Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Дэнэилэ Ион
Căutare avansată

Bîrsan Ghenadie

Judecătorie Edineţ, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 17.06.2005

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Edineț, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 383-V din 30 iunie 2010 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Data numirii în funcţie: 17.06.2005

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Edineț, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 383-V din 30 iunie 2010 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 36/5 din 25 mai 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Ghenadie Bîrsan nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 198/14 din 28 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Edineț, Ghenadie Bîrsan nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri contestate 85, menținute 52 - 61,17%;
2012 - hotărîri contestate 81, menținute 59 - 72,83%;
2013 - hotărîri contestate 87, menținute 62 - 71,26%;
2015 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 19 ceea ce constituie 61,29%;
2016 au fost contestate în total 71 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43, ceea ce constituie 60,56%;
2017 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 27 ceea ce constituie 64,28%.
Judecător de instrucție
2016 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4 ceea ce constituie 80%;
2017 au fost contestate în total 9 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3, ceea ce constituie 33,33%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 488, casate 33 - 6,76%;
2012 - cauze examinate 498, casate 22 - 4,41%;
2013 - cauze examinate 429, casate 25 - 5,82%;
2015, din 398 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,01%;
2016, din 566 cauze examinate, 28 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,94%;
2017, din 418 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,58%.
Judecător de instrucție
2016, din 112 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,89%;
2017, din 453 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,54%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 36/5 din 25 mai 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 76 de puncte.

Conform Hotărîrii nr. 72/10 din 02 iunie 2016Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului BÎRSAN Ghenadie pentru participarea la concursul pentru suplinirea, prin promovare, a funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Edineţ.

Prin Hotărîrea nr. 198/14 din 28 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea CSM nr. 142/7 din 03 martie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

Cauze CtEDO

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 36/5 din 25 mai 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Ghenadie Bîrsan nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 198/14 din 28 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Edineț, Ghenadie Bîrsan nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE

2011 - hotărîri contestate 85, menținute 52 - 61,17%;

2012 - hotărîri contestate 81, menținute 59 - 72,83%;

2013 - hotărîri contestate 87, menținute 62 - 71,26%;
2015 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 19 ceea ce constituie 61,29%;
2016 au fost contestate în total 71 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43, ceea ce constituie 60,56%;
2017 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 27 ceea ce constituie 64,28%.
Judecător de instrucție
2016 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4 ceea ce constituie 80%;
2017 au fost contestate în total 9 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3, ceea ce constituie 33,33%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:

2011 - cauze examinate 488, casate 33 - 6,76%;

2012 - cauze examinate 498, casate 22 - 4,41%;

2013 - cauze examinate 429, casate 25 - 5,82%;
2015, din 398 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,01%;
2016, din 566 cauze examinate, 28 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,94%;
2017, din 418 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,58%.
Judecător de instrucție
2016, din 112 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,89%;
2017, din 453 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,54%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 36/5 din 25 mai 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 76 de puncte.

Conform Hotărîrii nr. 72/10 din 02 iunie 2016Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului BÎRSAN Ghenadie pentru participarea la concursul pentru suplinirea, prin promovare, a funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Edineţ.

Prin Hotărîrea nr. 198/14 din 28 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea CSM nr. 142/7 din 03 martie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

Hotărârea nr. 36/5 din 25 mai 2018

Hotărîrea nr. 198/14 din 28 noiembrie 2014

Hotărârea CSM nr. 142/7 din 03 martie 2014

Hotărîrea nr. 72/10 din 02 iunie 2016

birsan.pdf

Potrivit Hotărârii nr. 36/5 din 25 mai 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Ghenadie Bîrsan nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 198/14 din 28 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2011-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Ghenadie Bîrsan”.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiții neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii nr. 36/5 din 25 mai 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Ghenadie Bîrsan nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 198/14 din 28 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2011-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Ghenadie Bîrsan”.Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiții neîntemeiate.

Știri
 • Убийце девушки вынесен обвинительный приговор…

  Вынесен обвинительный приговор жителю села Старые Гординешты Единецкого района, признанному виновным в убийстве восемнадцатилетней Мирелы... В 22 номере газеты от 17 июня прошлого года мы рассказывали нашим читателям о кровавом преступлении, произошедшем в селе Старые Гординешты Единецкого района. Напомним, что 13 июня, около 7 часов 15 минут утра, по пути на последний экзамен на степень бакалавра, была зверски убита юная, восемнадцатилетняя девушка, жительница села Гординешты.

  Вынесен обвинительный приговор жителю села Старые Гординешты Единецкого района, признанному виновным в убийстве восемнадцатилетней Мирелы... В 22 номере газеты от 17 июня прошлого года мы рассказывали нашим читателям о кровавом преступлении, произошедшем в селе Старые Гординешты Единецкого района. Напомним, что 13 июня, около 7 часов 15 минут утра, по пути на последний экзамен на степень бакалавра, была зверски убита юная, восемнадцатилетняя девушка, жительница села Гординешты.

  Мы уже делились с нашими читателями всей имеющейся у нас информацией, касающейся этой трагедии. На настоящий момент дело вошло в финальную фазу. 24 февраля 2012 года коллегией судей Единецкого района, в которую вошли Мария Ифтодий, Евгений Пшеница, под председательством Нины Бэнэреску, Александр Кожокарь был признан виновным в убийстве Бобуцак Мирелы. Наша справка
  Александр Кожокарь 1986 г.р. – уроженец и житель села Ст. Гординешты, неженат, образование не полное среднее, без постоянного места работы, комиссией судебно-психиатрической экспертизы признан вменяемым. Александр Васильевич Кожокарь не однократно привлекался к ответственности за преступления Закона Республики Молдова. В 2006 г. и 2008 г. привлекался к ответственности по ст.287 за совершение хулиганских действий и был осужден Единецким судом к различным мерам наказания. В марте 2011 г. Кожокарь нарушил ст. 152 п.2, ст. 287 п.2 и п.3, за что был осужден на 5 лет лишения свободы, с отсрочкой исполнения сроком на 3 года.

 • Председатель Суда Новых Анен избран членом ВСМ

  Председатель Суда Новых Анен Дорел Муштяцэ избран постоянным членом Высшего совета магистратуры. Данное решение было принято сегодня на общем собрании судей. На эту должность помимо него претендовали двое кандидатов: судья столичного Суда Ботаники Георгий Балан и судья Суда Единец Мария Ифтоди. Согласно поданной Дорелом Муштяцэ декларации об имуществе за 2013 год, у судьи есть несколько объектов недвижимости, половина из которых зарегистрирована как подарок. В 2013 году он получил в дар дом площадью 90 квадратных метров, стоимостью 43 тыс. леев.

  Председатель Суда Новых Анен Дорел Муштяцэ избран постоянным членом Высшего совета магистратуры. Данное решение было принято сегодня на общем собрании судей. На эту должность помимо него претендовали двое кандидатов: судья столичного Суда Ботаники Георгий Балан и судья Суда Единец Мария Ифтоди. Согласно поданной Дорелом Муштяцэ декларации об имуществе за 2013 год, у судьи есть несколько объектов недвижимости, половина из которых зарегистрирована как подарок. В 2013 году он получил в дар дом площадью 90 квадратных метров, стоимостью 43 тыс. леев.

  Также у нового члена ВСМ есть квартира стоимостью около 453 тыс. леев, автомобиль марки «Мазда» и 12 акций предприятия Nord-Zahăr. В 2013 г. судья получил в виде заработной платы более 100 тыс. леев и 9000 – от продажи автомобиля. Его жена, адвокат, получила более 140 тыс. леев. Имя Дорела Муштяцэ появилось в персе два года назад, когда Национальная компания по страхованию в медицине подала в суд на умершего 10 лет назад человека, требуя от него оплатить полис страхования.
  Судья осудил мертвого человека, тогда как законом предусмотрено, что суд не имеет права выносить какое-либо решение без присутствия обвиняемого, сказал тогда Виктор Ниркаш, нанятый родственниками усопшего.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU