Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Aramă Sofia
Căutare avansată
Foto: captura imagini video curaj.tv

Țurcan Maria

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 01.02.2006

Prin Decretul Președintelui RM nr. 17-VI din 26 ianuarie 2011 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.
 

Data numirii în funcție: 01.02.2006

Prin Decretul Președintelui RM nr. 17-VI din 26 ianuarie 2011 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.
 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 99/12 din 06 octombrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Maria Țurcan care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 58/4 din 28 martie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Țurcan Maria nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 76, menținute 43 - 56,57%;
2012 - cauze contestate 71, menținute 48 - 67,60%;
2013 - cauze contestate 86, menținute 56 - 65,11%;
2014 au fost contestate 104 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 58, ceea ce constituie 55,76%;
2015 au fost contestate 52 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37, ceea ce constituie 71,15%;
2016 au fost contestate 76 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 39, ceea ce constituie 51,31%.
Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 773, casate 33 - 4,26%;
2012 - cauze examinate 860, casate 23 - 2,67%;
2013 - cauze examinate 1011, casate 30 - 2,96%;
2014, din 754 de cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,05%;
2015, din 629 de cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,54%;
2016, din 482 de cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,56%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 99/12 din 06 octombrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 76 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 58/4 din 28 martie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi conferă gradul III (trei) de calificare judecătorilor Maria Țurcan, Ecaterina Silivestru, Valentina Garabagiu, Angela Braga de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea CSM nr. 616/30 din 09 octombrie 2012 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin Hotărârea nr. 275/18 din 08 iunie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 99/12 din 06 octombrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Maria Țurcan care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 58/4 din 28 martie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Țurcan Maria nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 76, menținute 43 - 56,57%;
2012 - cauze contestate 71, menținute 48 - 67,60%;
2013 - cauze contestate 86, menținute 56 - 65,11%;
2014 au fost contestate 104 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 58, ceea ce constituie 55,76%;
2015 au fost contestate 52 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37, ceea ce constituie 71,15%;
2016 au fost contestate 76 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 39, ceea ce constituie 51,31%.
Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 773, casate 33 - 4,26%;
2012 - cauze examinate 860, casate 23 - 2,67%;
2013 - cauze examinate 1011, casate 30 - 2,96%;
2014, din 754 de cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,05%;
2015, din 629 de cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,54%;
2016, din 482 de cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,56%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 99/12 din 06 octombrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 76 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 58/4 din 28 martie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi conferă gradul III (trei) de calificare judecătorilor Maria Țurcan, Ecaterina Silivestru, Valentina Garabagiu, Angela Braga de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea CSM nr. 616/30 din 09 octombrie 2012 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin Hotărârea nr. 275/18 din 08 iunie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

 

Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018

Hotărârea nr. 99/12 din 06 octombrie 2017

Hotărârea nr. 58/4 din 28 martie 2014

Hotărârea CSM nr. 616/30 din 09 octombrie 2012

Hotărârea nr. 275/18 din 08 iunie 2010

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 99/12 din 06 octombrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Maria Țurcan a fost intentată o procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărârea nr. 10/2 din 28 martie 2014, prin care a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de “avertisment”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 58/4 din 28 martie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Botanica mun. Chișinău, Țurcan Maria".

Prin Hotărârea nr. 254/10 din 14 noiembrie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Ghеоrghе Еșап, îmроtгivа deciziei Inspecției Judiciaгe din 25 septembrie 2019, adoptată în urmа examinării sesizăгii depuse de dînsul cu privire la faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Маriа Țurcan și judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul сеntrаl Nicolae Șova.

Potrivit Hotărârii nr. 76/4 din 10 februarie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Marina Covganeț, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 30 noiembrie 2016 de respingere a sesizării acesteia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Botanica), Maria Țurcan.

La data de 28.03.2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău, Maria Țurcan în baza art. 22 alin (1) lit. b), f1), k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 10/2 din 28.03.2014 i s-a aplicat sancțiunea disciplinară sub formă de "avertisment". Prin Hotărîrea nr. 393/14 din 29 aprilie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 10/2 din 28.03.2014.

Prin Hotărîrea nr. 284/11 din 26 martie 2013 cu privire la Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea petiţiei cetăţenilor Olga şi Vasile Onofrei referitor la acţiunile judecătorilor Maria Ţurcan şi Stelian Teleucă s-a decis:
1. A lua act de Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea petiţiei cetăţenilor Olga şi Vasile Onofrei referitor la acţiunile judecătorilor Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Maria Ţurcan şi Stelian Teleucă.
2. A atenţiona judecătorul Maria Ţurcan asupra respectării legislaţiei în vigoare la înfăptuirea justiţiei.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate26 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse 17 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 99/12 din 06 octombrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Maria Țurcan a fost intentată o procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărârea nr. 10/2 din 28 martie 2014, prin care a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de “avertisment”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 58/4 din 28 martie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Botanica mun. Chișinău, Țurcan Maria".

Prin Hotărârea nr. 254/10 din 14 noiembrie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Ghеоrghе Еșап, îmроtгivа deciziei Inspecției Judiciaгe din 25 septembrie 2019, adoptată în urmа examinării sesizăгii depuse de dînsul cu privire la faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Маriа Țurcan și judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul сеntrаl Nicolae Șova.

Potrivit Hotărârii nr. 76/4 din 10 februarie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Marina Covganeț, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 30 noiembrie 2016 de respingere a sesizării acesteia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Botanica), Maria Țurcan.

La data de 28.03.2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău, Maria Țurcan în baza art. 22 alin (1) lit. b), f1), k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 10/2 din 28.03.2014 i s-a aplicat sancțiunea disciplinară sub formă de "avertisment". Prin Hotărîrea nr. 393/14 din 29 aprilie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 10/2 din 28.03.2014.

Prin Hotărîrea nr. 284/11 din 26 martie 2013 cu privire la Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea petiţiei cetăţenilor Olga şi Vasile Onofrei referitor la acţiunile judecătorilor Maria Ţurcan şi Stelian Teleucă s-a decis:
1. A lua act de Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea petiţiei cetăţenilor Olga şi Vasile Onofrei referitor la acţiunile judecătorilor Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Maria Ţurcan şi Stelian Teleucă.
2. A atenţiona judecătorul Maria Ţurcan asupra respectării legislaţiei în vigoare la înfăptuirea justiţiei.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate26 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse 17 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 254/10 din 14 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 76/4 din 10 februarie 2017

Hotărârea nr. 393/14 din 29 aprilie 2014

Hotărârea nr. 10/2 din 28.03.2014

Hotărârea nr. 284/11 din 26 martie 2013

Știri
 • Scrisoare deschisa catre Ministrul Justitiei si Consiliul Suprem al Magistraturii

  Domnule Ministru si domnule  Presedinte al CSM
  As dori sa va expun o parte din aberatiile judecatorilor de la Judecatoria Botanica ( Maria Turcan ) unde a judecat un dosar  pus pe rol de INCASO  firma care in activitatea ei de baza  are ca domeniu de activitate fapte de comert  cu incalcarea  grava a normelor procedurale si de drept .In data de 18.09.2013. 

  Domnule Ministru si domnule  Presedinte al CSM
  As dori sa va expun o parte din aberatiile judecatorilor de la Judecatoria Botanica ( Maria Turcan ) unde a judecat un dosar  pus pe rol de INCASO  firma care in activitatea ei de baza  are ca domeniu de activitate fapte de comert  cu incalcarea  grava a normelor procedurale si de drept .In data de 18.09.2013. 

   

 • CNI a iniţiat controale în privinţa a trei judecători

  Comisia Naţională de Integritate (CNI) a iniţiat controale în privinţa a trei judecători, a căror avere urmează a fi examinată, transmite News-Moldova.
  Este vorba despre Iuliana Oprea, judecător al Curţii Supreme de Justiţie, Ion Druţă, ex-preşedinte al Judecătoriei sectorului Botanica, şi Maria Țurcan, judecător al Judecătoriei sectorului Botanica.

  Sub incidența verificărilor veniturilor și proprietății au căzut și unii angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), printre aceștia Grigore Porcescu, director adjunct al ANSA, Vitalie Porcescu, șef al Direcției supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine animală a ANSA, Alexandru Ciobanu, șef al Direcției protecția și sănătatea plantelor a ANSA, Dumitru Rusu, șef al Direcției control semincer al ANSA.

  Comisia Naţională de Integritate (CNI) a iniţiat controale în privinţa a trei judecători, a căror avere urmează a fi examinată, transmite News-Moldova.
  Este vorba despre Iuliana Oprea, judecător al Curţii Supreme de Justiţie, Ion Druţă, ex-preşedinte al Judecătoriei sectorului Botanica, şi Maria Țurcan, judecător al Judecătoriei sectorului Botanica.

  Sub incidența verificărilor veniturilor și proprietății au căzut și unii angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), printre aceștia Grigore Porcescu, director adjunct al ANSA, Vitalie Porcescu, șef al Direcției supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine animală a ANSA, Alexandru Ciobanu, șef al Direcției protecția și sănătatea plantelor a ANSA, Dumitru Rusu, șef al Direcției control semincer al ANSA.

   

 • Judecatori de la Judecatoria BOTANICA supusi controlului judiciar

  In urma a mai multor  plingeri facute  de  catre justitiari precum ca unii judecatori de la judecatoria Botanica incalcalca legislatia  si nu tin cont de declaratiile facute de catre petitionari .Acesti judecatori sunt Vitalie Stratan,Radu Turcanu,Maria Turcan ,Svetlana Garstea Bria.

  In urma a mai multor  plingeri facute  de  catre justitiari precum ca unii judecatori de la judecatoria Botanica incalcalca legislatia  si nu tin cont de declaratiile facute de catre petitionari .Acesti judecatori sunt Vitalie Stratan,Radu Turcanu,Maria Turcan ,Svetlana Garstea Bria.

   

 • Реформа в юстиции не помеха для коррумпированных чиновников

  Суд сектора Ботаника под председательством Судьи Мария Цуркану, посчитав правовые и фактические обстоятельства достаточными и требования об обеспечительных мерах необходимым условием, вынес определение о частичном удовлетворении заявления. Таким образом, определением суда от 09.01.14  было приостановлено исполнение решения Правления о созыве на 06 февраля 2014 года внеочередного общего собрания акционеров ВС «Victoriabank» SA, а также наложен запрет независимому регистратору акционерного общества ВС «Victoriabank» SA – компании «Registru-corect» SA составлять и предоставлять  Правлению ВС «Victoriabank» SA список акционеров.

  Суд сектора Ботаника под председательством Судьи Мария Цуркану, посчитав правовые и фактические обстоятельства достаточными и требования об обеспечительных мерах необходимым условием, вынес определение о частичном удовлетворении заявления. Таким образом, определением суда от 09.01.14  было приостановлено исполнение решения Правления о созыве на 06 февраля 2014 года внеочередного общего собрания акционеров ВС «Victoriabank» SA, а также наложен запрет независимому регистратору акционерного общества ВС «Victoriabank» SA – компании «Registru-corect» SA составлять и предоставлять  Правлению ВС «Victoriabank» SA список акционеров.

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU