Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Croitor Dorina
Căutare avansată
foto: inj.md

Cerbu Adrian

Judecătorie Criuleni, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 08.02.2012

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 500-VIII din 20 decembrie 2017, domnul Cerbu Adrian se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni.

Conform Hotărârii nr. 770/34 din 29 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcţie a judecătorului Adrian Cerbu, cu reîncadrarea sa în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, începînd cu 29 noiembrie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 88-VIII din 22 martie 2017, domnul Cerbu Adrian se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 514-VI din 08 februarie 2012 numit în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, pe un termen de cinci ani.

Data numirii în funcție: 08.02.2012

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 500-VIII din 20 decembrie 2017, domnul Cerbu Adrian se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni.

Conform Hotărârii nr. 770/34 din 29 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcţie a judecătorului Adrian Cerbu, cu reîncadrarea sa în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, începînd cu 29 noiembrie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 88-VIII din 22 martie 2017, domnul Cerbu Adrian se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 514-VI din 08 februarie 2012 numit în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, pe un termen de cinci ani.

Anul naşterii 1980

Instruire/Diplome

1998 - 2002 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2002 - 2003 studii de masterat, Universitatea de Stat din Moldova
2004 - 2008 studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova
2007 - 2009 cursuri de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător, INJ
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2002 - 2003 lector-stagiar, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2003 - 2012 lector, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
08.02.2012 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 514-VI)
23.10.2012 – 16.11.2014 suspendat din funcţia de judecător al Judecătoriei Bălţi, pe perioada aflării în concediul pentru îngrijirea copilului (Hot. CSM nr. 666/32 din 23.10.2012)

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 145/14 din 06 Decembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2016 au fost contestate în total 59 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 24, ceea ce constituie 40,67%;
2017 au fost contestate în total 66 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36, ceea ce constituie 54,54%;
2018 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23, ceea ce constituie 71,87%.
judecător la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari):
2018 au fost contestate în total 14 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10, ceea ce constituie 71,42%.
judecător de instrucţie la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari):
2018 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1, ceea ce constituie 100%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
judecător la Judecătoria Bălţi (sediul central):
2016, din 849 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,53%;
2017, din 741 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,15%;
2018, din 55 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 40%.
judecător la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari): 
2018, din 333 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,90%. judecător de instrucţie la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari):
2018, din 77 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

Activități extrajudiciare
Potrivit Hotărârii nr. 372/21 din 05 septembrie 2023, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a delegat judecătorii Ana Cucerescu de la Judecătoria Chișinău și Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni la atelierul de lucru la subiectul gestionării bunurilor infracționale sechestrate și confiscate în Republica Moldova, ce va avea loc în perioada 7-9 noiembrie 2023.

Prin Hotărârea nr. 94/11 din 13 aprilie 2021, se desemnează judecătorul Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, pe un mandat de 4 ani.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 145/14 din 06 Decembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 76 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 156/8 din 20 martie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul şi Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni, pentru participare la ședința convocată pe marginea Modulului Biroului European de sprijin în domeniul azilului, ce se va desfășura în perioada 29 - 30 martie 2018.

Prin Hotărârea nr. 610/28 din 19 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a domnului Adrian Cerbu în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 61/11 din 02 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Cerbu Adrian pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 242/12 din 28 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Bălți, Cerbu Adrian, cu remiterea materialelor în privința acestuia la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru transfer la o instanță judecătorească de același nivel.

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului CERBU Adrian (Judecătoria Bălți), în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 43/5 din 02 Martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul patru (IV) de calificare judecătorului Adrian Cerbu, de la Judecătoria Criuleni.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 145/14 din 06 Decembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2016 au fost contestate în total 59 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 24, ceea ce constituie 40,67%;
2017 au fost contestate în total 66 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36, ceea ce constituie 54,54%;
2018 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23, ceea ce constituie 71,87%.
judecător la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari):
2018 au fost contestate în total 14 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10, ceea ce constituie 71,42%.
judecător de instrucţie la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari):
2018 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1, ceea ce constituie 100%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
judecător la Judecătoria Bălţi (sediul central):
2016, din 849 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,53%;
2017, din 741 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,15%;
2018, din 55 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 40%.
judecător la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari): 
2018, din 333 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,90%. judecător de instrucţie la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari):
2018, din 77 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

Activități extrajudiciare
Potrivit Hotărârii nr. 372/21 din 05 septembrie 2023, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a delegat judecătorii Ana Cucerescu de la Judecătoria Chișinău și Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni la atelierul de lucru la subiectul gestionării bunurilor infracționale sechestrate și confiscate în Republica Moldova, ce va avea loc în perioada 7-9 noiembrie 2023.

Prin Hotărârea nr. 94/11 din 13 aprilie 2021, se desemnează judecătorul Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, pe un mandat de 4 ani.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 145/14 din 06 Decembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 76 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 156/8 din 20 martie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul şi Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni, pentru participare la ședința convocată pe marginea Modulului Biroului European de sprijin în domeniul azilului, ce se va desfășura în perioada 29 - 30 martie 2018.

Prin Hotărârea nr. 610/28 din 19 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a domnului Adrian Cerbu în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 61/11 din 02 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Cerbu Adrian pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 242/12 din 28 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Bălți, Cerbu Adrian, cu remiterea materialelor în privința acestuia la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru transfer la o instanță judecătorească de același nivel.

Potrivit Hotărârii nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului CERBU Adrian (Judecătoria Bălți), în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 43/5 din 02 Martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul patru (IV) de calificare judecătorului Adrian Cerbu, de la Judecătoria Criuleni.

 

Hotărârea nr. 372/21 din 05 septembrie 2023

Hotărârea nr. 94/11 din 13 aprilie 2021

Hotărârea nr. 43/5 din 02 Martie 2021

Hotărârea nr. 145/14 din 06 Decembrie 2019

Hotărârea nr. 156/8 din 20 martie 2018

Hotărârea nr. 770/34 din 29 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 610/28 din 19 septembrie 2017

Hotărârea nr. 62/11 din 02 iunie 2017

Hotărârea nr. 249/12 din 28 martie 2017

Hotărârea nr. 49/3 din 24 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 43/5 din 02 Martie 2021

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Adrian Cerbu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 13/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Țîgulea Nina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1446s-2054p/m din 24 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 24 septembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Cerbu Adrian de la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), Bostan Angela, Anton Marina, Cotorobai Vitalie de la Curtea de Apel Chișinău, Pitc Mariana, Cobăneanu Ala, Craiu Nicolae, Mardari Dumitru de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin hotărîrea Completului de admisibilitate nr.2 al Colegiului disciplinar din 24 februarie 2017 a fost admis raportul Inspecției judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, întocmit pe marginea sesizării depuse de cet. Staver Vasile privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Bălți, Ghercavii Svetlana, Cerbu Adrian, Cojocaru Mihail. Potrivit Hotărârii nr. 22/4 din 05 mai 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorilor Judecătoriei Bălți, Svetlana Ghercavii, Adrian Cerbu, Cojocaru Mihail din motive că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Potrivit Hotărîrii nr. 62/6 din 18 martie 2016, Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de către Sidenco Zinaida și Pislaruc Alexandru, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 20 august 2015 de respingere a sesizării acestora din 13 august 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Bălți, Pușcas Viorel și Cerbu Adrian.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 6 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Adrian Cerbu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 13/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Țîgulea Nina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1446s-2054p/m din 24 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 24 septembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Cerbu Adrian de la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), Bostan Angela, Anton Marina, Cotorobai Vitalie de la Curtea de Apel Chișinău, Pitc Mariana, Cobăneanu Ala, Craiu Nicolae, Mardari Dumitru de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin hotărîrea Completului de admisibilitate nr.2 al Colegiului disciplinar din 24 februarie 2017 a fost admis raportul Inspecției judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, întocmit pe marginea sesizării depuse de cet. Staver Vasile privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Bălți, Ghercavii Svetlana, Cerbu Adrian, Cojocaru Mihail. Potrivit Hotărârii nr. 22/4 din 05 mai 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorilor Judecătoriei Bălți, Svetlana Ghercavii, Adrian Cerbu, Cojocaru Mihail din motive că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Potrivit Hotărîrii nr. 62/6 din 18 martie 2016, Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de către Sidenco Zinaida și Pislaruc Alexandru, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 20 august 2015 de respingere a sesizării acestora din 13 august 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Bălți, Pușcas Viorel și Cerbu Adrian.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 6 sesizări, care au fost respinse.

Hotărârea nr. 13/3 din 25 februarie 2022

Hotărârea nr. 22/4 din 05 mai 2017

Hotărîrea nr. 62/6 din 18 martie 2016

Știri
 • Mai mulți judecători și-au schimbat locurile de muncă. La ce instanțe vor activa

  Magistratul Adrian Cerbu nu va mai activa la Judecătoria Bălți. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat transferul acestuia la Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari. Adrian Cerbu și-a început activitatea de judecător în anul 2012, iar la începutul acestui an a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  În cadrul ședinței de astăzi, CSM a acceptat demersul președintelui interimar al Judecătoriei Criuleni, Ion Malanciuc, referitor la transferul temporar al judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul. Anterior, magistrata a activat judecător de instrucție la Judecătoria Taraclia. În luna mai a fost numită în fucția de judecător la Judecătoria Cahul, până la atingerea plafonului de vârstă.

  Magistratul Adrian Cerbu nu va mai activa la Judecătoria Bălți. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat transferul acestuia la Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari. Adrian Cerbu și-a început activitatea de judecător în anul 2012, iar la începutul acestui an a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  În cadrul ședinței de astăzi, CSM a acceptat demersul președintelui interimar al Judecătoriei Criuleni, Ion Malanciuc, referitor la transferul temporar al judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul. Anterior, magistrata a activat judecător de instrucție la Judecătoria Taraclia. În luna mai a fost numită în fucția de judecător la Judecătoria Cahul, până la atingerea plafonului de vârstă.

  Membrii Consiliului au mai hotărât ca judecătorul Ion Ghizdari de la Judecătoria Bălți să fie numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Teodor Cârnaț a ținut să-l felicite de magistrat pentru sesizarea pe care a depus-o la Curtea Constituțională și în baza căreia interdicția de perfectare a actelor de stare civilă, aplicată în cazul persoanelor cu datorii, a fost declarată neconstituțională.

  Tot astăzi, judecătorul Dan Dolghieri de la Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, a depus jurământul.
  sursa: bizlaw.md

 • Alți zece magistrați numiți în funcție de șeful statului. În ce instanțe vor activa

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Printre judecătorii acceptați de președinte sunt:
  Ludmila Caraianu, judecător la Curtea de Apel Comrat
  Eugeniu Pșenița, vicepreședinte, Judecătoria Edineț

  La fel, Igor Dodon a numit în funcție opt judecători până la atingerea plafonului de vârstă. Este vorba de:
  Tatiana Avasiloaie
  Ecaterina Buzu
  Natalia Clevadî
  Elena Costiuc
  Dumitru Bosîi
  Adrian Cerbu
  Igor Chiroșca
  Radu Holban

  Amintim că, săptămâna trecută, președintele țării a semnat decretele de numire pentru 33 de magistrați noi la instanțele de fond. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției. 25 de magistrați care activează deja la Judecătoria Chișinău și 8 – în judecătoriile din raioane.

  La ședința de ieri a CSM, cei 33 de magistrați au depus jurământul, iar de astăzi aceștia au început activitatea în cadrul instanțelor.
  sursa: bizlaw.md

 • Noi magistrați selectați de CSM pentru judecătoriile din țără

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Tatiana Avasiloaie – judecător, Judecătoria Chișinău
  Dumitru Bosîi – judecător, Judecătoria Cahul
  Svetlana Bucur – judecător, Judecătoria Soroca
  Adrian Cerbu – judecător, Judecătoria Bălți
  Igor Chiroșca – judecător, Judecătoria Strășeni
  Elena Costiuc – judecător, Judecătoria Comrat
  Marina Curtiș – judecător, Judecătoria Cahul
  Petru Cocitov – judecător, Judecătoria Soroca
  Maria Țugui – judecător, Judecătoria Căușeni

  Tot în ședința de astăzi, membrii CSM au selectat șase magistrați noi pentru judecătoriile din țară. Este vorba de candidații Viorel Botnăraș și Svetlana Bîcu, care au depus dosarul pentru Judecătoria Hâncești, cu sediul la Ialoveni. Alți doi candidați au fost propuși pentru numirea în calitate de judecători la instanța dinOrhei. Este vorba de Iurie Movilă și Eugen Popovici. Pentru Judecătoria Strășeni, cu sediul la Călărași a fost propusă Silvia Țurcan, iar pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Bălți, cu sediul la Fălești, a fost propus Radu Holban.

  Totodată, CSM a anunțat concurs repetat pentru suplinirea funcției de președinte a Judecătoriei Comrat și vicepreședinte a Judecătoriei Strășeni și asta pentru că, pretendenții, care s-au prezentat în fața membrilor CSM, nu au acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi promovați în funcție.

  Amintim că, săptămâna trecută, CSM a selectat 27 de candidați la funcția de magistrat la Judecătoria Chișinău. Aceștia urmează să fie numiți în funcție de șeful statului.
  sursa: bizlaw.md

 • Criminal repus în libertate

  Şi-a incendiat soţia şi soacra, iar judecătoria Bălţi l-a achitat. Este vorba despre un bărbat din satul Glinjeni, raionul Făleşti, care, după o ceartă în familie, a dat foc la o butelie cu gaz. În urma incendiului, soacra sa a decedat, iar soţia a suferit arsuri pe 35 la sută din suprafaţa corpului. Atât femeia cât şi procurorii sunt nemulţumiţi de decizia instanţei şi spun că o vor ataca la Curtea de Apel. Tatiana Carauş, în vârstă de 34 de ani din Bălţi, trece prin momente dificile de aproape trei ani, după ce fostul soţ, într-o criză de gelozie, a incendiat gospodăria. În momentul nenorocirii, a decedat mama sa, iar ea, fiind gravidă în luna a patra, a pierdut sarcina şi a fost nevoită să-şi facă mai multe transplanturi de piele. După aproape trei ani, judecătoria din Bălţi a emis o hotărâre prin care individul a fost achitat. Femeia spune însă, că suspectul are rude influente şi cazul ar fi fost muşamalizat. Procurorii au cerut instanţei de judecată ca individul să fie pedepsit cu 25 de ani de puşcărie, însă judecătorii l-au pus în libertate.

  Şi-a incendiat soţia şi soacra, iar judecătoria Bălţi l-a achitat. Este vorba despre un bărbat din satul Glinjeni, raionul Făleşti, care, după o ceartă în familie, a dat foc la o butelie cu gaz. În urma incendiului, soacra sa a decedat, iar soţia a suferit arsuri pe 35 la sută din suprafaţa corpului. Atât femeia cât şi procurorii sunt nemulţumiţi de decizia instanţei şi spun că o vor ataca la Curtea de Apel. Tatiana Carauş, în vârstă de 34 de ani din Bălţi, trece prin momente dificile de aproape trei ani, după ce fostul soţ, într-o criză de gelozie, a incendiat gospodăria. În momentul nenorocirii, a decedat mama sa, iar ea, fiind gravidă în luna a patra, a pierdut sarcina şi a fost nevoită să-şi facă mai multe transplanturi de piele. După aproape trei ani, judecătoria din Bălţi a emis o hotărâre prin care individul a fost achitat. Femeia spune însă, că suspectul are rude influente şi cazul ar fi fost muşamalizat. Procurorii au cerut instanţei de judecată ca individul să fie pedepsit cu 25 de ani de puşcărie, însă judecătorii l-au pus în libertate.

  Contactat telefonic, preşedintele completului de judecători, Adrian Cerbu, a refuzat să se expună pe acest caz şi a închis telefonul. Casa care aparţinea mamei sale a ars în totalitate, iar femeia a fost nevoită să vină să locuiască împreună cu copilul din prima căsătorie la bunica sa, în vârstă de 83 de ani, într-o cameră de 14 metri pătraţi. Bătrâna confirmă că bărbatul era agresiv şi ar fi încercat de mai multe ori să-şi omoare soţia. Femeia spune că nu va ceda şi va merge până în pânzele albe, pentru ca individul să fie pedepsit conform legii.

 • Judecătorii absolvenți ai Programului Lumea Deschisă colaborează cu ABA ROLI Moldova

  Judecătorul Adrian CERBU a fost selectat ca membru al grupului de lucru creat de ABA ROLI pentru a dezvolta ghidul privind investigarea infracțiunilor de corupție. Acest ghid va fi utilizat de către Institutul Național de Justiție în cadrul procesului de formare a judecătorilor și procurorilor prin intermediul unui curs de învățământ la distanță.

  Judecătorul Adrian CERBU a fost selectat ca membru al grupului de lucru creat de ABA ROLI pentru a dezvolta ghidul privind investigarea infracțiunilor de corupție. Acest ghid va fi utilizat de către Institutul Național de Justiție în cadrul procesului de formare a judecătorilor și procurorilor prin intermediul unui curs de învățământ la distanță.

 • Cine și de ce nu vrea ca lefurile judecătorilor moldoveni să fie mărite...

  Președintele Nicolae Timofti a spus săptămâna aceasta că judecătorii vor trebui să fie plătiți mult mai bine, ca să nu fie tentați „să caute surse de existență în altă parte” - cu alte cuvinte, să nu fie coruptibili. Declarația lui Timofti, care vorbea de un salariu de 10.000 de lei pe lună pentru un judecător începător, față de 3.000 în prezent, i-a iritat pe unii adversari politici ai președintelui, care și-au adus aminte că el însuși e de profesie jurist. Detalii are Liliana Barbăroșie. Preşedintele Nicolae Timofte nu a luat până acum vreo decizie pentru care ar fi putut fi suspectat că ar vrea să-şi păstreze prietenia foştilor săi colegi de breaslă. Dimpotrivă, mai întâi el a respins câteva avansări ale unor magistraţi bănuiţi că ar deţine averi nemotivate, iar apoi a promulgat chiar o decizie care i-a lăsat pe magistraţi parţial fără imunitate, măcar că criticase anterior această iniţiativă a ministrului justiţiei, Oleg Efrim. Zilele trecute, şeful statului a anunţat însă că va iniţia o majorare de salarii pentru magistraţi, fapt pentru care şi-a atras imediat această bănuială.

  Președintele Nicolae Timofti a spus săptămâna aceasta că judecătorii vor trebui să fie plătiți mult mai bine, ca să nu fie tentați „să caute surse de existență în altă parte” - cu alte cuvinte, să nu fie coruptibili. Declarația lui Timofti, care vorbea de un salariu de 10.000 de lei pe lună pentru un judecător începător, față de 3.000 în prezent, i-a iritat pe unii adversari politici ai președintelui, care și-au adus aminte că el însuși e de profesie jurist. Detalii are Liliana Barbăroșie. Preşedintele Nicolae Timofte nu a luat până acum vreo decizie pentru care ar fi putut fi suspectat că ar vrea să-şi păstreze prietenia foştilor săi colegi de breaslă. Dimpotrivă, mai întâi el a respins câteva avansări ale unor magistraţi bănuiţi că ar deţine averi nemotivate, iar apoi a promulgat chiar o decizie care i-a lăsat pe magistraţi parţial fără imunitate, măcar că criticase anterior această iniţiativă a ministrului justiţiei, Oleg Efrim. Zilele trecute, şeful statului a anunţat însă că va iniţia o majorare de salarii pentru magistraţi, fapt pentru care şi-a atras imediat această bănuială.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU