Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Berdilo Rodica
Căutare avansată
sursa: imagini video curaj.tv

Vasilică Tatiana

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1123-VIII din 11 martie 2019, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 851/37 din 19 decembrie 2017, se suspendă judecătorul Tatiana Vasilică de la Judecătoria Chișinău din funcţia deţinută pe perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copiilor până la atingerea vârstei de 3 ani, începând cu 19 decembrie 2017 până la 25 august 2020, inclusiv. 

Conform Hotărârii nr.  600/24 13 septembrie 2016, se suspendă judecătorul Tatiana Vasilică din funcţia deţinută, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 07 noiembrie 2016 pînă la 28 august 2019 inclusiv.

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1123-VIII din 11 martie 2019, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 851/37 din 19 decembrie 2017, se suspendă judecătorul Tatiana Vasilică de la Judecătoria Chișinău din funcţia deţinută pe perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copiilor până la atingerea vârstei de 3 ani, începând cu 19 decembrie 2017 până la 25 august 2020, inclusiv. 

Conform Hotărârii nr.  600/24 13 septembrie 2016, se suspendă judecătorul Tatiana Vasilică din funcţia deţinută, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 07 noiembrie 2016 pînă la 28 august 2019 inclusiv.

Potrivit Hotărârii nr. 365/16 din 24 mai 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a decis suspendarea judecătorul Tatiana Vasilică, din funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, pe perioada aflării în concediul de maternitate, începând cu 04 iulie 2016 până la 06 noiembrie 2016 inclusiv.

Conform Hotărârii CSM nr. 711/28 din 06 octombrie 2015, se suspendă doamna Tatiana Vasilică din funcția de judecător la Judecătoria Rîşcani, mun.Chişinău, pe perioada aflării în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, începând cu 13 octombrie 2015 până la 18 decembrie 2015 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1013-VII din 26 februarie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
02 mai 2001 - 23 septembrie 2005 - grefier, Judecătoria Botanica, mun. Chișinău;
26 septembrie 2005 - 31 mai 2011 - referent al judecătorului Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție;
01 iunie 2011 - 28 ianuarie 2012 - transferată în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
30 ianuarie 2012 - angajată, prin transfer, la Curtea de Apel Chișinău în funcția de specialist principal, șef al serviciului grefieri pe dosare civile și șef al Secției Civile a Direcției de evidență și documentare procesuală;
26.02.2014 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău.

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 9/1 din 25 ianuarie 2019, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Tatiana Vasilică, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 52/6 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani), Tatiana VASILICĂ, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate în total 122 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 91 ceea ce constituie 74,59%;
2016 au fost contestate în total 102 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 74 ceea ce constituie 72,54%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 482 de cauze examinate, 29 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,01%;
2016, din 212 de cauze examinate, 24 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 11,32%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 35/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnelor Violeta Gîrleanu, Angela Furdui, Tatiana Vasilică, Svetlana Vîșcu, Irina Maxim, domnilor Igor Barbacaru de la Judecătoria Chișinău și Ghenadie Eremciuc de la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărârea Nr. 9/1 din 25 ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 518/24 din 13 noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Angela Furdui de la Judecătoria Chișinău (sediul central) și Tatiana Vasilică de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor pentru realizarea procedurii de evaluare a performanțelor în vederea numirii în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea Nr. 52/6 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 85 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 85/10 din 26 decembrie 2013, a fost admisă candidatura doamnei Vasilică Tatiana la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 9/1 din 25 ianuarie 2019, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Tatiana Vasilică, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 52/6 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani), Tatiana VASILICĂ, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate în total 122 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 91 ceea ce constituie 74,59%;
2016 au fost contestate în total 102 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 74 ceea ce constituie 72,54%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 482 de cauze examinate, 29 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,01%;
2016, din 212 de cauze examinate, 24 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 11,32%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 35/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnelor Violeta Gîrleanu, Angela Furdui, Tatiana Vasilică, Svetlana Vîșcu, Irina Maxim, domnilor Igor Barbacaru de la Judecătoria Chișinău și Ghenadie Eremciuc de la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărârea Nr. 9/1 din 25 ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 518/24 din 13 noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Angela Furdui de la Judecătoria Chișinău (sediul central) și Tatiana Vasilică de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor pentru realizarea procedurii de evaluare a performanțelor în vederea numirii în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea Nr. 52/6 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 85 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 85/10 din 26 decembrie 2013, a fost admisă candidatura doamnei Vasilică Tatiana la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

 

Hotărârea nr. 35/3 din 05 februarie 2019

Hotărârea nr. 9/1 din 25 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 518/24 din 13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 851/37 din 19 decembrie 2017

Hotărârea Nr. 52/6 din 02 iunie 2017

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 9/1 din 25 ianuarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Tatiana Vasilică nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 52/6 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Tatiana Vasilică nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Prin Hotărârea nr. 100/5 din 26 mai 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Cebotari Andrei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 267s-347p/m din 24 martie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 16 martie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Vasilică Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), a fost înregistrată 1 sesizare, care a fost respinsă.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 1 sesizare, care a fost respinsă.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 9/1 din 25 ianuarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Tatiana Vasilică nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 52/6 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Tatiana Vasilică nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Prin Hotărârea nr. 100/5 din 26 mai 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Cebotari Andrei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 267s-347p/m din 24 martie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 16 martie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Vasilică Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), a fost înregistrată 1 sesizare, care a fost respinsă.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 1 sesizare, care a fost respinsă.

Hotărârea nr. 100/5 din 26 mai 2023

Știri
 • Preşedintele Nicolae Timofti a numit în funcţie 15 judecători

  Președintele ţării, Nicolae Timofti, a semnat, astăzi, decretele de numire în funcție a unui grup de magistraţi. La propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, 15 judecători au fost numiţi în funcţie pentru o perioadă de cinci ani. Astfel, Eduard Galusceac şi Angela Furdui vor activa la Judecătoria Botanica, Chișinău. Alexandru Negru, Oxana Parfeni, Violeta Chisilița şi Vasilisa Muntean au fost numiţi judecători la Judecătoria Buiucani, Chişinău. Urmează Svetlana Vâșcu, Sergiu Bularu, Inga Veștiman, Natalia Patrașcu şi Irina Maxim - la Judecătoria Centru, Chişinău. Tatiana Vasilică,

  Președintele ţării, Nicolae Timofti, a semnat, astăzi, decretele de numire în funcție a unui grup de magistraţi. La propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, 15 judecători au fost numiţi în funcţie pentru o perioadă de cinci ani. Astfel, Eduard Galusceac şi Angela Furdui vor activa la Judecătoria Botanica, Chișinău. Alexandru Negru, Oxana Parfeni, Violeta Chisilița şi Vasilisa Muntean au fost numiţi judecători la Judecătoria Buiucani, Chişinău. Urmează Svetlana Vâșcu, Sergiu Bularu, Inga Veștiman, Natalia Patrașcu şi Irina Maxim - la Judecătoria Centru, Chişinău. Tatiana Vasilică,

  Violeta Gârleanu şi Igor Barbacaru au fost numiţi în funcţii la Judecătoria Râşcani, Chişinău. În cadrul unei şedinţe la Reşedinţa de Stat, Nicolae Timofti i-a atenţionat pe magistraţi asupra responsabilității care le revine în această perioadă de reformare a instituțiilor statului.

 • Тимофти назначил 15 новых судей

  Речь идёт об Эдуарде Галусчак и Анжеле Фурдуй – Суд сектора Ботаника, Кишинёв; Александре Негру, Оксане Парфени, Виолете Кисилица и Василисе Мунтян – Суд сектора Буюкань; Светлане Вышку, Серджиу Булару, Инге Вештиман, Ирине Максим и Наталье Патрашку – Суд сектора Чентру, Кишинёв.
  Георге Мыцу, Татьяна Василикэ, Виолета Гырляну и Игорь Барбакару - новые судьи инстанции сектора Рышкань, Кишинёв.

  Речь идёт об Эдуарде Галусчак и Анжеле Фурдуй – Суд сектора Ботаника, Кишинёв; Александре Негру, Оксане Парфени, Виолете Кисилица и Василисе Мунтян – Суд сектора Буюкань; Светлане Вышку, Серджиу Булару, Инге Вештиман, Ирине Максим и Наталье Патрашку – Суд сектора Чентру, Кишинёв.
  Георге Мыцу, Татьяна Василикэ, Виолета Гырляну и Игорь Барбакару - новые судьи инстанции сектора Рышкань, Кишинёв.

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU