Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Санду-Молдовану Наталия
Căutare avansată
Foto: captura imagini video curaj.tv

Beșliu Ludmila

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 30.09.2008

Conform Hotărârii nr. 205/15 din 04 octombrie 2022, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Liudmila Beșliu de la Judecătoria Chișinău, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 54/4 din 19 martie 2020, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începând cu data de 05 octombrie 2022.

Prin Hotărârea nr. 54/4 din 19 Martie 2020, se suspendă din funcție judecătorul Ludmila Barbos de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediu parțial plătit de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani – 25 noiembrie 2022, inclusiv.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1146-VII din 08 mai 2014 numită, pe un termen de patru ani în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ialoveni.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
30.09.2008 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Ialoveni (Decret nr. 1865-IV)
04.10.2013 - numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 822-IV)
08.05.2014 - numită, pe un termen de 4 ani în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ialoveni

Data numirii în funcţie: 30.09.2008

Conform Hotărârii nr. 205/15 din 04 octombrie 2022, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Liudmila Beșliu de la Judecătoria Chișinău, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 54/4 din 19 martie 2020, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începând cu data de 05 octombrie 2022.

Prin Hotărârea nr. 54/4 din 19 Martie 2020, se suspendă din funcție judecătorul Ludmila Barbos de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediu parțial plătit de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani – 25 noiembrie 2022, inclusiv.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1146-VII din 08 mai 2014 numită, pe un termen de patru ani în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ialoveni.

Activităţi profesionale pertinente

Activitatea juridică
30.09.2008 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Ialoveni (Decret nr. 1865-IV)
04.10.2013 - numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 822-IV)
08.05.2014 - numită, pe un termen de 4 ani în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ialoveni

 

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 63/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Ludmila Barbos care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 55/6 din 20 noiembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Lidmila Barbos nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 52/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ialoveni, Barbos Ludmila, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014, contestate 32 hotărîri judecătorești, menținute 19 hotărîri - 59,4%;
2015 au fost contestate în total 16 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 68,75%;
2016 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 34, ceea ce constituie 65,38%;
2017 au fost contestate în total 88 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 66 ceea ce constituie 75%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2014, din 428 de cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 3,04%;
2015, din 492 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,01%;
2016, din 488 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,68%;
2017, din 405 cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,43%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr.114/8 din 14 Iunie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ludmila Barbos pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcției de judecător la o instanţă judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curții de Apel cu 64 (șaizeci și patru) puncte.

Prin Hotărârea nr. 191/10 din 21 Mai 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Ludmila Barbos, privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la instanță judecătorească superioară.

Prin Hotărârea nr. 74/10 din 26 Octombrie 2018, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura Ludmilei Barbos pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 28 (douăzeci și opt) puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 63/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ludmila BARBOS de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru),, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine.

Conform Hotărârii CSM nr. 142/16 din 10 decembrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Barbos Ludmila pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcției de judecător la o instanță judecătorească de același nivel din municpiul Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 55/6 din 20 noiembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 73 de puncte.

Prin Hotărârea nr.5/2 din 03 februarie 2014 s-a admis candidatura judecătoarei Judecătoriei Ialoveni, Barbos Ludmila la concursul pentru suplinirea funcţie de vicepreşedinte de instanţă la Judecătoria Ialoveni. 

Prin Hotărârea nr. 52/5 din 19 iulie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 85 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 600/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul III (trei) de calificare Ludmilei Barbos, judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 796/38 din 18 decembrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Prin Hotărârea nr. 437/27 din 28 septembrie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Potrivit Hotărârii nr. 195/9 din 07 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediu Centru) Barbos Ludmila și Chirtoaca Ion pentru participare la cursul de formare în domeniul investigării infracțiunilor ce țin de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, care va avea loc în perioada 19-23 martie 2017, la București, România.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 63/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Ludmila Barbos care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 55/6 din 20 noiembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Lidmila Barbos nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 52/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ialoveni, Barbos Ludmila, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014, contestate 32 hotărîri judecătorești, menținute 19 hotărîri - 59,4%;
2015 au fost contestate în total 16 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 68,75%;
2016 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 34, ceea ce constituie 65,38%;
2017 au fost contestate în total 88 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 66 ceea ce constituie 75%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2014, din 428 de cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 3,04%;
2015, din 492 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,01%;
2016, din 488 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,68%;
2017, din 405 cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,43%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr.114/8 din 14 Iunie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ludmila Barbos pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcției de judecător la o instanţă judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curții de Apel cu 64 (șaizeci și patru) puncte.

Prin Hotărârea nr. 191/10 din 21 Mai 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Ludmila Barbos, privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la instanță judecătorească superioară.

Prin Hotărârea nr. 74/10 din 26 Octombrie 2018, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura Ludmilei Barbos pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 28 (douăzeci și opt) puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 63/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ludmila BARBOS de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru),, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine.

Conform Hotărârii CSM nr. 142/16 din 10 decembrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Barbos Ludmila pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcției de judecător la o instanță judecătorească de același nivel din municpiul Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 55/6 din 20 noiembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 73 de puncte.

Prin Hotărârea nr.5/2 din 03 februarie 2014 s-a admis candidatura judecătoarei Judecătoriei Ialoveni, Barbos Ludmila la concursul pentru suplinirea funcţie de vicepreşedinte de instanţă la Judecătoria Ialoveni. 

Prin Hotărârea nr. 52/5 din 19 iulie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 85 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 600/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul III (trei) de calificare Ludmilei Barbos, judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 796/38 din 18 decembrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Prin Hotărârea nr. 437/27 din 28 septembrie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Potrivit Hotărârii nr. 195/9 din 07 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediu Centru) Barbos Ludmila și Chirtoaca Ion pentru participare la cursul de formare în domeniul investigării infracțiunilor ce țin de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, care va avea loc în perioada 19-23 martie 2017, la București, România.

 
 

 

Hotărârea nr. 205/15 din 04 octombrie 2022

Hotărârea nr. 54/4 din 19 Martie 2020

Hotărârea nr.114/8 din 14 Iunie 2019

Hotărârea nr. 191/10 din 21 Mai 2019

Hotărârea nr. 600/28 din 18 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 74/10 din 26 Octombrie 2018

Hotărârea nr. 63/7 din 06 iulie 2018

Hotărârea nr. 195/9 din 07 martie 2017

Hotărârea CSM nr. 142/16 din 10 decembrie 2015

Hotărârea nr. 55/6 din 20 noiembrie 2015

Hotărârea nr.5/2 din 03 februarie 2014

Hotărârea nr. 52/5 din 19 iulie 2013

Potrivit Hotărârii nr. 63/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Ludmila Barbos nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 55/6 din 20 noiembrie 2015 ”de către Colegiul disciplinar,în perioada 2014 -v 2015, în privința judecătorului Ludmila BARBOS nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 52/5 din 19 iulie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Barbos Ludmila".

Prin Hotărârea nr. 38/3 din 22 martie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarului Ușurelu Alexei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1105s-1768p/m din 13 februarie 2024, emise pe marginea sesizării depuse la 27 decembrie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Beșliu (Barbos) Ludmila de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani). 

Conform Hotărârii nr. 166/7 din 26 Iulie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de adjunctul procurorului-şef al Procuraturii Anticorupţie, Varzari Eduard împotria Deciziei Inspecţiei judiciare nr. 457s-445 p/m din 13 mai 2019 de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana) Bărbos Ludmila, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 162/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Popa Serghei, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 22.02.2018, de respingere a sesizării, prin care a fost solicitată tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Barbos Ludmila.

Potrivit Hotărârii nr. 36/3 din 12 februarie 2016, Completul de admisibilitate a respins sesizarea depusă de Viorel Dodan cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Ialoveni, Ludmila Barbos. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 17 sesizări care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului Ludmila BARBOS, în anul 2014 au fost depuse 5 petiții, iar în anul 2015 au fost înregistrate 3 petiții, însă acestea au fost neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 6 petiții neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii nr. 63/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Ludmila Barbos nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 55/6 din 20 noiembrie 2015 ”de către Colegiul disciplinar,în perioada 2014 -v 2015, în privința judecătorului Ludmila BARBOS nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 52/5 din 19 iulie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Barbos Ludmila".

Prin Hotărârea nr. 38/3 din 22 martie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarului Ușurelu Alexei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1105s-1768p/m din 13 februarie 2024, emise pe marginea sesizării depuse la 27 decembrie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Beșliu (Barbos) Ludmila de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani). 

Conform Hotărârii nr. 166/7 din 26 Iulie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de adjunctul procurorului-şef al Procuraturii Anticorupţie, Varzari Eduard împotria Deciziei Inspecţiei judiciare nr. 457s-445 p/m din 13 mai 2019 de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana) Bărbos Ludmila, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 162/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Popa Serghei, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 22.02.2018, de respingere a sesizării, prin care a fost solicitată tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Barbos Ludmila.

Potrivit Hotărârii nr. 36/3 din 12 februarie 2016, Completul de admisibilitate a respins sesizarea depusă de Viorel Dodan cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Ialoveni, Ludmila Barbos. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 17 sesizări care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului Ludmila BARBOS, în anul 2014 au fost depuse 5 petiții, iar în anul 2015 au fost înregistrate 3 petiții, însă acestea au fost neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 6 petiții neîntemeiate.

Hotărârea nr. 166/7 din 26 Iulie 2019

Hotărârea nr. 162/6 din 03 mai 2018

Hotărârea nr. 36/3 din 12 februarie 2016

Știri
 • Reuşitele din reforma justiţiei

  Şi la judecătoria din Ialoveni, reforma justiţiei a lăsat urme pozitive. Judecătorii au săli separate şi renovate, şedinţele se înregistrează audio, iar dosarele se distribuie aleatoriu. Recent, la Ialoveni a fost modernizată şi arhiva, iar acum dosarele sunt mai în siguranţă. Cel puţin aşa ne asigură Ludmila Barbos, preşedinta interimară a Judecătoriei Ialoveni. „În instanţa de judecată în acest moment avem 6 judecători şi 6 săli de judecată. Faţă de ceea ce a fost în trecut, suntem foarte bine dotaţi. Mobilier foarte bun. Condiţiile, în general, sunt foarte bune. Cum era anterior? Da, nu era aşa cum trebuia să fie. Faptul că şedinţele se înregistrează este un mare plus. Acest fapt ne acordă tuturor o garanţie a tot ce se petrece în instanţa de judecată”, spune Barbos

  Şi la judecătoria din Ialoveni, reforma justiţiei a lăsat urme pozitive. Judecătorii au săli separate şi renovate, şedinţele se înregistrează audio, iar dosarele se distribuie aleatoriu. Recent, la Ialoveni a fost modernizată şi arhiva, iar acum dosarele sunt mai în siguranţă. Cel puţin aşa ne asigură Ludmila Barbos, preşedinta interimară a Judecătoriei Ialoveni. „În instanţa de judecată în acest moment avem 6 judecători şi 6 săli de judecată. Faţă de ceea ce a fost în trecut, suntem foarte bine dotaţi. Mobilier foarte bun. Condiţiile, în general, sunt foarte bune. Cum era anterior? Da, nu era aşa cum trebuia să fie. Faptul că şedinţele se înregistrează este un mare plus. Acest fapt ne acordă tuturor o garanţie a tot ce se petrece în instanţa de judecată”, spune Barbos

  continuare: zdg.md

 • Principalele declaraţii ale preşedintelui Nicolae Timofti la AGJ din 14 martie 2014

  Recent, am respins propunerea de numire în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ialoveni a doamnei Ludmila Barbos, care a insistat de 3 ori la rând să-l plaseze în arest la domiciliu pe un inculpat, după ce de tot atâtea ori Curtea de Apel dispusese ca acesta să fie cercetat în stare de arest! Alţi colegi de-ai noştri, care în aprilie 2009 au acceptat ruşinoasa şi chiar criminala misiune de a judeca tineri protestatari în comisariatele de poliţie, acum se doresc avansaţi!

  Recent, am respins propunerea de numire în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ialoveni a doamnei Ludmila Barbos, care a insistat de 3 ori la rând să-l plaseze în arest la domiciliu pe un inculpat, după ce de tot atâtea ori Curtea de Apel dispusese ca acesta să fie cercetat în stare de arest! Alţi colegi de-ai noştri, care în aprilie 2009 au acceptat ruşinoasa şi chiar criminala misiune de a judeca tineri protestatari în comisariatele de poliţie, acum se doresc avansaţi!


   

 • Judecătorii absolvenți ai Programului Lumea Deschisă colaborează cu ABA ROLI Moldova

  Judecătorii Ludmila BARBOS și Alexandru GAFTON au fost implicați în instruirea pentru judecători, procurori și avocații apărării privind recunoașterea vinovăției, organizată de ABA ROLI în colaborare cu Ambasada SUA.

 • Президент Республики Молдова Николае Тимофти принял участие в Общем собрании судей

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти принял сегодня участие в Общем собрании судей. Глава государства выступил перед магистратами со следующей речью: «Уважаемые судьи, Я нахожусь здесь перед вами, чтобы подчеркнуть внимание, которое вам оказывает общество. Важность судебной системы в контексте модернизации нашей страны очевидна.В прошлом году Республика Молдова добилась исторического успеха, парафировав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти принял сегодня участие в Общем собрании судей. Глава государства выступил перед магистратами со следующей речью: «Уважаемые судьи, Я нахожусь здесь перед вами, чтобы подчеркнуть внимание, которое вам оказывает общество. Важность судебной системы в контексте модернизации нашей страны очевидна.В прошлом году Республика Молдова добилась исторического успеха, парафировав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

  В скором времени предстоит подписать этот знаменательный для судьбы нашей страны документ и параллельно произойдет либерализация визового режима с странами Шенгенской зоны.

  Раздел Правосудие занимает ведущее место в Соглашении об ассоциации. Таким образом, успех европейской интеграции зависит и от вашего профессионализма и эффективности всей системы. Я ознакомился с отчетами о деятельности юстиции в 2013 году. В них я заметил позитивные тенденции, такие как унификация судебной практики, снижение количества проигранных дел в ЕСПЧ, касающихся судебных инстанций. Должен отметить изменение Высшим советом магистратуры Положения о порядке случайного распределения дел для рассмотрения в судебных инстанциях. Также сократились сроки рассмотрения дел и количество решений, направленных на пересмотр. Все эти результаты – следствие продуктивных законодательных поправок, принятых за последние два года.

  Призываю вас продолжить положительные инициативы, которые улучшат акт правосудия. Потому что, я повторяю: общество пристально следит за тем, что вы делаете и пока есть еще много недоделок. Я должен по нескольким причинам обратить ваше внимание на те вещи, которые надо исправить. Во-первых, потому что в качестве президента страны я подтверждаю или отклоняю кандидатуры на должность судьи и председателя инстанции, которые мне предлагает Высший совет магистратуры. Во-вторых, потому что на протяжении многих лет я был многим из вас коллегой.

 • AVERILE MODESTE ALE JUDECĂTORILOR DIN IALOVENI

  Potrivit ziarului „Ora locală”, judecătoarea de instrucţie Ludmila Barbaros declară un salariu obţinut la Judecătoria Ialoveni în sumă totală de 57 de mii de lei. Soţul, Veaceslav Barbaros, a obţinut un salariu de 30 de mii 656 de lei de la o întreprindere de prestări servicii. La capitolul bunuri imobile sunt indicate două terenuri aflate în extravilanul localităţii, ambele înregistrate pe numele soţului, Veaceslav Barbaros.

  Potrivit ziarului „Ora locală”, judecătoarea de instrucţie Ludmila Barbaros declară un salariu obţinut la Judecătoria Ialoveni în sumă totală de 57 de mii de lei. Soţul, Veaceslav Barbaros, a obţinut un salariu de 30 de mii 656 de lei de la o întreprindere de prestări servicii. La capitolul bunuri imobile sunt indicate două terenuri aflate în extravilanul localităţii, ambele înregistrate pe numele soţului, Veaceslav Barbaros.

  Primul teren cu o suprafaţă de 0,0625 ha este dobândit în anul 2008 prin cumpărare şi are valoarea cadastrală de 1 330 de lei. Al doilea, cu suprafaţa de 0,0642 ha, a fost dobândit în anul 2009 şi are valoarea de 1366 lei.

  Mașinile familiei Barbaros
  Familia Barbaros mai indică un apartament de 75 de m.p. în valoare de 293 de mii 480 de lei, dobândit în anul 2011, și un alt bun imobil înregistrat pe numele judecătoarei de instrucţie Ludmila Barbaros. Tot pe numele acesteia este înregistrată și o „Mazda 323”, fabricată în 2001, cu valoarea de 67 de mii 355 de lei şi cumpărată în anul 2008. Un alt mijloc de transport, înregistrat pe numele soţului, este un camion „Opel Corsa”, procurat în anul 2009 şi evaluat la suma de 31 de mii de lei. De asemenea, familia Barbaros a investit în anul 2008 aproape 71 mii de lei în construcţia unei parcări.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU