Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Аворник (Негру) Мария
Căutare avansată
Foto: presedinte.md

Danilov Aliona

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 08.10.1996

Anul naşterii: 1970

Prin Decretul Președintelui RM nr. 63-VIII din 20 februarie 2017, doamna DANILOV Aliona a fost a fost numită,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1317-VII din 25 august 2014 numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de patru ani.

Instruire/Diplome
1987 - 1989 Tehnicumul industrial-economic secţia juridică
1989 - 1994 Universitatea de Sta din Moldova, facultatea de drep

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

Data numirii în funcție: 08.10.1996

Anul naşterii: 1970

Prin Decretul Președintelui RM nr. 63-VIII din 20 februarie 2017, doamna DANILOV Aliona a fost a fost numită,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1317-VII din 25 august 2014 numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de patru ani.

Instruire/Diplome
1987 - 1989 Tehnicumul industrial-economic secţia juridică
1989 - 1994 Universitatea de Sta din Moldova, facultatea de drep

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

1994 - 1995 stagiar la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău
08.10.1996 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 303)
30.10.2001 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 291-III)
16.12.2005 numită în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Buiucani, pe un termen de 4 ani (Decret 361-IV)

17.06.2008 numită în funcţie de preşedinte interimar al Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău (Hot. CSM nr. 288/13)
08.10.2013 se decernează Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii (Hot. CSM nr. 728/30)
08.04.2014 exercită interimatul funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău (Hot. CSM nr. 351/12)
25 august 2014 numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de patru ani

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 43/4 din 17 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Aliona Danilov nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 31/3 din 31 mai 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor două dosare examinate de către judecătoarea Danilov Aliona au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” două hotărîri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Danilov Aliona, au fost obiect de examinare la CtEDO.

ISTRATII ş.a. c. Moldovei, hotărîrea din 27.03.2007, cererea nr. 8721/05, violarea art. 3 al Convenţiei (asistenţa medicală inadecvată) în raport cu primul reclamant – transportarea reclamantului la spital peste circa 3 ore, când reclamantul era arestat şi avea o hemoragie gravă, prinderea reclamantului cu cătuşele de radiator pe durata operaţiei şi transportarea lui peste 4 ore de la operaţie într-un alt penitenciar timp de 2,5 ore; violarea art. 3 al Convenţiei (condiţiile de detenţie) – detenţia reclamanţilor în Închisoarea nr. 3 din mun. Chişinău între 23.02.2005 şi 29.04.2005; violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (garanţiile în cadrul procedurilor privind lipsirea de libertate) – motivarea insuficientă a deciziilor de eliberare şi prelungire a mandatului de arest şi a deciziilor de respingere a recursurilor apărării la aceste decizii; violarea art. 5 § 4 (întrevederi confidenţiale cu avocatul) – imposibilitatea pentru avocaţii reclamanţilor în procedurile naţionale de a avea întrevederi cu reclamantul în incinta Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC, fără a fi despărţiţi de peretele din sticlă deoarece existenţa peretelui de sticlă creează suspiciunea temeinică că întrevederea nu este confidenţială.
ŢURCAN c. Moldovei, hotărîrea din 27/11/2007, cererea nr. 10809/06, Violarea art. 3 (interzicerea torturii) – deţinerea reclamantului în condiţii rele în Închisoarea nr. 13, mun. Chişinău; Violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei) - deţinerea reclamantului sub arest fără un mandat legal după expirarea mandatului de arest.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2013, din 106 de hotărîri/încheieri contestate, 83 au fost menţinute (78,30%);
2014, din 102 de hotărîri/încheieri contestate, 81 au fost menţinute (79,41%);
2015, din 60 de hotărîri/încheieri contestate, 53 au fost menţinute (88,33%). 

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate este următoarea:
2010 - 2012 este de 69,31%, respectiv 38 hotărîri casate din 133 contestate, pe cauze penale, au fost casate 13 sentințe din 48 contestate - 66,56%. Ce ține de cauze contravenționale procentajul constitute 61,9%, astfel din 104 hotărîri contestate 36 au fost casate.
2013, din 536 de cauze examinate, 13 hotărîri/încheieri au fost casate (2,42%);
2014, din 435 de cauze examinate, 17 hotărîri/încheieri au fost casate (2,90%);
2015, din 338 de cauze examinate, 5 hotărîri/încheieri au fost casate (1,47%).

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 608/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră compatibili cu interesele funcției judecătorii Danilov Aliona Vasile de la Curtea de Apel Chișinău, Puica Viorica Fiodor de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Diaconu Iurie Gavril de la Curtea Supremă de Justiție și Vieru Tatiana Mihail de la Curtea Supremă de Justiție.

Conform Hotărârii nr. 929/38 din 27 decembrie 2016,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Danilov Aliona (Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 98/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Danilov Aliona pentru participare la concursul pentru promovare în funcţie de judecător la Curtea de Apel, Chişinău. 

Prin Hotărârea nr. 43/4 din 17 iunie 2016 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 31/3 din 31 mai 2013 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 86 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 37/5 din 12 iunie 2013 a fost admisă candidatura doamnei Aliona Danilov la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 40/6 din 18 iunie 2014 a fost admisă candidatura Judecătoarei Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Danilov Aliona, la concurs pentru numirea în funcție de vicepreședinte de instanță la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea CSM nr. 728/30 din 08 octombrie 2013 i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului Superior a Magistraturii.

Prin Hotărârea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 43/4 din 17 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Aliona Danilov nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 31/3 din 31 mai 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor două dosare examinate de către judecătoarea Danilov Aliona au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” două hotărîri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Danilov Aliona, au fost obiect de examinare la CtEDO.

ISTRATII ş.a. c. Moldovei, hotărîrea din 27.03.2007, cererea nr. 8721/05, violarea art. 3 al Convenţiei (asistenţa medicală inadecvată) în raport cu primul reclamant – transportarea reclamantului la spital peste circa 3 ore, când reclamantul era arestat şi avea o hemoragie gravă, prinderea reclamantului cu cătuşele de radiator pe durata operaţiei şi transportarea lui peste 4 ore de la operaţie într-un alt penitenciar timp de 2,5 ore; violarea art. 3 al Convenţiei (condiţiile de detenţie) – detenţia reclamanţilor în Închisoarea nr. 3 din mun. Chişinău între 23.02.2005 şi 29.04.2005; violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (garanţiile în cadrul procedurilor privind lipsirea de libertate) – motivarea insuficientă a deciziilor de eliberare şi prelungire a mandatului de arest şi a deciziilor de respingere a recursurilor apărării la aceste decizii; violarea art. 5 § 4 (întrevederi confidenţiale cu avocatul) – imposibilitatea pentru avocaţii reclamanţilor în procedurile naţionale de a avea întrevederi cu reclamantul în incinta Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC, fără a fi despărţiţi de peretele din sticlă deoarece existenţa peretelui de sticlă creează suspiciunea temeinică că întrevederea nu este confidenţială.
ŢURCAN c. Moldovei, hotărîrea din 27/11/2007, cererea nr. 10809/06, Violarea art. 3 (interzicerea torturii) – deţinerea reclamantului în condiţii rele în Închisoarea nr. 13, mun. Chişinău; Violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei) - deţinerea reclamantului sub arest fără un mandat legal după expirarea mandatului de arest.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2013, din 106 de hotărîri/încheieri contestate, 83 au fost menţinute (78,30%);
2014, din 102 de hotărîri/încheieri contestate, 81 au fost menţinute (79,41%);
2015, din 60 de hotărîri/încheieri contestate, 53 au fost menţinute (88,33%). 

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate este următoarea:
2010 - 2012 este de 69,31%, respectiv 38 hotărîri casate din 133 contestate, pe cauze penale, au fost casate 13 sentințe din 48 contestate - 66,56%. Ce ține de cauze contravenționale procentajul constitute 61,9%, astfel din 104 hotărîri contestate 36 au fost casate.
2013, din 536 de cauze examinate, 13 hotărîri/încheieri au fost casate (2,42%);
2014, din 435 de cauze examinate, 17 hotărîri/încheieri au fost casate (2,90%);
2015, din 338 de cauze examinate, 5 hotărîri/încheieri au fost casate (1,47%).

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 608/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră compatibili cu interesele funcției judecătorii Danilov Aliona Vasile de la Curtea de Apel Chișinău, Puica Viorica Fiodor de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Diaconu Iurie Gavril de la Curtea Supremă de Justiție și Vieru Tatiana Mihail de la Curtea Supremă de Justiție.

Conform Hotărârii nr. 929/38 din 27 decembrie 2016,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Danilov Aliona (Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 98/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Danilov Aliona pentru participare la concursul pentru promovare în funcţie de judecător la Curtea de Apel, Chişinău. 

Prin Hotărârea nr. 43/4 din 17 iunie 2016 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 31/3 din 31 mai 2013 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 86 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 37/5 din 12 iunie 2013 a fost admisă candidatura doamnei Aliona Danilov la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 40/6 din 18 iunie 2014 a fost admisă candidatura Judecătoarei Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Danilov Aliona, la concurs pentru numirea în funcție de vicepreședinte de instanță la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea CSM nr. 728/30 din 08 octombrie 2013 i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului Superior a Magistraturii.

Prin Hotărârea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

Hotărârea nr. 608/27 din 12 septembrie 2017

Hotărârea nr. 929/38 din 27 decembrie 2016

Hotărârea nr. 98/12 din 04 iulie 2016

Hotărârea nr. 31/3 din 31 mai 2013

Hotărârea nr. 37/5 din 12 iunie 2013

Hotărârea nr. 40/6 din 18 iunie 2014

Hotărârea nr. 43/4 din 17 iunie 2016

Cauze CtEDO Danilov Aliona

Hotărârea CSM nr. 728/30 din 08 octombrie 2013

Hotărârea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 43/4 din 17 iunie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2015, nu au fost examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Aliona Danilov".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 31/3 din 31 mai 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Danilov Aliona".

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 189/10 din 02 iunie 2017, a respins contestația depusă de către Smerecinschi Ghenadie, preşedintele Consiliului SA „Seminţe-Agro”, împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 27 februarie 2017 de respingere a sesizării acestuia privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Manole Domnica şi Popova Ludmila.

Prin Hotărârea nr. 49/10 din 30 aprilie 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de cet. Țopa Iurie, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 27 februarie 2015 de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disiplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Danilov Aliona, ca fiind neîntemeiată.

Prin Hotărârea nr. 19/6 din 24 aprilie 2015 Colegiul disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privința Alionei Danilov, judecător la Judecătoria Buiucani mun. Chișinău, intentată în baza unei petiții parvenite în adresa Consiliului Superior al Magistraturii din 27 februarie 2015. Autorul sesizarii consideră ca judecătorul Aliona Danilov urmeaza a afi trasă la răspundere disciplinară pentru necunoașterea legislației și pentru faptul, că nu a elucidat pe deplin circumstanțele pricinii, din ce considerent judecătorul este suspectat că este nepărtinitor, astfe dînd cîștig de cauză în favoarea pîrîtului fără un temei legal.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013-2015, au fost depuse 13 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătoarei au fost depuse 9 petiții, neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 43/4 din 17 iunie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2015, nu au fost examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Aliona Danilov".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 31/3 din 31 mai 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Danilov Aliona".

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 189/10 din 02 iunie 2017, a respins contestația depusă de către Smerecinschi Ghenadie, preşedintele Consiliului SA „Seminţe-Agro”, împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 27 februarie 2017 de respingere a sesizării acestuia privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Manole Domnica şi Popova Ludmila.

Prin Hotărârea nr. 49/10 din 30 aprilie 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de cet. Țopa Iurie, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 27 februarie 2015 de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disiplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Danilov Aliona, ca fiind neîntemeiată.

Prin Hotărârea nr. 19/6 din 24 aprilie 2015 Colegiul disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privința Alionei Danilov, judecător la Judecătoria Buiucani mun. Chișinău, intentată în baza unei petiții parvenite în adresa Consiliului Superior al Magistraturii din 27 februarie 2015. Autorul sesizarii consideră ca judecătorul Aliona Danilov urmeaza a afi trasă la răspundere disciplinară pentru necunoașterea legislației și pentru faptul, că nu a elucidat pe deplin circumstanțele pricinii, din ce considerent judecătorul este suspectat că este nepărtinitor, astfe dînd cîștig de cauză în favoarea pîrîtului fără un temei legal.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013-2015, au fost depuse 13 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătoarei au fost depuse 9 petiții, neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 189/10 din 02 iunie 2017

Hotărârea nr. 49/10 din 30 aprilie 2015

Hotărârea nr. 19/6 din 24 aprilie 2015

Știri
 • Igor Dodon a semnat un Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău

  Astăzi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat un Decret prin care a numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău următoarele persoane: Vladislav Clima, Aliona Danilov, Alexandru Gafton, Ludmila Ursu.

  În cadrul ședinței cu judecătorii promovați, a avut loc o discuție cu privire la situația actuală din sistemul judecătoresc, despre și lacunele existente și necesitatea promovării unor reforme calitative în domeniu.

  Astăzi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat un Decret prin care a numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău următoarele persoane: Vladislav Clima, Aliona Danilov, Alexandru Gafton, Ludmila Ursu.

  În cadrul ședinței cu judecătorii promovați, a avut loc o discuție cu privire la situația actuală din sistemul judecătoresc, despre și lacunele existente și necesitatea promovării unor reforme calitative în domeniu.

  Șeful statului a atenționat judecătorii promovați asupra  responsabilității directe pe care o poartă în fața cetățenilor. Igor Dodon i-a îndemnat să se conducă în activitatea lor doar de Lege, să o aplice în mod egal, indiferent de apartenența sau convingerea politică a persoanelor care se află în fața lor și să nu admită orice act de presiune politică sau de alt gen asupra lor.

  Sursa:presedinte.md

 • Șase judecători noi la Curtea de Apel Chișinău. Cine sunt aceștia

  Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi candidaturile pentru suplinirea celor șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, au fost desemnați la funcția de judecător a CA trei magistrați de la Judecătoria Ciocana – Vladislav Clima, Igor Mânăscurtă și Ion Bulhac, și câte un magistrat de la Judectăria Centru – Alexandru Gafton, Judecătoria Buiucani – Aliona Danilov, și Judecătoria Râșcani – Ludmila Ursu. Candidaturile acestora urmează să fie propuse președintelui țării pentru numirea în funcție.

  Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi candidaturile pentru suplinirea celor șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, au fost desemnați la funcția de judecător a CA trei magistrați de la Judecătoria Ciocana – Vladislav Clima, Igor Mânăscurtă și Ion Bulhac, și câte un magistrat de la Judectăria Centru – Alexandru Gafton, Judecătoria Buiucani – Aliona Danilov, și Judecătoria Râșcani – Ludmila Ursu. Candidaturile acestora urmează să fie propuse președintelui țării pentru numirea în funcție.

  Activitatea magistratului Vladislav Clima a fost apreciată cu calificativul „excelent” de către Colegiul de evaluare. Clima a devenit judecător în anul 2006, iar în 2014 a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, pentru un mandat de patru ani.

  Acum un an, despre judecătorul Igor MânăscurtăRISE Moldova scria că ar fi în lista magistraților care urmează să beneficieze de apartamente la preț redus. El este judecător din 1997. Atât Igor Mânăscurtă, cât și Ion Bulhac au apărut în vizorul presei după evenimentele din 7 aprilie 2009. Pe numele ambilor judecător au fost depuse plângeri precum că au examinat dosare în incinta Comisariatelor de poliție a municipiului Chișinău în zilele de 8 – 10 aprilie 2009.

  În luna iunie, Ion Bulhac și Alexandru Gafton au candidat pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Doar că atunci, CSM a decis că această funcție va fi ocupată de contracandidatul lor, Evgheni Sanduța, care la acel moment era președintele Judecătoriei Criuleni.

  Și magistrata Aliona Danilov de la Judecătoria Râșcani apare în lista judecătorilor care au solicitat apartamente. RISE Moldova scria că ea deține un apartament și un lot de teren pentru construcții. Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului” două hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Aliona Danilov, au fost obiect de examinare la CtEDO. Ea este judecătoare din 1996, iar în 2014 a fost numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani.

  Ludmila Ursu este o altă judecătoare care va beneficia de aprtament la preț redus. Potrivit aceleiași investigații RISE Moldova, aceasta ar fi solicitat spațiu locativ pentru copilul minor aflat la întreținere. Ludmila Ursu este judecătoare din 2006.

  Pentru funcțiile vacante de la instanța de apel și-au depus candidaturile 10 magistrați, dintre care un judecător de la Judecătoria Grigoriopol.

  Amintim că, la începutul acestei luni, mai mulți judecători și-au dat demisia. Unul dintre motivele plecărilor din sistem ar fi reforma sistemului de pensii.

  sursa:BizLaw
 • VIDEO // Drapel parcă rupt de câini, arborat pe Judecătoria Buiucani. REACȚIA HALUCINANTĂ a administrației

  Chiar dacă arborarea drapelului de stat murdar, pătat, desenat sau rupt, se consideră profanare a acestuia și se sancționează dur, legea pare să nu fie valabilă pentru toți. Astfel că, un drapel care de departe pare parcă rupt de câini, a fost arborat chiar pe sediul Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău, informează Politik.md.
  Pentru că drapelul a fost arborat pe clădirea în care se află Judecătoria Buiucani, Inspectoratul Fiscal de Stat și Pretura Buiucani, am încercat să obținem o explicație, însă nimeni dintre reprezentanții administrației acestor instituții de stat nu a putut să ne-o ofere. Aceștia aruncă reponsabilitatea de la unii la alții.
  Chiar dacă arborarea drapelului de stat murdar, pătat, desenat sau rupt, se consideră profanare a acestuia și se sancționează dur, legea pare să nu fie valabilă pentru toți. Astfel că, un drapel care de departe pare parcă rupt de câini, a fost arborat chiar pe sediul Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău, informează Politik.md.
  Pentru că drapelul a fost arborat pe clădirea în care se află Judecătoria Buiucani, Inspectoratul Fiscal de Stat și Pretura Buiucani, am încercat să obținem o explicație, însă nimeni dintre reprezentanții administrației acestor instituții de stat nu a putut să ne-o ofere. Aceștia aruncă reponsabilitatea de la unii la alții.
  ”Nu noi suntem responsabili. Da, suntem la ultimele etaje, dar vă duceți la Pretură, ei o să vă spună”, ne-a declarat vicepreședinta Judecătoriei Buiucani, Aliona Danilov.

  Ulterior, reporterul Politik.md a fost trimis de la Pretură, la reprezentanța Inspectoratului Fiscal de Stat din aceeași clădire, iar de acolo – la sediul central al Inspectoratului Fiscal de Stat. Astăzi, 7 august, în ziua următoare după înregistrări, drapelul a fost schimbat pe unul nou.
  Sursa: politik.md

 • Judecătorii slabi, preferaţi şi promovaţi de către CSM

  Astfel, în ianuarie 2014, CSM a propus la funcţia de judecător în cadrul CSJ pe Dumitru Mardari (91 puncte) şi Oleg Sternioală (59 puncte), deşi, la concurs s-a prezentat Dina Rotarciuc, care a fost evaluată cu 94 de puncte, dar şi alţi doi judecători, Viorica Puică şi Aliona Danilov, care au acumulat mai multe puncte decât Oleg Sternioală. O lună mai târziu, în urma unui concurs asemănător, la CSJ a ajuns Ion Guzun, deşi acesta avea cele mai puţine puncte dintre candidaţii, doar 57, în timp ce ceilalţi 4 aveau toţi peste 74 de puncte. În luna iulie 2014, Maria Ghervas, Petru Moraru şi Nadejda Toma au ajuns şi ei la CSJ, în condiţiile în care, ultimii doi candidaţi au obţinut la CSPJ cel mai mic punctaj dintre candidaţii care au participat la concurs. Situaţia s-a repetat şi în concursul pentru ocuparea unei funcţii de judecător la Curtea de Apel Chişinău. În iulie 2014, CSM a desemnat-o câştigătoare pe Ludmila Ouș în detrimentul lui Stelian Teleucă, chiar dacă acesta avea un punctaj mai mare, 74 vs 67.

  Astfel, în ianuarie 2014, CSM a propus la funcţia de judecător în cadrul CSJ pe Dumitru Mardari (91 puncte) şi Oleg Sternioală (59 puncte), deşi, la concurs s-a prezentat Dina Rotarciuc, care a fost evaluată cu 94 de puncte, dar şi alţi doi judecători, Viorica Puică şi Aliona Danilov, care au acumulat mai multe puncte decât Oleg Sternioală. O lună mai târziu, în urma unui concurs asemănător, la CSJ a ajuns Ion Guzun, deşi acesta avea cele mai puţine puncte dintre candidaţii, doar 57, în timp ce ceilalţi 4 aveau toţi peste 74 de puncte. În luna iulie 2014, Maria Ghervas, Petru Moraru şi Nadejda Toma au ajuns şi ei la CSJ, în condiţiile în care, ultimii doi candidaţi au obţinut la CSPJ cel mai mic punctaj dintre candidaţii care au participat la concurs. Situaţia s-a repetat şi în concursul pentru ocuparea unei funcţii de judecător la Curtea de Apel Chişinău. În iulie 2014, CSM a desemnat-o câştigătoare pe Ludmila Ouș în detrimentul lui Stelian Teleucă, chiar dacă acesta avea un punctaj mai mare, 74 vs 67.

 • Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat decretul de numire în funcție a unui magistrat

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 25 august a.c., la propunerea Consiliului Suprem al Magistraturii, decretul de numire, pe un termen de patru ani, a doamnei Aliona Danilov în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău.

 • Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность судьи

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал сегодня по представлению Высшего совета магистратуры указ о назначении госпожи Алены Данилов на должность заместителя председателя Суда Буюкань муниципия Кишинэу, сроком на четыре года. 

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал сегодня по представлению Высшего совета магистратуры указ о назначении госпожи Алены Данилов на должность заместителя председателя Суда Буюкань муниципия Кишинэу, сроком на четыре года. 

 • Curaj.TV - Instanţa interzice filmatul fără a face o încheiere

 • Afacere fără riscuri: Au vândut medicamente contrafăcute, dar nu vor fi sancţionaţi

  Dosarul medicamentelor contrafăcute, pornit acum doi ani, este departe de final. Imperfecţiunea cadrului legal, precum şi bâlbâielile din sistemul judecătoresc, nu permit finalizarea acestui caz. Astfel, furnizorii de medicamente contrafăcute s-au ales cu pedepse neînsemnate, farmaciile care au pus viaţa oamenilor în pericol, comercializând asemenea medicamente, au scăpat basma curată, iar Ministerul Afacerilor Interne nu găseşte răspuns la întrebarea - cine trebuie să suporte cheltuielile de distrugere a medicamentelor contrafăcute?

  Dosarul medicamentelor contrafăcute, pornit acum doi ani, este departe de final. Imperfecţiunea cadrului legal, precum şi bâlbâielile din sistemul judecătoresc, nu permit finalizarea acestui caz. Astfel, furnizorii de medicamente contrafăcute s-au ales cu pedepse neînsemnate, farmaciile care au pus viaţa oamenilor în pericol, comercializând asemenea medicamente, au scăpat basma curată, iar Ministerul Afacerilor Interne nu găseşte răspuns la întrebarea - cine trebuie să suporte cheltuielile de distrugere a medicamentelor contrafăcute?

  Prozerina, prostalin, Mezim. Ceea ce vedeţi în imagini nu este un depozit al unei farmacii, ci una din încăperile din clădirea departamentului serviciului operativ al MAI. Aici sunt stocate medicamentele contrafăcute, estimate la peste 1 milion de lei. Recent, medicamentele erau vândute în mai multe farmacii din ţară, astfel punând în pericol viaţa oamenilor. Acum, însă, autorităţile nu pot să decidă, cine ar trebui să se ocupe de nimicirea medicamentelor.

  Potrivit Codului de procedură penală, nimicirea ţine de cheltuieli de judecată, pe care trebuie să le plătească condamnatul.

  "În cadrul sentinţei emise de instanţa de judecată nu s-a specificat care este soarta corpurilor delicte, din contul cui se vor achita aceste servicii de nimicire", a precizat Andrei Ciobanu, inspector principal, MAI.

  Ministerul de Interne a apelat după ajutor la Ministerul Sănătăţii. Reprezentanţii Agenţiei medicamentului au declarat că aceste probe pot fi nimicite, dar pe banii organelor de forţă. Poliţia nu dispune, însă, de 100 de mii de lei, necesari pentru această operaţiune.

  "Nu e problema noastră. Atunci când ni se oferă acest medicament sau produs medicamentos pentru distrugere, drept urmare a unei plăţi făcute, atunci noi executăm", a explicat Alexandru Coman, directorul Agenţiei Medicamentului.

  Judecătorul sectorului Buiucani Alina Danilov a aflat despre existenţa unor nereguli în hotărârea instanţei de la Publika TV. Ea susţine că procurorul nu a contestat-o şi nu a depus nici-o plângere. De altfel, s-a constatat că acest procuror nu mai este în funcţie.

  Dacă soarta medicamentelor contrafăcute este incertă, atunci cele 62 de farmacii, care comercializau aceste produse timp de 5 ani, se pare că nu riscă nimic.

  "Am primit un răspuns formal de la Camera de Licenţiere, prin care ne-au informat că nu au constatat probe suficiente pentru a iniţia procedura de retragere a licenţelor pentru activitatea în domeniul farmaceutic", a comunicat Andrei Ciobanu.

  Furnizorii medicamentelor contrafăcute au fost puşi în libertate. Instanţa de judecată le-a aplicat doar amenzi: unuia de 3 mii de lei, celuilalt - de 42 de mii de lei. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, însă, din vânzarea produselor falsificate comercianţii au încasat peste 15 milioane de lei.

 • Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o hotărâre importantă contra Moldovei

  La 19 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunţat hotărârea sa în cauza Oferta Plus SRL c. Moldova (cererea nr. 14385/04).

  La 19 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunţat hotărârea sa în cauza Oferta Plus SRL c. Moldova (cererea nr. 14385/04).

  În această cauză reclamantul, o companie moldovenească, a livrat energie în Republica Moldova în sumă de peste USD 33,000,000. O parte din această energie a fost consumată de către instituţiile bugetare. Datoriile pentru energia electrică creşteau şi pentru a stinge o parte din acestea, la 27 martie 1998 Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a eliberat o obligaţiune trezorerială nominativă prin care s-a angajat să plătească reclamantului până la MDL 20,000,000 (echivalentul a USD 4,240,702 la acea dată) pentru energia electrică consumată de instituţiile bugetare, conform actelor de verificare eliberate de Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro”, până la 10 iulie 1998.

  Conform datelor Ministerului Energeticii, la 1 martie 1998 datoriile instituţiilor bugetare pentru energia electrică depăşeau MDL 27,000,000. Până la 10 iulie 1998 Ministerul Finanţelor nu a plătit suma indicată în obligaţiunea trezorerială nominativă pe motiv că Întreprinderea „Moldtranselectro” nu a prezentat actele de verificare.

  Reclamantul a solicitat instanţelor judecătoreşti să oblige Ministerul Finanţelor să plătească reclamantului MDL 20,000,000 pentru energia consumată de către instituţiile publice. Prin o hotărâre judecătorească din 27 octombrie 1999, menţinută prin hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 7 mai 2001, Ministerul Finanţelor a fost obligat să plătească reclamantului MDL 20,000,000. Judecătorii au constatat că neprezentarea actelor de verificare de către Întreprinderea „Moldtranselectro” nu poate servi drept temei pentru neexecutarea obligaţiunii trezoreriale nominative.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU