1993 împutemicit operativ al Sectiei poliţiei Economice a CPS Ciocana al IP mun.Chişinau
18.08.1993 -16.01.1998 inspector al secţiei poliţiei economice a CPS Ciocana IP mun. Chişinau
16.01.1998 - 15.09.1998 inspector al secţiei poliţiei economice sectorul Rişcani al IP mun. Chişinau
15.09.1998 - 14.04.1999 inspector al biroului poliţiei economice a CP sectorul Rîşcani
14.04.1999 - 17.05.2002 inspector superior al biroului poliţiei economice al CP sectorul Rîşcani
17.05.2002 - 18.10.2002 inspector superior inginer al secţiei delicte informaţionale a CPS Rîşcani al CGP mun.Chişinau
18.10.2002 - 08.07.2003 şef-adjunct al secţiei delicte finciare şi informaţionale a CPS Rîşcani al CGP mun.Chişinau
08.07.2003 - 26.12.2003 şef adjunct al secţiei delicte informaţionale a CPS Rîşcani al CGP mun.Chişinau, cu statut de ofiţer de urmărire penală
26.12.2003 - 24.06.2005 Şef al secţiei delicte informaţionale a CPS Rîşcani al CGP mun. Chişinau, cu statut de ofiţer de urmărire penală
24.06.2005 - 15.07.2005 colaborator, la dispoziţia MAI
15.07.2005 - 23.06.2006 ofiţer urmărire penală al secţiei urmărire penală al CPS Rîşcani al CGP mun. Chişinău
23.06.2006 - 01.12.2006 ofiţer superior urmărire penală al secţiei urmărire penala al CPS Rîşcani al CGP mun. Chişinău
01.12.2006 - 17.08.2007 Şef al secţiei de poliţie „Calea Basarabiei” a CPS Rîşcani al CGP mun. Chişinău
17.08.2007 - 13.06.2008 ofiţer superior de urmărire penală al secţiei de urmărire penală al CP sectorul Rîşcani al CGP mun. Chişinău
13.06.2008 - 23.09.2011 şef adjunct al secţiei de urmărire penală al CPS Rîşcani al CGP mun. Chişinău
23.09.2011 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Vulcăneşti, pe un termen de 5 ani 
17.09.2013 exercită interimatul funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Vulcăneşti (Hot. CSM nr. 629/27)

Publicații
„Răspunderea penală pentru escrocherie (2010)” ;
„Omorul uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul internaţional umanitar; paradoxuri legislative
(Revista Naţională de Drept nr. 4 din 2014); 
”Răspunderea penală a participanţilor la infracţiunile de război” (Revista Naţională de Drept nr. 5 din 2014);
„ Despre necesitatea renunţării la concepţia actuală de interpretare a noţiunii”;
„Daune în proporţii considerabile utilizată în legea penală a Republicii Moldova“ (Revista Naţională de Drept nr.6 din 2012);
„Analiza de drept penal a infracţiunilor prevăzute la art. 186 „Furtul” din Codul Penal” (Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, nr. 3(63) din 2013); 
„Răspunderea penală pentru infracţiunile în materie de adopţie ” (Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, nr.3(53) din 2012). 

Cauze CtEDO
Prin Hotărârea nr. 151/8 din 16 octombrie 2020, hotărâri adoptate de judecătorul Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 118/13 din 30 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Igor Botezatu nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 12/1 din 25  martie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Vulcănești, Igor Botezatu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 30/4 din 27 martie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Vulcănești, Igor Botezatu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:

2019 au fost contestate în total 46 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 71,73%;
2018 au fost contestate în total 22 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 14 ceea ce constituie 63,63%;
2017 au fost contestate în total 20 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 45%;
2016 au fost contestate în total 43 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 29, ceea ce constituie 67,44%;
2015 - 164 hotărâri/încheieri contestate, 93 au fost menținute - 56,70%;
2014 - 108 hotărâri/încheieri contestate, 43 au fost menținute - 39,81%;
2013 - 92 hotărâri/încheieri contestate, 49 au fost menținute - 53,26%;
2012 - 46 hotărâri/încheieri contestate, 20 au fost menținute - 43,47%;
Judecător de instrucție:
2019 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%;
2018 au fost contestate în total 3 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 100%;
2017 au fost contestate în total 11 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 6, ceea ce constituie 54,54%;
2016 au fost contestate în total 8 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 50%;

2015 - 26 hotărâri/încheieri contestate, 10 au fost menținute - 38,46%;
2014 - 24 hotărâri/încheieri contestate, 13 au fost menținute - 54,16%;
2013 - 7 hotărâri/încheieri contestate, 2 au fost menținute - 28,57%;
2012 - 5 hotărâri/încheieri contestate, 2 au fost menținute - 40,00%;
Procentajul hotărârilor/încheierilor casate din cele examinate
2019, din 981 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,32%;
2018, din 615 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,30%;
2017, din 349 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,15%;
2016, din 432 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,24%;
2015 - 688 cauze examinate, 21 hotărâri/încheieri au fost casate - 3,14%;
2014 - 673 cauze examinate, 41 hotărâri/încheieri au fost casate - 6,09%;
2013 - 378 cauze examinate, 39 hotărâri/încheieri au fost casate - 10,31%;
2012 - 264 cauze examinate, 29 hotărâri/încheieri au fost casate - 10,98%;
Judecător de instrucție
2019, din 5 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2018, din 226 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2017, din 227 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,20%;
2016, din 159 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,51%;
2015 - 351 cauze examinate, 7 hotărâri/încheieri au fost casate - 1,99%;
2014 - 307 cauze examinate, 11 hotărâri/încheieri au fost casate - 3,58%;
2013 - 84 cauze examinate, 5 hotărâri/încheieri au fost casate - 5,95%;
2012 - 126 cauze examinate, 3 hotărâri/încheieri au fost casate - 2,38%.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Conform Hotărârii nr. 105/8 din 10 mai 2022, se deleagă în calitate de membru al Comisiei pentru susținerea examenului de licență pentru anul de studiu 2021-2022 în cadrul Universității de Stat din Comrat judecătorul Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat (17 mai - 17 iunie 2022).

Potrivit Hotărârii nr. 127/13 din 27 aprilie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a deleagat pe judecătorul Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat, în calitate de membru al Comisiei de susținere a examenului de licență, ce se va desfășura în perioada 3-18 iunie 2021.

Prin Hotărârea nr. 274/23 din 29 septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Igor Botezatu, cu privire la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovarea la o instanță judecătorească ierarhic superioară și accederea la o funcție administrativă.

Potrivit Hotărârii nr. 92/9 din 12 mai 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a examinat în ședință închisă Nota informativă a Inspecției judiciare, referitor la respingerea de către Președintele Republicii Moldova a candidaturii domnului Igor Botezatu, propuse de CSM pentru numirea în funcția de președinte al Judecătoriei Comrat, precum și cererea ultimului de propunere repetată.

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 14 ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a tezelor de master la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, ce va avea loc în perioada 15 ianuarie - 19 ianuarie 2019.

Prin Hotărârea nr. 18/1 din 15 ianuarie 2019, se deleagă domnul Igor Botezatu, vicepreședintele Judecătoriei Comrat, pentru participare în calitate de membru al Comisiei pentru susținerea tezelor de master la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în perioada 24 – 27 ianuarie 2019.

Prin Hotărârea nr. 358/18 din 24 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat demersurile șefilor secretariatelor Judecătoriilor Anenii Noi și Comrat, referitor la premierea președintelui Judecătoriei Anenii Noi, Ghenadie Mîra și a vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu cu prilejul sărbătorilor naționale ”Ziua independenței” și ”Limba noastră”.

Prin Hotărârea nr. 332/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea domnului Igor Botezatu, vicepreşedintele Judecătoriei Comrat, pentru participare în calitate de vicepreşedinte al Comisiei pentru examenul de susținere a tezelor de master, pentru data de 02 iunie 2017. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 151/8 din 16 octombrie 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Igor BOTEZATU de la Judecătoria Comrat, sediul Vulcăneşti, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 2/01 din 01 februarie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Igor Botezatu, pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Judecătoriei Comrat, cu 73 (șaptezeci și trei) puncte.

Prin Hotărârea Nr. 118/13 din 30 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat (sediul Vulănești), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 83 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 110/14 din 17 octombrie 2016Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului BOTEZATU Igor pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Comrat.

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 25 martie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 86 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 30/4 din 27 martie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 74 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 327/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorilor Veronica JomiruNiculiță, Violeta Gîrleanu de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și Vasili Hrapacov de la Judecătoria Comrat (sediul Comrat).

Prin Hotărârea nr. 107/6 din 20 februarie 2017Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat demersurile șefilor secretariatelor judecătoriilor Orhei și Comrat, referitor la premierea președintelui Judecătoriei Orhei – Veronica Cupcea, vicepreședintelui Judecătoriei Comrat – Igor Botezatu, cu prilejul sărbătorii ”Ziua Internațională a Femeii” și respectiv, a jubileului de 50 de ani.

Potrivit Hotărârea nr. 505/23 din 18 iulie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat demersul șefului Secretariatului Judecătoriei Comrat, referitor la premierea vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, cu prilejul sărbătorilor naționale ”Ziua independenței” și ”Limba Noastră”.


Conform Hotărârii nr. 341/19 din 04 iunie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Prin Hotărârea nr. 151/8 din 16 octombrie 2020, hotărâri adoptate de judecătorul Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 118/13 din 30 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Igor Botezatu nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 12/1 din 25  martie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Vulcănești, Igor Botezatu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 30/4 din 27 martie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Vulcănești, Igor Botezatu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:

2019 au fost contestate în total 46 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 71,73%;
2018 au fost contestate în total 22 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 14 ceea ce constituie 63,63%;
2017 au fost contestate în total 20 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 45%;
2016 au fost contestate în total 43 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 29, ceea ce constituie 67,44%;
2015 - 164 hotărâri/încheieri contestate, 93 au fost menținute - 56,70%;
2014 - 108 hotărâri/încheieri contestate, 43 au fost menținute - 39,81%;
2013 - 92 hotărâri/încheieri contestate, 49 au fost menținute - 53,26%;
2012 - 46 hotărâri/încheieri contestate, 20 au fost menținute - 43,47%;
Judecător de instrucție:
2019 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%;
2018 au fost contestate în total 3 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 100%;
2017 au fost contestate în total 11 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 6, ceea ce constituie 54,54%;
2016 au fost contestate în total 8 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 50%;

2015 - 26 hotărâri/încheieri contestate, 10 au fost menținute - 38,46%;
2014 - 24 hotărâri/încheieri contestate, 13 au fost menținute - 54,16%;
2013 - 7 hotărâri/încheieri contestate, 2 au fost menținute - 28,57%;
2012 - 5 hotărâri/încheieri contestate, 2 au fost menținute - 40,00%;
Procentajul hotărârilor/încheierilor casate din cele examinate
2019, din 981 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,32%;
2018, din 615 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,30%;
2017, din 349 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,15%;
2016, din 432 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,24%;
2015 - 688 cauze examinate, 21 hotărâri/încheieri au fost casate - 3,14%;
2014 - 673 cauze examinate, 41 hotărâri/încheieri au fost casate - 6,09%;
2013 - 378 cauze examinate, 39 hotărâri/încheieri au fost casate - 10,31%;
2012 - 264 cauze examinate, 29 hotărâri/încheieri au fost casate - 10,98%;
Judecător de instrucție
2019, din 5 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2018, din 226 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2017, din 227 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,20%;
2016, din 159 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,51%;
2015 - 351 cauze examinate, 7 hotărâri/încheieri au fost casate - 1,99%;
2014 - 307 cauze examinate, 11 hotărâri/încheieri au fost casate - 3,58%;
2013 - 84 cauze examinate, 5 hotărâri/încheieri au fost casate - 5,95%;
2012 - 126 cauze examinate, 3 hotărâri/încheieri au fost casate - 2,38%.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Conform Hotărârii nr. 105/8 din 10 mai 2022, se deleagă în calitate de membru al Comisiei pentru susținerea examenului de licență pentru anul de studiu 2021-2022 în cadrul Universității de Stat din Comrat judecătorul Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat (17 mai - 17 iunie 2022).

Potrivit Hotărârii nr. 127/13 din 27 aprilie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a deleagat pe judecătorul Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat, în calitate de membru al Comisiei de susținere a examenului de licență, ce se va desfășura în perioada 3-18 iunie 2021.

Prin Hotărârea nr. 274/23 din 29 septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Igor Botezatu, cu privire la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovarea la o instanță judecătorească ierarhic superioară și accederea la o funcție administrativă.

Potrivit Hotărârii nr. 92/9 din 12 mai 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a examinat în ședință închisă Nota informativă a Inspecției judiciare, referitor la respingerea de către Președintele Republicii Moldova a candidaturii domnului Igor Botezatu, propuse de CSM pentru numirea în funcția de președinte al Judecătoriei Comrat, precum și cererea ultimului de propunere repetată.

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 14 ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a tezelor de master la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, ce va avea loc în perioada 15 ianuarie - 19 ianuarie 2019.

Prin Hotărârea nr. 18/1 din 15 ianuarie 2019, se deleagă domnul Igor Botezatu, vicepreședintele Judecătoriei Comrat, pentru participare în calitate de membru al Comisiei pentru susținerea tezelor de master la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în perioada 24 – 27 ianuarie 2019.

Prin Hotărârea nr. 358/18 din 24 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat demersurile șefilor secretariatelor Judecătoriilor Anenii Noi și Comrat, referitor la premierea președintelui Judecătoriei Anenii Noi, Ghenadie Mîra și a vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu cu prilejul sărbătorilor naționale ”Ziua independenței” și ”Limba noastră”.

Prin Hotărârea nr. 332/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea domnului Igor Botezatu, vicepreşedintele Judecătoriei Comrat, pentru participare în calitate de vicepreşedinte al Comisiei pentru examenul de susținere a tezelor de master, pentru data de 02 iunie 2017. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 151/8 din 16 octombrie 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Igor BOTEZATU de la Judecătoria Comrat, sediul Vulcăneşti, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 2/01 din 01 februarie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Igor Botezatu, pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Judecătoriei Comrat, cu 73 (șaptezeci și trei) puncte.

Prin Hotărârea Nr. 118/13 din 30 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat (sediul Vulănești), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 83 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 110/14 din 17 octombrie 2016Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului BOTEZATU Igor pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Comrat.

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 25 martie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 86 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 30/4 din 27 martie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 74 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 327/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorilor Veronica JomiruNiculiță, Violeta Gîrleanu de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și Vasili Hrapacov de la Judecătoria Comrat (sediul Comrat).

Prin Hotărârea nr. 107/6 din 20 februarie 2017Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat demersurile șefilor secretariatelor judecătoriilor Orhei și Comrat, referitor la premierea președintelui Judecătoriei Orhei – Veronica Cupcea, vicepreședintelui Judecătoriei Comrat – Igor Botezatu, cu prilejul sărbătorii ”Ziua Internațională a Femeii” și respectiv, a jubileului de 50 de ani.

Potrivit Hotărârea nr. 505/23 din 18 iulie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat demersul șefului Secretariatului Judecătoriei Comrat, referitor la premierea vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, cu prilejul sărbătorilor naționale ”Ziua independenței” și ”Limba Noastră”.

Conform Hotărârii nr. 341/19 din 04 iunie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Hotărârea nr. 105/8 din 10 mai 2022

Prin Hotărârea nr. 127/13 din 27 aprilie 2021

Hotărârea nr. 21/1 din 19 ianuarie 2021

Hotărârea nr. 92/9 din 12 mai 2020

Hotărârea nr. 151/8 din 16 octombrie 2020

Hotărârea nr. 274/23 din 29 septembrie 2020

Hotărârea nr. 12/1 din 14 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 317/19 din 06 august 2019

Hotărârea nr. 2/01 din 01 februarie 2019

Hotărârea nr. 18/1 din 15 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 118/13 din 30 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 327/16 din 03 iulie 2018

Hotărârea nr. 358/18 din 24 iulie 2018

Hotărârea nr. 107/6 din 20 februarie 2018

Hotărârea nr. 505/23 din 18 iulie 2017

Hotărârea nr. 332/16 din 23 mai 2017

Hotărârea nr. 12/1 din 25 martie 2016

Hotărârea nr. 110/14 din 17 octombrie 2016

Hotărârea nr. 30/4 din 27 martie 2015

Hotărârea nr. 341/19 din 04 iunie 2012

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2018-2019), în privința judecătorului Igor Botezatu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 118/13 din 30 noiembrie 2018pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Igor Botezatu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 12/1 din 25  martie 2016  ”de către Colegiul disciplinar, pe parcursul anului 2015, în privința judecătorului Igor Botezatu nu a fost înregistrată nici o procedură dicilplinară”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 30/4 din 27 martie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, de către judecătorul Igor Botezatu a fost înregistrată o procedură dicilplinară”.

Prin Hotărârea nr. 172/7 din 01 septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Lecovici Nicolae împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 529s-762p/m din 14 iulie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 12 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Botezatu Igor de la Judecătoria Comrat (sediul Vulcănești), Hrapacov Vasili de la Judecătoria Comrat (sediul central).

Potrivit Hotărârii nr. 110/9 din 15 aprilie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de avocatul Dunas Andrei împotriva deciziei Inspecției judiciare din 27 octombrie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 15 octombrie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Vulcănești, Botezatu Igor.

Prin Hotărârea nr. 16/7 din 28 martie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Vulcănești, Igor Botezatu, din motiv că nu afost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 37/9 din 12.10.2012, de către Colegiul disciplinar i s-a aplicat sancţiunea disciplinară sub formă de "avertisment".  Judecătorul Igor Botezatu a admis abateri disciplinare, manifestîndu-se prin săvîrşirea unor încălcări ale legislaţiei la adoptarea unor sentinţe.  Prin Hotărârea nr. 757/37 din 04 decembrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 37/9 din 12 octombrie 2012.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2018-2019), au fost înregistrate 18 sesizari, care ulterior a fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 5 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 4 petiții neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului pe parcursul anului 2015 au fost depuse 2 petiții neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2018-2019), în privința judecătorului Igor Botezatu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 118/13 din 30 noiembrie 2018pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Igor Botezatu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 12/1 din 25  martie 2016  ”de către Colegiul disciplinar, pe parcursul anului 2015, în privința judecătorului Igor Botezatu nu a fost înregistrată nici o procedură dicilplinară”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 30/4 din 27 martie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, de către judecătorul Igor Botezatu a fost înregistrată o procedură dicilplinară”.

Prin Hotărârea nr. 172/7 din 01 septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Lecovici Nicolae împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 529s-762p/m din 14 iulie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 12 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Botezatu Igor de la Judecătoria Comrat (sediul Vulcănești), Hrapacov Vasili de la Judecătoria Comrat (sediul central).

Potrivit Hotărârii nr. 110/9 din 15 aprilie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de avocatul Dunas Andrei împotriva deciziei Inspecției judiciare din 27 octombrie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 15 octombrie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Vulcănești, Botezatu Igor.

Prin Hotărârea nr. 16/7 din 28 martie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Vulcănești, Igor Botezatu, din motiv că nu afost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 37/9 din 12.10.2012, de către Colegiul disciplinar i s-a aplicat sancţiunea disciplinară sub formă de "avertisment".  Judecătorul Igor Botezatu a admis abateri disciplinare, manifestîndu-se prin săvîrşirea unor încălcări ale legislaţiei la adoptarea unor sentinţe.  Prin Hotărârea nr. 757/37 din 04 decembrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 37/9 din 12 octombrie 2012.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2018-2019), au fost înregistrate 18 sesizari, care ulterior a fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 5 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 4 petiții neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului pe parcursul anului 2015 au fost depuse 2 petiții neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 172/7 din 01 septembrie 2020

Hotărârea nr.37/9 din 12.10.2012

Hotărârea nr. 757/37 din 04 decembrie 2012

Hotărârea nr. 16/7 din 28 martie 2016

Hotărârea nr. 110/9 din 15 aprilie 2016

Știri
 • CSM a acordat grade de calificare pentru doi judecători. Detalii despre activitatea magistraților

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au acordat marți, 5 septembrie, grade de calificare magistraților Igor Botezatu și Vasile Hrapacov de la Judecătoria Comrat. Hotărârile au fost adoptate cu șapte voturi „pro”. Un singur membru al CSM a votat împotrivă.

  Astfel, președintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, i-a fost conferit gradul doi de calificare, iar judecătorului Vasile Hrapacov, care activează în aceeași instanță, i-a fost acordat gradul trei de calificare.

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au acordat marți, 5 septembrie, grade de calificare magistraților Igor Botezatu și Vasile Hrapacov de la Judecătoria Comrat. Hotărârile au fost adoptate cu șapte voturi „pro”. Un singur membru al CSM a votat împotrivă.

  Astfel, președintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, i-a fost conferit gradul doi de calificare, iar judecătorului Vasile Hrapacov, care activează în aceeași instanță, i-a fost acordat gradul trei de calificare.

  Igor Botezatu activează în sistemul judecătoresc din septembrie 2011, an în care a fost numit pe un termen de cinci ani în funcţia de judecător la Judecătoria Vulcănești, conform magistrat.md. Doi ani mai târziu ajunge să exercite interimatul funcţiei de preşedinte la Judecătoria Vulcăneşti. Pe 4 februarie 2021, magistratul a fost numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, până la completarea funcției în modul stabilit de lege, iar în decembrie 2021, printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu, acesta ajunge să exercite funcția de președinte al Judecătoriei Comrat.

  Vasile Hrapacov activează în sistem din noiembrie 2013. Pe 14 ianuarie 2014, judecătorul a fost desemnat de CSM pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie, potrivit magistrat.md. În noiembrie 2018, Hrapacov a fost desemnat în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

  Membrul CSM, Ion Guzun, a votat împotriva acordării gradelor de calificare judecătorilor respectivi. Acesta a avut o opinie separată.

  „Eu propun ca această chestiune să fie amânată. CSM-ul până acum a adoptat șase hotărâri în privința a aproximativ 10 judecători în ceea ce privește acordarea gradelor onorifice, conform Regulamentului CSM cu privire la conferirea gradelor de calificare a judecătorilor. Gradele au un caracter onorific și reflectă aprecierea rezultatelor activității a calității actului de justiție adoptate, nivelul de profesionalism și de comportament al judecătorilor. Da, într-adevăr, noi acum știm activitatea domnului Botezatu, al domnului Hrapacov, dar noi nu avem asemenea date și nu am avut date mai recente în privința judecătorilor. Or, Regulamentul CSM stabilește mai multe documente pe care judecătorii trebuie să le prezinte în baza căruia CSM adoptă o hotărâre. Eu cred că dacă este o hotărâre de acordare a unui grad onorific să nu adoptăm o hotărâre care nu are date mai recente. Nu am nimic împotriva activității dumnealor, eu doar propun ca chestiunile ce țin de acordarea gradelor de calificare să fie amânate (…). Dumnealor, într-adevăr, nu au probleme de integritate, nu au alte chestiuni care ar pune la îndoială, dar asta este poziția mea”, a declarat Ion Guzun în ședința CSM.

  Potrivit Regulamentului cu privire la acordarea gradelor de calificare judecătorilor a CSM, gradele de calificare sunt acordate judecătorilor de către Consiliul Superior al Magistraturii. Acestea au un „caracter onorific şi reflectă aprecierea rezultatelor activităţii, a calităţii actelor de justiţie adoptate, a nivelului de profesionalism şi de comportament a judecătorului”.
  Sursa: zdg.md

 • Candidați fără concurenți, promovați la șefia instanțelor din țară. Cine sunt judecătorii, votați de membrii CSM

  Judecătorul Igor Botezatu a fost desemnat președinte al Judecătoriei Comrat, iar magistrata Sofia Aramă a fost aleasă câștigătoarea concursului pentru funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia. Cei doi magistrați au fost singurii candidați înscriși în competiții. În același timp, câștigător al concursului pentru funcția de președinte al Judecătoriei Soroca a fost desemnat Vadim Belous. El a avut un singur contracandidat. Deciziile au fost luate la ședința Consiliului Superior al Magistraturii de marți, 6 august.

  Judecătorul Igor Botezatu a fost desemnat președinte al Judecătoriei Comrat, iar magistrata Sofia Aramă a fost aleasă câștigătoarea concursului pentru funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia. Cei doi magistrați au fost singurii candidați înscriși în competiții. În același timp, câștigător al concursului pentru funcția de președinte al Judecătoriei Soroca a fost desemnat Vadim Belous. El a avut un singur contracandidat. Deciziile au fost luate la ședința Consiliului Superior al Magistraturii de marți, 6 august.

  Igor Botezatu activează în funcția de magistrat din anul 2011, iar din ianuarie 2017 este vicepreședinte al Judecătoriei Comrat. În septembrie 2013, Consiliul Superior al Magistraturii a dispus exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte la Judecătoria Vulcăneşti de către Igor Botezatu, iar trei ani mai târziu, CSM a propus președintelui Republicii Moldova, numirea judecătorului în funcţia de vicepreședinte la Judecătoria Comrat, pe un termen de patru ani.

  Sofia Aramă este judecătoare din decembrie 2014. Șapte luni mai târziu CSM a desemnat-o pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la Judecătoria Cimișlia.

  Vadim Belous este magistrat la Judecătoria Soroca din 2000. În 2011 a fost numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca, pe un termen de patru ani, după care, a exercitat atribuţiile judecătorului de instrucţie la Judecătoria Soroca. În iunie 2016 a fost numit din nou vicepreședinte al instanței de la Soroca. Portalul Anticoruptie.md a scris, anterior, că în decembrie 2017 Belous a terminat construcția casei de 159,3 metri pătrați, evaluată cadastral la circa 800.000 de lei. Tot în 2017, familia Belous a cumpărat încă o casă, de 58,6 metri pătrați, împreună cu terenul pe care se află, de 11 ari, și alte două acareturi. Investiția pentru noile achiziții a fost de doar 170.000 de lei.
  Sursa: anticoruptie.md

 • Patru judecători au primit undă verde pentru a deveni președinți sau vicepreședinți de instanță. Cine sunt aceștia

  Patru magistrați de la diferite instanțe din țară au fost admiși de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor pentru a participa la concursurile de ocupare a funcțiilor administrative în instanțele în care activează. Deciziile au fost publicate, recent, pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Astfel, undă verde pentru funcția de președinte al Judecătoriei Soroca a primit Ghenadie Mîțu. Magistratul a obținut 67 de puncte în urma evaluării. Ghenadie Mîțu a fost numit în funcția de judecător în anul 2003, iar pe parcursul anului 2017 a exercitat atribuţiile judecătorului de instrucţie.

  Patru magistrați de la diferite instanțe din țară au fost admiși de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor pentru a participa la concursurile de ocupare a funcțiilor administrative în instanțele în care activează. Deciziile au fost publicate, recent, pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Astfel, undă verde pentru funcția de președinte al Judecătoriei Soroca a primit Ghenadie Mîțu. Magistratul a obținut 67 de puncte în urma evaluării. Ghenadie Mîțu a fost numit în funcția de judecător în anul 2003, iar pe parcursul anului 2017 a exercitat atribuţiile judecătorului de instrucţie.

  De asemenea, se poate în scrie în concursurile de angajare a președintelui de instanță și Igor Botezatu. Acesta optează pentru funcția administrativă în Judecătoria Comrat. Igor Botezatu a fost numit în funcția de magistrat în anul 2011 la Judecătoria Vulcănești, iar din ianuarie 2017 este vicepreședinte al Judecătoriei Comrat. În urma evaluării, Igor Botezatu a primit 73 de puncte.

  Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a mai admis doi magistrați pentru a participa la concursurile de angajare a vicepreședinților instanțelor de prim nivel. Este vorba despre Sofia Aramă la Judecătoria Cimișlia și Sergiu Caraman la Judecătoria Criuleni. Aceștia au obținut câte 72 și, respectiv, 67 de puncte.

  Sofia Aramă are o experiență de activitate în funcția de magistrat de puțin peste patru ani, iar Sergiu Caraman peste șase ani. Ambii judecători nu au fost sancționați disciplinar în ultimii doi ani.
  Sursa: bizlaw.md

 • Patru magistrați au solicitat să fie promovați. La ce funcții râvnesc

  Patru magistrați au solicitat să fie promovați în funcție, doi la instanțe ierarhic superioare, iar alții doi la funcții administrative. Aceștia urmează să fie evaluați, astăzi, de Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor.

  Astfel, Ion Talpa, de la Curtea de Apel Bălți și Ina Dutca, de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana vor să activeze la instanțe ierarhic superioare. În același timp, Igor Botezatu, de la Judecătoria Comrat, sediul Vulcănești și Gheorghe Scutelnic, de la Curtea de Apel Bălți vor să ajungă în funcții de conducere a instanțelor judecătorești.

  Patru magistrați au solicitat să fie promovați în funcție, doi la instanțe ierarhic superioare, iar alții doi la funcții administrative. Aceștia urmează să fie evaluați, astăzi, de Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor.

  Astfel, Ion Talpa, de la Curtea de Apel Bălți și Ina Dutca, de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana vor să activeze la instanțe ierarhic superioare. În același timp, Igor Botezatu, de la Judecătoria Comrat, sediul Vulcănești și Gheorghe Scutelnic, de la Curtea de Apel Bălți vor să ajungă în funcții de conducere a instanțelor judecătorești.

  Tot astăzi, Colegiul urmează să evalueze, în mod extraordinar, performanțele judecătorului Grigore Dașchevici, de la Curtea de Apel Chișinău. În schimb, prin procedura de evaluare ordinară a activității vor trece zece magistrați, aceștia sunt:

  • Viorica Puica, de Judecătoria Chișinău, sediul Central;
  • Veniamin Chihai, de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani;
  • Alexandru Roșca, de la Judecătoria Bălți, sediul Central;
  • Dorina Croitor, de la Judecătoria Strășeni, sediul Central;
  • Vitalie Cotorobai, de la Curtea de Apel Chișinău;
  • Tatiana Bivol, de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani;
  • Natalia Bobu, de la Judecătoria Edineț, sediul Central;
  • Andrei Niculcea, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani;
  • Vitalie Budeci, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani;
  • Alexandru Arhip, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

  Conform prevederilor legale, judecători sunt supuși evaluării periodice a performanţelor o dată la trei ani. În cazul acordării calificativului ”insuficient”, magistrații sunt evaluați extraordinar, în termenul stabilit de Colegiul. Acordarea calificativului ”insuficient” la două evaluări consecutive este temei pentru iniţierea procedurii de eliberare din funcţie.
  Sursa: bizlaw.md

 • Şefii secretariatelor „împart” premii băneşti preşedinţilor instanţelor judecătoreşti

  Cinci preşedinţi de instanţe şi un vicepreşedinte vor primi premii băneşti cu prilejul sărbătorilor naţionale „Ziua independenţei” şi „Limba Noastră”, după ce membrii Consiliului Superior al Magistraturii au acceptat demersurile făcute de şefii secretariatelor acelor instanţe. De la început de 2017, membrii Consiliului au aprobat premierea a 19 şefi de instanţe, unii dintre ei primind bani de două sau chiar trei ori.

  În iulie şi august, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a examinat şase demersuri din partea şefilor secretariatelor unor instanţe de judecată prin care se solicita acordarea unor premii băneşti preşedinţilor judecătoriilor, cu prilejul sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei” şi „Limba Noastră”. Toate demersurile au fost acceptate. Hotărârile CSM prin care s-a aprobat premierea judecătorilor conducători sunt motivate la fel, în ele nefiind indicată suma de bani care ar intra în conturile magistraţilor.

  Cinci preşedinţi de instanţe şi un vicepreşedinte vor primi premii băneşti cu prilejul sărbătorilor naţionale „Ziua independenţei” şi „Limba Noastră”, după ce membrii Consiliului Superior al Magistraturii au acceptat demersurile făcute de şefii secretariatelor acelor instanţe. De la început de 2017, membrii Consiliului au aprobat premierea a 19 şefi de instanţe, unii dintre ei primind bani de două sau chiar trei ori.

  În iulie şi august, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a examinat şase demersuri din partea şefilor secretariatelor unor instanţe de judecată prin care se solicita acordarea unor premii băneşti preşedinţilor judecătoriilor, cu prilejul sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei” şi „Limba Noastră”. Toate demersurile au fost acceptate. Hotărârile CSM prin care s-a aprobat premierea judecătorilor conducători sunt motivate la fel, în ele nefiind indicată suma de bani care ar intra în conturile magistraţilor.

  Premii de „Ziua Independenţei” şi „Limba Noastră” pentru şase judecători

  La şedinţa din 8 august 2017, membrii CSM au examinat demersurile şefilor secretariatelor Curţii de Apel Cahul şi Judecătoriei Ungheni, prin care se solicita acordarea unor premii băneşti preşedinţilor instanţelor cu prilejul sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei” şi „Limba Noastră”. Dorel Musteaţă, membrul CSM care a făcut o prezentare a demersurilor şefilor secretariatelor, iar ulterior şi CSM, în hotărârea luată, au motivat acceptarea solicitărilor prin faptul că legea despre salarizarea judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că „judecătorii şi procurorii pot beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din economiile mijloacelor băneşti destinate retribuirii muncii, alocate pentru anul respectiv, iar suma cumulată a premiilor unice acordate unui judecător sau, respectiv, unui procuror pe parcursul unui an bugetar nu poate depăşi salariul de funcţie al acestuia”.

  CSM a mai făcut referire şi la o hotărâre a sa din noiembrie 2013, prin care a permis anume şefilor secretariatului instanţei judecătoreşti, în calitate de gestionari ai mijloacelor financiare, să înainteze un demers la CSM în vederea premierii preşedintelui instanţei, în cazul în care funcţia de vicepreşedinte al instanţei lipseşte sau este vacantă, asta chiar dacă, şefii secretariatelor sunt în subordinea preşedintelui instanţei de judecată. Totuşi, în hotărârea CSM din 8 august, prin care s-a acceptat premierea Galinei Vavrin, preşedinta interimară a Curţii de Apel Cahul, şi a lui Vasile Şchiopu, preşedintele Judecătoriei Ungheni, nu se spun motivele din care cei doi merită să fie premiaţi, dar nici suma de bani de care aceştia ar urma să beneficieze. O analiză a hotărârilor CSM privind premierea preşedinţilor instanţei arată că acestea sunt, practic, identice, fiind schimbate doar numele premianţilor, dar şi faptul că, unii şefi de instanţe ajung să fie premiaţi chiar şi de trei ori pe an, în timp ce alţii rămân fără premii sau sunt premiaţi doar o singură dată.

  Preşedinta Judecătoriei Orhei, premiată de 3 ori în 2017

  Acum o săptămână, CSM a examinat demersurile şefilor secretariatelor Judecătoriilor Străşeni, Anenii Noi, Orhei prin care se solicita premierea şefilor de instanţe cu prilejul sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei” şi „Limba Noastră”. Membrii CSM au acceptat să fie oferite premii băneşti preşedintelui Judecătoriei Străşeni, Sergiu Osoianu, preşedintei Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea şi preşedintelui interimar al Judecătoriei Anenii Noi, Andrei Mocanu. Veronica Cupcea, de exemplu, e la al treilea premiu în 2017. În temeiul demersurilor similare, semnate, aparent, de şefa secretariatului instanţei, Cupcea a beneficiat de un premiu de Paşti, în aprilie, dar şi în februarie, cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii. Am încercat să discutăm cu şefa secretariatului Judecătoriei Orhei, dar, la un număr de telefon al instanţei am fost anunţaţi că funcţia de şef al secretariatului este vacantă de vreo 2 luni. Am insistat să aflăm cine, în aceste condiţii, a semnat demersul prin care s-a solicitat premierea preşedintei instanţei. În final, am fost redirecţionaţi la Natalia Chirtoacă, responsabilă de relaţiile cu publicul de la Judecătoria Orhei. După ce ne-a cerut timp pentru un răspuns, a doua zi, ne-a anunţat că nu ne poate spune nimic, deoarece „nu v-am văzut, nu vă cunosc şi nu sunt sigură că sunteţi, de fapt, cel drept care vă prezentaţi. Trimiteţi-ne o scrisoare oficială, prin poşta electronică, cu ataşarea legitimaţiei, sau prin Poşta Moldovei şi vă vom răspunde oficial”, ne-a transmis aceasta, făcând referire la faptul că informaţiile pe care le solicităm ar fi „date cu caracter personal”.

  Într-o situaţie similară sunt Zinaida Talpalaru, preşedinta interimară a Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie, şi Galina Vavrin, preşedinta interimară a Curţii de Apel Cahul, premiate de câte două ori. Talpalaru a primit bani cu ocazia sărbătorilor de iarnă, fiind singura magistrată premiată printr-o hotărâre a CSM din 10 ianuarie, dar şi cu ocazia sărbătorii de 8 Martie, iar Vavrin, care a primit premiu cu prilejul sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei” şi „Limba Noastră”, a fost premiată şi de Paşti. Cu prilejul sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei” şi „Limba Noastră”, de un premiu bănesc urmează să beneficieze şi Igor Botezatu, vicepreşedintele Judecătoriei Comrat. „Aţi citit hotărârea? Acolo se face referire la lege. Totul s-a făcut legal. Chiar dacă dna Vavrin a fost premiată de două ori, premiile, în total, nu depăşesc salariul mediu al unui judecător”, zice Svetlana Hamcea, şefa secretariatului Curţii de Apel Cahul.

  În 2017: 9 hotărâri prin care s-au premiat şefii instanţelor

  În 2017, CSM a emis deja 9 hotărâri prin care s-a acceptat oferirea premiilor băneşti în privinţa a 19 preşedinţi sau vicepreşedinţi de instanţe, unii dintre care au beneficiat de aceste facilităţi de două sau de trei ori. Premiile s-au oferit cu diverse ocazii, în special la sărbători importante. Au fost însă şi excepţii. În martie 2017, şeful Secretariatului Judecătoriei Edineţ s-a adresat cu un demers la CSM pentru premierea lui Eugeniu Pşeniţa, preşedinte interimar al Judecătoriei, cu prilejul decernării Diplomei de onoare a CSM şi al jubileului de 45 de ani. Printr-o hotărâre a CSM din 21 martie, plenul CSM a respins demersul în partea ce ţine de acordarea unui premiu bănesc preşedintelui interimar al Judecătoriei Edineţ, cu prilejul decernării Diplomei de onoare a CSM, dar l-a acceptat în partea ce ţine de acordarea premiului bănesc cu prilejul jubileului de 45 de ani.

  Membrul CSM, Dorel Musteaţă, precizează că practica acordării premiilor băneşti şefilor instanţelor este una normală pentru sistemul judecătoresc. Chiar dacă în hotărâri nu este indicată suma de bani care ajunge în conturile magistraţilor, iar unii sunt premiaţi chiar şi de trei ori, Musteaţă susţine că totul se face legal, iar premiile anuale nu pot depăşi un salariu mediu lunar. „Fiecare judecător are dreptul la premiu. Preşedintele instanţei nu este o excepţie. Premiul anual nu trebuie să depăşească un salariu. Aşa că, totul se face în limita prevederilor legale”, spune Musteaţă. „În instanţele în care nu sunt vicepreşedinţi, şefii secretariatelor se adresează la CSM. Acolo unde sunt vicepreşedinţi, premiul pentru preşedinte, în mod normal, se acordă de către vicepreşedinte. Faptul că unii judecători sunt premiaţi de mai multe ori, nu-i o problemă. Oricum, în sumă, anual, premiile nu ar trebui să depăşească un salariu. CSM nu acordă premii pentru că nu ştie care este posibilitatea instanţei şi dacă ea are sau nu resurse financiare să acorde premii. Contabilitatea verifică să nu se depăşească acel salariu mediu stabilit de regulament. Sunt controale financiare. Se mai şi prezintă rapoarte la CSM”, menţionează Musteaţă. Acesta susţine că dacă vreun şef de secretariat se simte influenţat de către preşedintele instanţei să semneze demers pentru premiere la CSM, acesta se poate adresa la Centrul Naţional Anticorupţie. „Să se ducă să declare. Care-i problema? Dacă mergem pe pista asta, înseamnă că fiecare persoană poate să fie influenţată”, remarcă membrul CSM.

  „Practica soluţionării solicitărilor individuale ar putea duce la decizii arbitrare”

  Premierea conducătorilor instanţelor de judecată în urma unor demersuri ale şefilor secretariatelor a fost abordată şi de Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în raportul de monitorizare privind transparenţa şi eficienţa CSM-ului publicat în 2016. „CSM nu are o politică scrisă şi publică cu privire la criteriile şi procedura de acordare a premiilor unice în sistemul judecătoresc cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi zilelor de sărbătoare nelucrătoare. CSM nu practică publicarea în avans a proiectelor bugetelor instanţelor de judecată, ceea ce ştirbeşte substanţial din transparenţa activităţii CSM. Discutarea bugetelor instanţelor judecătoreşti trebuie să aibă loc în şedinţă publică, cu excluderea deliberărilor. În lipsa unor reguli clare şi transparente, practica soluţionării solicitărilor individuale ar putea duce la decizii arbitrare”, remarcau experţii CRJM.

  „După publicarea raportului, nu au fost elaborate careva reguli unitare referitor la alocarea premiilor şi altor ajutoare preşedinţilor de instanţă şi judecătorilor, bazate pe criterii şi proceduri transparente. Această recomandare va asigura inclusiv implementarea Recomandărilor OSCE cu privire la independenţa judiciară în Europa de Est, Caucazul de Sud şi Asia Centrală, care recomanda, ca „pe termen lung, premiile şi privilegiile ar trebui să fie eliminate, iar salariile să fie ridicate la un nivel adecvat, care să satisfacă nevoile judecătorilor”. În această situaţie, vom exclude orice dubii referitor la eventualele conflicte de interese, dar vom asigura şi transparenta utilizării banilor publici. Lipsa publicării sumelor de bani pentru premiere, ridică dubii asupra distribuirii uniforme a resurselor financiare şi valorificării sumelor în mod echitabil pe întreg sistemul judecătoresc, indiferent de mărimea bugetului instanţelor de judecată. Mai mult, în unele instanţe judecătoreşti angajaţii instanţei ar putea să aibă un venit lunar mai mare decât al judecătorilor începători”, declară Ion Guzun, consilier juridic la CRJM.
  sursa: zdg.md

 • Deficit de JUDECĂTORI în Moldova. Absolvenții în domeniul dreptului nu vor să lucreze în sate

  Criză de judecători în Moldova. În  prezent în țară activează, 416 magistraţi, deși sunt necesari 479. Cea mai gravă situaţie este la Vulcăneşti. Judecătoria locală are un singur magistrat, iar acesta nu a mai fost în concediu de doi ani.
  „Vă rog să vă ridicaţi, începe şedinţa de judecată!”
  Igor Botezatu activează în cadrul Judecătoriei Vulcăneşti din anul 2012. Judecătorul locuieşte în Capitală, împreună cu soţia şi cei trei copii, însă are ocazia să-și vadă apropiații doar în weekend.

  Criză de judecători în Moldova. În  prezent în țară activează, 416 magistraţi, deși sunt necesari 479. Cea mai gravă situaţie este la Vulcăneşti. Judecătoria locală are un singur magistrat, iar acesta nu a mai fost în concediu de doi ani.
  „Vă rog să vă ridicaţi, începe şedinţa de judecată!”
  Igor Botezatu activează în cadrul Judecătoriei Vulcăneşti din anul 2012. Judecătorul locuieşte în Capitală, împreună cu soţia şi cei trei copii, însă are ocazia să-și vadă apropiații doar în weekend.

  „Pe perioada anului 2014 peste 1000 de dosare am avut la examinare. Concediu deplin am avut în anul 2012”, a menționat preşedintele interimar al Judecătoriei Vulcăneşti, Igor Botezatu.
  Igor Botezatu este nevoit să meargă cu maşina câteva ore pentru a ajunge la serviciu, însă instituţia în care activează este una dintre cele mai moderne din ţară.

  „În sală este sistem de înregistrare audio a şedinţelor. Boxa pentru deţinuţi, înainte erau din metal, dar acum după cerinţele actuale”, a adăugat  preşedintele interimar al Judecătoriei Vulcăneşti, Igor Botezatu.
  Preşedintele Judecătoriei Vulcăneşti aşteaptă cu nerăbdare venirea noilor colegi.

  „Aici este birou pentru judecător care este liber. E pregătit pentru candidaţii care au dorit să vină. Este şi computer, numai să vină şi conectăm totul. Deci, tot este doar nu-s judecători”, a spus preşedintele interimar al Judecătoriei Vulcăneşti, Igor Botezatu.

  Preşedintele Consiliul Superior al Magistraturii, Victor Micu, spune că în ultima perioadă nimeni nu și-a depus candidatura pentru cele două funcţii vacante de la Judecătoria Vulcăneşti. Şi Curtea de Apel din Comrat nu poate pronunţa decizii, deoarece, de jumătate de an, nu poate forma un complet din trei judecători. Probleme similare există şi la Leova sau Teleneşti.

   

 • 14 judecători suspectaţi de indisciplină judiciară

  La un interval de două luni de la ultima şedinţă, pe 7 septembrie, Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii va examina procedurile disciplinare intentate în privinţa a 14 judecătri. În cazul a doi judecători, Natalia Plugari, de la Judecătoria Economică de Circumscripţie, şi Constantin Creţu, de la Judecătria Ialoveni, examinarea dosarelor a fost contramandată de câteva ori. De altfel, numele judecătorului Constantin Creţu figurează în două dosare disciplinare. Alţi judecători aşteptaţi mâine la colegiul disciplinar al CSM sunt Gheorghe Popa, de la Judecătoria Teleneşti, Valeriu Pădurari, dela Judecătoria Bălţi, Gheorghe Bordea, de la Judecătoria Leova, Mihai Ţurcan, de la Judecătoria Căuşeni, Igor Vornicescu, de la Judecătoria Râşcani, municipiul Chişinău, Ion Timofei, de la aceeaşi instanţă, Geta Chistol, de la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău, Iurie Silarin, de la Judecătoria din Ştefan-Vodă, Aurelia Parpalac, de la Curtea de Apel Bălţi, Maria Chiperi, de la Judecătoria Anenii-Noi, Veronica Nichitenco, de la Judecătoria Căuşeni şi Igor Botezatu, de la Judecătoria Vulcăneşti.

  La un interval de două luni de la ultima şedinţă, pe 7 septembrie, Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii va examina procedurile disciplinare intentate în privinţa a 14 judecătri. În cazul a doi judecători, Natalia Plugari, de la Judecătoria Economică de Circumscripţie, şi Constantin Creţu, de la Judecătria Ialoveni, examinarea dosarelor a fost contramandată de câteva ori. De altfel, numele judecătorului Constantin Creţu figurează în două dosare disciplinare. Alţi judecători aşteptaţi mâine la colegiul disciplinar al CSM sunt Gheorghe Popa, de la Judecătoria Teleneşti, Valeriu Pădurari, dela Judecătoria Bălţi, Gheorghe Bordea, de la Judecătoria Leova, Mihai Ţurcan, de la Judecătoria Căuşeni, Igor Vornicescu, de la Judecătoria Râşcani, municipiul Chişinău, Ion Timofei, de la aceeaşi instanţă, Geta Chistol, de la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău, Iurie Silarin, de la Judecătoria din Ştefan-Vodă, Aurelia Parpalac, de la Curtea de Apel Bălţi, Maria Chiperi, de la Judecătoria Anenii-Noi, Veronica Nichitenco, de la Judecătoria Căuşeni şi Igor Botezatu, de la Judecătoria Vulcăneşti.

 • Cetățenii RM suferă din cauza escrocheriilor din partea judecătorilor...

  In ultimii ani cetățenii RM au avut de suferit din partea fraudelor și escrocheriilor din partea judecătorilor. Cine a înaintat la posturile instituționale acești tipi? Sistemul nostru politic este raspunzator in mod colectiv pentru toti functionarii pe care i-am angajat prin favoritisme, pentru privilegiile pe care le-am acordat prin lege,  si pentru hotii pe care nu i-am trimis la inchisoare...Cetățenii RM tot continuă cu greva tacerii... Responsabilizarea judecatorilor ar putea fi calea cea mai usoara de iesire din criză. Colegiul Disciplinar a CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a judecătorilor.. Care sunt Împuternicirile Colegiului disciplinar?

  In ultimii ani cetățenii RM au avut de suferit din partea fraudelor și escrocheriilor din partea judecătorilor. Cine a înaintat la posturile instituționale acești tipi? Sistemul nostru politic este raspunzator in mod colectiv pentru toti functionarii pe care i-am angajat prin favoritisme, pentru privilegiile pe care le-am acordat prin lege,  si pentru hotii pe care nu i-am trimis la inchisoare...Cetățenii RM tot continuă cu greva tacerii... Responsabilizarea judecatorilor ar putea fi calea cea mai usoara de iesire din criză. Colegiul Disciplinar a CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a judecătorilor.. Care sunt Împuternicirile Colegiului disciplinar?

  În conformitate cu art. 7 al Legii cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Nr.950-XIII din 19.07.96, cu modificările şi completările ulterioare, Colegiul disciplinar are următoarele împuterniciri: examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a judecătorilor; soluţionează cazurile privind anularea înainte de termen a pedepsei disciplinare.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU