Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Starciuc Ștefan
Căutare avansată

Țîbîrnă Ina

Judecătorie Căuşeni, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 01.04.2013

Prin Hotărârea nr. 170/15 din 30 Iunie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea prin transfer a judecătorului Țîbîrnă Ina în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 27/3 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Ina Țîbîrnă, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 481/23 din 06 noiembrie 2018, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi, începînd cu 27 ianuarie 2020.

Prin Hotărârea nr. 481/23 din 06 Noiembrie 2018, se suspendă din funcția deținută judecătorul Ina Țîbîrnă de la Judecătoria Anenii Noi pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 08 noiembrie 2018 pînă la 12 august 2021, inclusiv.

Prin Hotărârea nr. 353/18 din 24 iulie 2018, se suspendă din funcția deținută judecătorul Ina Țîbîrnă de la Judecătoria Anenii Noi, pentru perioada aflării în concediul de maternitate, începînd cu 05 iulie 2018 pînă la 07 noiembrie 2018, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 567-VII din 01 aprilie 2013 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Bender.

Data numirii în funcție: 01.04.2013

Prin Hotărârea nr. 170/15 din 30 Iunie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea prin transfer a judecătorului Țîbîrnă Ina în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 27/3 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Ina Țîbîrnă, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 481/23 din 06 noiembrie 2018, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi, începînd cu 27 ianuarie 2020.

Prin Hotărârea nr. 481/23 din 06 Noiembrie 2018, se suspendă din funcția deținută judecătorul Ina Țîbîrnă de la Judecătoria Anenii Noi pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 08 noiembrie 2018 pînă la 12 august 2021, inclusiv.

Prin Hotărârea nr. 353/18 din 24 iulie 2018, se suspendă din funcția deținută judecătorul Ina Țîbîrnă de la Judecătoria Anenii Noi, pentru perioada aflării în concediul de maternitate, începînd cu 05 iulie 2018 pînă la 07 noiembrie 2018, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 567-VII din 01 aprilie 2013 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Bender.

Anul nașterii: 1979

Instruire/Diplome
1998 - 2002 facultatea de drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza ”

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

22.10.2002 - 29.11.2002 Grefier la Tribunalul Bender.
29.11.2002 - 06.01.2004 Specialist, Tribunalul Bender.
06.01.2004 - 01.06.2004 Şef al Secţiei administrativ - judiciare consultant, Curtea de Apel Bender
01.06.2004 - 01.04.2013 Şef al Direcţiei juridice administrative - consultant, Curtea de Apel Bender
01.04.2013 - numită în funcţia de judecător al Judecătoriei Bender, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 567-VII)

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 10/1 din 26 ianuarie 2018, nu s-au atestat Hotărâri adoptate de judecătorul Ina Țîbîrnă care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 43/4 din 27 martie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Bender, Ina Țîbîrnă, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:

2013 - 3 hotărâri/încheieri contestate, 2 au fost menținute - 66,66%;
2014 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 75%;
2015 au fost contestate în total 8 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8, ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 8 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5 ceea ce constituie 62,50%.
Judecător de instrucție:
2014 - 2 hotărâri/încheieri contestate, 2 au fost menținute - 100%;
2016 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%.
Procentajul hotărârilor/încheierilor casate din cele examinate
2013 - 142 cauze examinate, 1 hotărâri/încheieri au fost casate - 0,70%;
2014, din 123 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,81%;
2015, din 130 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2016, din 229 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,31%.

Potrivit Hotărârii nr. 640/26 din 29 septembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Talpă Boris (Judecătoria Dubăsari) și a judecătorului Țîbîrnă Ina (Judecătoria Bender), pentru participare în calitate de formatori la seminarul ce va avea loc în data de 04 octombrie 2016, în cadrul Institutului Național al Justiției

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 60/04 din 15 Martie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ina Ţîbîrnă pentru participare la concursul pentru transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel cu 60 (șaizeci) puncte.

Prin Hotărârea nr. 50/08 din 15 iunie 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Țîbîrnă Ina pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău cu 30 (treizeci) puncte.

Conform Hotărârii nr. 10/1 din 26 ianuarie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 89 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 78/5 din 13 februarie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea doamnei Ina Țîbîrnă în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, înaintând proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 678/29 din 18 octombrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins demersul președintelui interimar al Judecătoriei Căușeni, Maria Țugui, referitor la transferul temporar al judecătorului Judecătoriei Bender, Ina Țîbîrnă.

Prin Hotărârea nr. 43/4 din 27 martie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi conferă gradul IV (patru) de calificare judecătorului Ina Țîbîrnă de la Judecătoria Anenii Noi.

Conform Hotărârii CSM nr. 315/14 din 28 aprilie 2015 i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 10/1 din 26 ianuarie 2018, nu s-au atestat Hotărâri adoptate de judecătorul Ina Țîbîrnă care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 43/4 din 27 martie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Bender, Ina Țîbîrnă, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:

2013 - 3 hotărâri/încheieri contestate, 2 au fost menținute - 66,66%;
2014 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 75%;
2015 au fost contestate în total 8 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8, ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 8 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5 ceea ce constituie 62,50%.
Judecător de instrucție:
2014 - 2 hotărâri/încheieri contestate, 2 au fost menținute - 100%;
2016 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%.
Procentajul hotărârilor/încheierilor casate din cele examinate
2013 - 142 cauze examinate, 1 hotărâri/încheieri au fost casate - 0,70%;
2014, din 123 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,81%;
2015, din 130 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2016, din 229 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,31%.

Potrivit Hotărârii nr. 640/26 din 29 septembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Talpă Boris (Judecătoria Dubăsari) și a judecătorului Țîbîrnă Ina (Judecătoria Bender), pentru participare în calitate de formatori la seminarul ce va avea loc în data de 04 octombrie 2016, în cadrul Institutului Național al Justiției

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 60/04 din 15 Martie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ina Ţîbîrnă pentru participare la concursul pentru transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel cu 60 (șaizeci) puncte.

Prin Hotărârea nr. 50/08 din 15 iunie 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Țîbîrnă Ina pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău cu 30 (treizeci) puncte.

Conform Hotărârii nr. 10/1 din 26 ianuarie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 89 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 78/5 din 13 februarie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea doamnei Ina Țîbîrnă în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, înaintând proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 678/29 din 18 octombrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins demersul președintelui interimar al Judecătoriei Căușeni, Maria Țugui, referitor la transferul temporar al judecătorului Judecătoriei Bender, Ina Țîbîrnă.

Prin Hotărârea nr. 43/4 din 27 martie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi conferă gradul IV (patru) de calificare judecătorului Ina Țîbîrnă de la Judecătoria Anenii Noi.

Conform Hotărârii CSM nr. 315/14 din 28 aprilie 2015 i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 170/15 din 30 Iunie 2020

Hotărârea nr. 27/3 din 24 Ianurie 2020

Hotărârea nr. 60/04 din 15 Martie 2019

Hotărârea nr. 481/23 din 06 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018

Hotărârea nr. 353/18 din 24 iulie 2018

Hotărârea nr. 50/08 din 15 iunie 2018

Hotărârii nr. 10/1 din 26 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 78/5 din 13 februarie 2018

Hotărârea nr. 43/4 din 27 martie 2015

Hotărârea CSM nr. 315/14 din 28 aprilie 2015

Hotărârea nr. 678/29 din 18 octombrie 2016

Hotărârea nr. 640/26 din 29 septembrie 2016

Potrivit Hotărârii nr. 10/1 din 26 ianuarie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2014-2016), în privința judecătorului Ina Tîbîrnă nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, Nr. 43/4 din 27 martie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2014, în privința judecătorului Ina Țîbîrnă nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri discilplinare”.

Potrivit informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), nu au fost înregistrate sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013-2014, în privinţa judecătorului nu au fost depuse careva petiții.

Potrivit Hotărârii nr. 10/1 din 26 ianuarie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2014-2016), în privința judecătorului Ina Tîbîrnă nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, Nr. 43/4 din 27 martie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2014, în privința judecătorului Ina Țîbîrnă nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri discilplinare”.

Potrivit informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), nu au fost înregistrate sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013-2014, în privinţa judecătorului nu au fost depuse careva petiții.

 
Știri
 • Judecătorii slabi, preferaţi şi promovaţi de către CSM

  În februarie 2013, CSM a propus-o pentru funcţia de judecător pe Ina Ţăbârnă, care avea calificativul 8,1, în timp ce Vitalie Beşleagă, care avea calificativul 8,3, şi Corneliu Guzun, calificativul 8,9, nu au fost propuşi. În ianuarie 2014, CSM l-a propus pentru numire în funcţia de judecător pe Eduard Galuşceac, care a fost evaluat de CSCJ cu 75 de puncte, în condiţiile în care alţi 9 concurenţi au obţinut un punctaj mai mare sau cel puţin egal cu al „câştigătorului”.

  În februarie 2013, CSM a propus-o pentru funcţia de judecător pe Ina Ţăbârnă, care avea calificativul 8,1, în timp ce Vitalie Beşleagă, care avea calificativul 8,3, şi Corneliu Guzun, calificativul 8,9, nu au fost propuşi. În ianuarie 2014, CSM l-a propus pentru numire în funcţia de judecător pe Eduard Galuşceac, care a fost evaluat de CSCJ cu 75 de puncte, în condiţiile în care alţi 9 concurenţi au obţinut un punctaj mai mare sau cel puţin egal cu al „câştigătorului”.

 • Президент Николае Тимофти подписал указы о подтверждении в должности пяти судей до достижения ими предельного возраста

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал во вторник, 6 мая, по предложению Высшего совета магистратуры, указы о подтверждении в должности пяти судей до достижения ими предельного возраста. Согласно указам подтверждены в должности магистраты:
  Юрие Обадэ – судья Суда Чокана, муниципий Кишинэу;
  Серджиу Плешка – судья Суда Штефан Водэ;
  Андрей Гуцу –  судья Суда Бэлць;
  Павел Тодика – судья Суда Бендер;
  Петру Трибой – судья Суда Ниспорень.
  Сегодня, 7 мая, президент страны подписал указ об освобождении господина Георге Ульяновски от должности судьи и председателя Апелляционной палаты Комрат согласно поданному заявлению.

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал во вторник, 6 мая, по предложению Высшего совета магистратуры, указы о подтверждении в должности пяти судей до достижения ими предельного возраста. Согласно указам подтверждены в должности магистраты:
  Юрие Обадэ – судья Суда Чокана, муниципий Кишинэу;
  Серджиу Плешка – судья Суда Штефан Водэ;
  Андрей Гуцу –  судья Суда Бэлць;
  Павел Тодика – судья Суда Бендер;
  Петру Трибой – судья Суда Ниспорень.
  Сегодня, 7 мая, президент страны подписал указ об освобождении господина Георге Ульяновски от должности судьи и председателя Апелляционной палаты Комрат согласно поданному заявлению.

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU