Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Чернат Нина
Căutare avansată

Ghercavii Svetlana

Judecătorie Bălţi, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 11.04.2014

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1095-VII din 11 aprilie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
01 noiembrie 2002 - grefier cu studii medii la Tribunalul de Circumscripție Bălți
03 ianuarie 2004 - transferată în funcția de grefieră cu studii superioare la Curtea de Apel Bălți
15 ianuarie 2007 - transferată în funcția de consultant, Curtea de Apel Băți
26 ianuarie 2009 - transferată în funcția de șef al Direcției Curții de Apel Bălți
01 aprilie 2013 - transferată în funcția de asistent judiciar, Curtea de Apel Băți
11.04.2014 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi

Publicații
Coautorul articolului ”Inevitabilitatea și raționalitatea răspunderii penale a minorilor”, Avocatul Poporului nr. 4-6, 2013

Data numirii în funcție: 11.04.2014

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1095-VII din 11 aprilie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
01 noiembrie 2002 - grefier cu studii medii la Tribunalul de Circumscripție Bălți
03 ianuarie 2004 - transferată în funcția de grefieră cu studii superioare la Curtea de Apel Bălți
15 ianuarie 2007 - transferată în funcția de consultant, Curtea de Apel Băți
26 ianuarie 2009 - transferată în funcția de șef al Direcției Curții de Apel Bălți
01 aprilie 2013 - transferată în funcția de asistent judiciar, Curtea de Apel Băți
11.04.2014 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi

Publicații
Coautorul articolului ”Inevitabilitatea și raționalitatea răspunderii penale a minorilor”, Avocatul Poporului nr. 4-6, 2013

 

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 30/3 din 22 martie 2019, a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nu sunt constatate Hotărâri adoptate de judecătorul Svetlana GHERCAVII care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 58/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Judecătoriei Bălți (sediul Bălți), Svetlana GHERCAVII, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
- în anul 2014 au fost contestate în total 18 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 66,66%;
- în anul 2015 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37, ceea ce constituie 84,09%;
- în anul 2016 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 31 ceea ce constituie 81,57%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
- în anul 2014, din 416 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,96%;
- în anul 2015, din 515 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,16%;
- în anul 2016, din 187 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,22%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 120/6 din 26 martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnelor Țihonschi Alina de la Judecătoria Drochia, Ghercavii Svetlana de la Judecătoria Bălți, Lupan Elena de la Judecătoria Strășeni și Moldovanu Natalia de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 30/3 din 22 martie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Svetlana Ghercavii de la Judecătoria Bălți (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine acumulând un punctaj de 75 puncte.

Prin Hotărârea Nr. 58/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr.12/2 din 03 februarie 2014, a fost admisă candidatura doamnei Ghercavii Svetlana la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare Svetlanei Ghercavii, judecător, Judecătoria Bălți.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 30/3 din 22 martie 2019, a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nu sunt constatate Hotărâri adoptate de judecătorul Svetlana GHERCAVII care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 58/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Judecătoriei Bălți (sediul Bălți), Svetlana GHERCAVII, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
- în anul 2014 au fost contestate în total 18 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 66,66%;
- în anul 2015 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37, ceea ce constituie 84,09%;
- în anul 2016 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 31 ceea ce constituie 81,57%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
- în anul 2014, din 416 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,96%;
- în anul 2015, din 515 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,16%;
- în anul 2016, din 187 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,22%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 120/6 din 26 martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnelor Țihonschi Alina de la Judecătoria Drochia, Ghercavii Svetlana de la Judecătoria Bălți, Lupan Elena de la Judecătoria Strășeni și Moldovanu Natalia de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 30/3 din 22 martie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Svetlana Ghercavii de la Judecătoria Bălți (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine acumulând un punctaj de 75 puncte.

Prin Hotărârea Nr. 58/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr.12/2 din 03 februarie 2014, a fost admisă candidatura doamnei Ghercavii Svetlana la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare Svetlanei Ghercavii, judecător, Judecătoria Bălți.

 

Hotărârea nr. 86/5 din 12 martie 2019

Hotărârea nr. 120/6 din 26 martie 2019

Hotărârea nr. 30/3 din 22 martie 2019

Hotărârea Nr. 58/8 din 02 iunie 2017

Hotărîrea nr.12/2 din 03 februarie 2014

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Svetlana Ghercavii nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 58/8 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Svetlana Ghercavii a fost intentată 1 procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărîrea nr. 22/3 din 24 martie 2017, prin care a fost încetată procedura disciplinară pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară”.

Prin Hotărârea nr. 103/9/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Frolova Vera împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 228s-380p/m din 26 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Gherasim Dumitru, Ghercavîi Svetlana de la Judecătoria Bălți (sediul central).

Potrivit Hotărârii nr. 20/6 din 22 iunie 2018, Plenul Colegiul disciplinar a respins contestaţia depusă de Gaidău Vladimir împotriva Hotărârii nr. 83/3 din 16 martie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privinţa judecătorului Judecătoriei Bălţi, sediul Central, Ghercavîi Svetlana, cu menţinerea hotărârii contestate.

Conform Hotărîrii nr. 6/5 din 25 mai 2018, Plenul Colegiului disciplinar adispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Bălţi (sediul Central) Ghercavii Svetlana, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărîrea Completului de admisibilitate nr.2 al Colegiului disciplinar din 24 februarie 2017 a fost admis raportul Inspecției judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, întocmit pe marginea sesizării depuse de cet. Staver Vasile privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Bălți, Ghercavii Svetlana, Cerbu Adrian, Cojocaru Mihail. Potrivit Hotărârii nr. 22/4 din 05 mai 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorilor Judecătoriei Bălți, Svetlana Ghercavii, Adrian Cerbu, Cojocaru Mihail din motive că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Prin Hotărîrea nr. 44/8 din 17 aprilie 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia cet. Igor Potîng privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Bălţi, Anatolie Vrîncean şi Svetlana Ghercavîi, ca fiind neîntemeiată. Autorul sesizării şi-a expus dezacordul cu procesul de repartizare a cererii lui de recuzare, declarate judecătorului Judecătoriei Bălţi, Anatolie Vrîncean, la 31 ianuarie 2015, şi examinate de judecătorul Svetlana Ghercavîi, la 04 februarie 2015.

Completul de admisibilitate nr. 1 al Coegiului disciplinar prin Hotărîrea nr. 22/4 din 30 martie 2015 a respins contestaţia depusă împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 33 p/m din 22 ianuarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Bălţi, Svetlana Ghercavii. Din conţinutul contestaţiei rezultă că judecătorul vizat de procedura disciplinară:
- nu a dat dovadă de imparţialitate, asigurarea calităţii şi echităţii în actul de justiţie;
- a manifestat un tratament discriminatoriu faţă de părţile implicate în procesul de judecată;
- a pronunţat o hotărâre contradictorie fără o explicaţie convingătoare;
- nu a asigurat expedierea actelor procedurale emise cu rea intenţie.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Svetlana Ghercavii nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 58/8 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Svetlana Ghercavii a fost intentată 1 procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărîrea nr. 22/3 din 24 martie 2017, prin care a fost încetată procedura disciplinară pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară”.

Prin Hotărârea nr. 103/9/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Frolova Vera împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 228s-380p/m din 26 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Gherasim Dumitru, Ghercavîi Svetlana de la Judecătoria Bălți (sediul central).

Potrivit Hotărârii nr. 20/6 din 22 iunie 2018, Plenul Colegiul disciplinar a respins contestaţia depusă de Gaidău Vladimir împotriva Hotărârii nr. 83/3 din 16 martie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privinţa judecătorului Judecătoriei Bălţi, sediul Central, Ghercavîi Svetlana, cu menţinerea hotărârii contestate.

Conform Hotărîrii nr. 6/5 din 25 mai 2018, Plenul Colegiului disciplinar adispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Bălţi (sediul Central) Ghercavii Svetlana, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărîrea Completului de admisibilitate nr.2 al Colegiului disciplinar din 24 februarie 2017 a fost admis raportul Inspecției judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, întocmit pe marginea sesizării depuse de cet. Staver Vasile privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Bălți, Ghercavii Svetlana, Cerbu Adrian, Cojocaru Mihail. Potrivit Hotărârii nr. 22/4 din 05 mai 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorilor Judecătoriei Bălți, Svetlana Ghercavii, Adrian Cerbu, Cojocaru Mihail din motive că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Prin Hotărîrea nr. 44/8 din 17 aprilie 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia cet. Igor Potîng privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Bălţi, Anatolie Vrîncean şi Svetlana Ghercavîi, ca fiind neîntemeiată. Autorul sesizării şi-a expus dezacordul cu procesul de repartizare a cererii lui de recuzare, declarate judecătorului Judecătoriei Bălţi, Anatolie Vrîncean, la 31 ianuarie 2015, şi examinate de judecătorul Svetlana Ghercavîi, la 04 februarie 2015.

Completul de admisibilitate nr. 1 al Coegiului disciplinar prin Hotărîrea nr. 22/4 din 30 martie 2015 a respins contestaţia depusă împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 33 p/m din 22 ianuarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Bălţi, Svetlana Ghercavii. Din conţinutul contestaţiei rezultă că judecătorul vizat de procedura disciplinară:
- nu a dat dovadă de imparţialitate, asigurarea calităţii şi echităţii în actul de justiţie;
- a manifestat un tratament discriminatoriu faţă de părţile implicate în procesul de judecată;
- a pronunţat o hotărâre contradictorie fără o explicaţie convingătoare;
- nu a asigurat expedierea actelor procedurale emise cu rea intenţie.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 103/9/6 din 28 mai 2021

Hotărîrea nr. 6/5 din 25 mai 2018

Hotărârea nr. 22/4 din 05 mai 2017

Hotărîrea nr. 44/8 din 17 aprilie 2015

Hotărîrea nr. 22/4 din 30 martie 2015

Hotărârea nr. 20/6 din 22 iunie 2018

Știri
 • Şeful statului a numit în funcţie 11 judecători, majoritate dintre care are circa 30 de ani

   Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a desemnat astăzi în funcţie, prin decret prezidenţial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, unsprezece judecători. Majoritatea magistraţilor au în jur de 30 de ani, iar 4 dintre ei nu au depășit această vârstă.Opt dintre ei au fost numiți în funcție pentru prima dată, pe o perioadă de 5 ani. Aceştia sunt Vladislav Holban – judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău; Olga Cernei – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău; Victoria Hadârcă – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău; Gheorghe Stratulat – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău; Natalia Sandu – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău; Alina Țihonschi – judecător la Judecătoria Glodeni; Svetlana Ghercavii - judecător la Judecătoria Bălți; Elena Lupan - judecător la Judecătoria Călărași;

   Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a desemnat astăzi în funcţie, prin decret prezidenţial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, unsprezece judecători. Majoritatea magistraţilor au în jur de 30 de ani, iar 4 dintre ei nu au depășit această vârstă.Opt dintre ei au fost numiți în funcție pentru prima dată, pe o perioadă de 5 ani. Aceştia sunt Vladislav Holban – judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău; Olga Cernei – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău; Victoria Hadârcă – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău; Gheorghe Stratulat – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău; Natalia Sandu – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău; Alina Țihonschi – judecător la Judecătoria Glodeni; Svetlana Ghercavii - judecător la Judecătoria Bălți; Elena Lupan - judecător la Judecătoria Călărași;

  Trei magistrați au fost numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă: Boris Talpă - judecător la Judecătoria Dubăsari; Diana Cristian - judecător la Judecătoria Nisporeni; Viorelia Varaniță - judecător la Judecătoria Orhei.

 • Sistemul judecătoresc „întinerește”. Timofti a numit în funcție judecători care au în jur de 30 de ani

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat vineri, 11 aprilie, decretele de numire în funcție a unsprezece judecători. Cu propuneri în acest sens a venit Consiliul Superior al Magistraturii, relatează UNIMEDIA. În prealabil, președintele Timofti a avut o discuție cu magistrații sus-numiți, cărora le-a cerut să contribuie la restabilirea încrederea populației în actul de justiție, prin activitatea lor de acum înainte. Șeful statului le-a amintit magistraților despre importanța respectării Codului deontologic al judecătorului, și în primul rând a corectitudinii în raport cu părțile aflate în proces. În același timp, Nicolae Timofti a dat asigurări că are încredere în noua generație de judecători. Precizăm că majoritatea judecătorilor numiți astăzi în funcție de către șeful statului au în jur de 30 de ani, iar 4 dintre ei nu au depășit această vârstă.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat vineri, 11 aprilie, decretele de numire în funcție a unsprezece judecători. Cu propuneri în acest sens a venit Consiliul Superior al Magistraturii, relatează UNIMEDIA. În prealabil, președintele Timofti a avut o discuție cu magistrații sus-numiți, cărora le-a cerut să contribuie la restabilirea încrederea populației în actul de justiție, prin activitatea lor de acum înainte. Șeful statului le-a amintit magistraților despre importanța respectării Codului deontologic al judecătorului, și în primul rând a corectitudinii în raport cu părțile aflate în proces. În același timp, Nicolae Timofti a dat asigurări că are încredere în noua generație de judecători. Precizăm că majoritatea judecătorilor numiți astăzi în funcție de către șeful statului au în jur de 30 de ani, iar 4 dintre ei nu au depășit această vârstă.

 • Президент Николае Тимофти подписал указы о подтверждении в должности пяти судей до достижения ими предельного возраста

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал во вторник, 6 мая, по предложению Высшего совета магистратуры, указы о подтверждении в должности пяти судей до достижения ими предельного возраста. Согласно указам подтверждены в должности магистраты:
  Юрие Обадэ – судья Суда Чокана, муниципий Кишинэу;
  Серджиу Плешка – судья Суда Штефан Водэ;
  Андрей Гуцу –  судья Суда Бэлць;
  Павел Тодика – судья Суда Бендер;
  Петру Трибой – судья Суда Ниспорень.

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал во вторник, 6 мая, по предложению Высшего совета магистратуры, указы о подтверждении в должности пяти судей до достижения ими предельного возраста. Согласно указам подтверждены в должности магистраты:
  Юрие Обадэ – судья Суда Чокана, муниципий Кишинэу;
  Серджиу Плешка – судья Суда Штефан Водэ;
  Андрей Гуцу –  судья Суда Бэлць;
  Павел Тодика – судья Суда Бендер;
  Петру Трибой – судья Суда Ниспорень.

  Сегодня, 7 мая, президент страны подписал указ об освобождении господина Георге Ульяновски от должности судьи и председателя Апелляционной палаты Комрат согласно поданному заявлению.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU